Skip to content

Docrates Cancersjukhus faktureringsuppgifter

1. Per e-post i PDF-format

20506818[at]scan.netvisor.fi
OBS! Varje faktura måste bifogas som en separat PDF-bilaga.

1. Till adressen för pappersfakturering

Docrates Oy
20506818
PB 100
80020 Kollektor Scan

OBS!
SKICKA ENDAST FAKTUROR TILL FAKTURERINGSADRESSEN, inga leveranser eller meddelanden! Den fullständiga adressen, inklusive FO-numret (20506818), måste finnas på fakturan, det räcker inte att adressen skrivs på kuvertet.

1. Som e-faktura

EDI-kod: 003720506818
FO-nummer: 2050681-8
E-fakturaförmedlare: 003721291126 eller MAVENTA

OBS!
OM LEVERANTÖREN HAR EN BANK SOM E-FAKTURAFÖRMEDLARE:
E-fakturaadress: 003720506818
Operatörsprefix: DABAFIHH

Läs mer

Utbyggnaden av Docrates Cancersjukhus slutförd – utökat tjänsteutbud

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder allt mångsidigare utbud av tjänster, särskilt för kunder med misstänkt cancer och i behov av...

Läs mer

Snabbt till undersökningar och vård – på Docrates skräddarsys vården alltid individuellt för bröstcancerpatienter

En knöl i bröstet eller en bröstcancerdiagnos kan skapa mycket oro. Ur patientens synvinkel är det viktigt att snabbt uppsöka...

Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus vald till Årets forskare

På Forumet för kliniska prövningar den 26 oktober 2023 belönades årets forskningsexperter i Finland. Vid forumet valdes Tuomo Alanko vid...

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)