Filtrera efter:
Medarbetartitlar
 • Administrering
 • Kliniska experter
 • Läkare
 • Vårdpersonal
Cancertyper
 • Äggstocks- och äggledarcancer
 • Analcancer
 • Binjurecancer
 • Bisköldkörtelcancer
 • Bröstcancer
 • Cancer hos barn
 • Cancer i blindtarmsbihang
 • Cancer i bukspottkörteln
 • Cancer i matspjälkningskanalen och bukspottkörtelcancer
 • Cancer i matstrupen och övre magmunnen
 • Cancer i munsvalget och undre svalgrummet
 • Cancer i näsan och näsans bihålor
 • Cancer i ögat och ögonhålan
 • Cancer i tjocktarmen och ändtarmen
 • Gallgångscancer
 • Gastrointestinal stromacellstumör eller GIST
 • Hjärncancer
 • Hodgkins lymfom
 • Hudcancer
 • Hypofystumörer
 • Läppcancer
 • Leukemi
 • Levercancer
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer och livmodersarkom
 • Lungcancer
 • Magcancer
 • Melanom
 • Mesoteliom
 • Mjukdelssarkom
 • Multipelt myelom
 • Munhålecancer
 • Näshålecancer
 • Neuroendokrina tumörer
 • Njurcancer
 • Non-Hodgkins lymfom
 • Prostatacancer
 • Skelettsarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Spottkörtelcancer
 • Struphuvudcancer
 • Testikelcancer
 • Trofoblastsjukdomar
 • Tumörer i centrala nervsystemet
 • Tumörer i mediastinum
 • Urinblåsecancer
 • Vaginalcancer
 • Vulvacancer
Specialiseringar
 • Cancersjukdomar
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Gynekologi
 • Hematologi
 • Hudsjukdomar
 • Internmedicin
 • Isotopmedicin
 • Klinisk genetik
 • Mun- och käkkirurgi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Öron- näs- och halssjukdomar
 • Palliativ medicin
 • Plastikkirurgi
 • Psykoterapi
 • Radiologi
 • Strålbehandling
 • Tryckkammarbehandling
 • Urologi
Valda:
  Visa alla

  Avdelningssekreterare

  Sjuksköterska

  Urologian ylilääkäri Martti Ala-Opas

  Överläkare i urologi, MKD, docent
  Specialist i kirurgi och urologi

  Lääkehoidon ylilääkäri Tuomo Alanko

  Överläkare i läkemedelsbehandlingar
  MD, Specialist i cancersjukdomar

  Grundare, överläkare i strålbehandling
  MD, docent
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  Överläkare i nukleärmedicin
  MD, DI, docent, professor
  Specialist i klinisk kemi och nukleär medicin

  Gästprofessor, Nuklearmedicinska avdelningen
  The University of Texas MD Anderson Cancer Center
  Houston, TX, USA. 2015-

  Överläkare i radiologi
  ML, Specialist i radiologi

  Syöpätautien erikoislääkäri Maigo Riener

  ML
  Specialist i cancersjukdomar

  MKD, docent
  Ledande överläkare
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  MD, docent
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  MD, docent, forskningsprfoessor
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  MD
  Specialist i cancersjukdomar

  ML
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  MD
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
  Psykoterapeut

  Specialist i Palliativ Medicin

  MD, docent, professor
  Specialist i neurokirurgi

  MKD
  Specialist i neurologi

  Specialist i neurokirurgi, docent

  MD, docent
  Specialist i medicinsk genetik

  Specialistläkare inom gastrokirurgi

  Specialist i radiologi

  MD
  Specialist i örön-, näs- och strupsjukdomar

  Specialist i radiolgi

  MKD, docent
  Specialist i radiologi, neuroradiologi

  MD
  Specialist i oral och maxillofacial kirurgi

  Specialist i plastikkirurgi

  MD, PhD, Professor
  Chef för Gynonkologiska Avdelningen
  Kvinnokliniken Oulu Universitets Sjukhus

  MKD
  Specialist i kvinnorsjukdomar och förlossningar,
  gynekologisk strålbehandling

  ML, Specialist i hudsjukdomar

  Specialist i urologi

  Specialist i radiolgi

  ML, Specialist i kvinnorsjukdomar och förlossningar
  Specialist i gynekologisk strålbehandling

  Specialist i örön-, näs- och strupsjukdomar och allergologi,
  specialkompetens i dykmedicin och hyperbarisk syrgasbehandling

  ML, Specialist i kirurgi och urologi

  Specialistläkare inom barnhematologi

  Specialist i örön-, näs- och strupsjukdomar

  MD, docent
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  ML, Specialist i plastikkirurgi

  M.D., P.h.D.
  Specialist i Hudsjukdomar och Allergologi

  MKD, docent, professor
  Specialist i endokrinologi

  MD
  Specialist i inremedicin och klinisk hematologi

  MD, docent
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  Director, Patient Care Services

  IT-chef

  Ledningens assistent

  IT-support

  Director, Customer Relations,
  MSc (Econ.)

  Marknadsförings-
  och kommunikationsdirektör

  Marknadsförings- & HR Spesialist

  Ekonomichef

  Marknadsföringspraktikant

  International Client Manager

  Marknadsföring - Ryssland och CIS

  Överfysiker, FD, docent
  Sjukhusfysiker, ansvarig person
  för strålskyddning

  Sjukhusfysiker
  FD, docent

  Legitimerad dietist

  Fysioterapeut

  Röntgensköterska
  Koordinerande sköterska

  Socialarbetare

  Sjuksköterska

  Röntgensköterska

  Sjuksköterska
  Specialsjuksköterska i hematologi

  Avdelningssekreterare

  Röntgensköterska

  Röntgensköterska
  Koordinerande sköterska

  Röntgensköterska

  Farmaceut

  Sjuksköterska

  Avdelningssekreterare

  Sjuksköterska
  Forskningssköterska

  Röntgensköterska

  Röntgensköterska

  Sjuksköterska
  Koordinerande sköterska

  Pharmacist
  (on maternity leave)

  Farmaceut

  Sjuksköterska
  Forskningssköterska

  Specialsjuksköterska i hematologi
  Forskningskoordinator

  Sjuksköterska
  Koordinerande sköterska

  Sjuksköterska

  Avdelningssekreterare

  Röntgensköterska

  Sjuksköterska

  Röntgenskötare

  Fysioterapeut
  Lymfaterapeut

  Avdelningssekreterare

  Röntgensköterska

  Röntgensköterska

  Röntgensköterska
  (på mammaledigeht)

  Avdelningssekreterare

  Sjuksköterska

  Röntgensköterska

  Sjuksköterska
  Koordinerande sköterska

  Avdelningssekreterare

  Fysioterapeut

  Avdelningssekreterare

  Avdelningssekreterare

  Psykolog

  Sjuksköterska