Filtrera efter:
Medarbetartitlar
 • Administrering
 • Kliniska experter
 • Läkare
 • Vårdpersonal
Cancertyper
 • Äggstocks- och äggledarcancer
 • Analcancer
 • Binjurecancer
 • Bisköldkörtelcancer
 • Bröstcancer
 • Cancer hos barn
 • Cancer i blindtarmsbihang
 • Cancer i bukspottkörteln
 • Cancer i matspjälkningskanalen och bukspottkörtelcancer
 • Cancer i matstrupen och övre magmunnen
 • Cancer i munsvalget och undre svalgrummet
 • Cancer i näsan och näsans bihålor
 • Cancer i ögat och ögonhålan
 • Cancer i tjocktarmen och ändtarmen
 • Gallgångscancer
 • Gastrointestinal stromacellstumör eller GIST
 • Hjärncancer
 • Hodgkins lymfom
 • Hudcancer
 • Hypofystumörer
 • Läppcancer
 • Leukemi
 • Levercancer
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer och livmodersarkom
 • Lungcancer
 • Magcancer
 • Melanom
 • Mesoteliom
 • Mjukdelssarkom
 • Multipelt myelom
 • Munhålecancer
 • Näshålecancer
 • Neuroendokrina tumörer
 • Njurcancer
 • Non-Hodgkins lymfom
 • Prostatacancer
 • Skelettsarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Spottkörtelcancer
 • Struphuvudcancer
 • Testikelcancer
 • Trofoblastsjukdomar
 • Tumörer i centrala nervsystemet
 • Tumörer i mediastinum
 • Urinblåsecancer
 • Vaginalcancer
 • Vulvacancer
Specialiseringar
 • Cancersjukdomar
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Gynekologi
 • Hematologi
 • Hudsjukdomar
 • Internmedicin
 • Isotopmedicin
 • Klinisk genetik
 • Mun- och käkkirurgi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Öron- näs- och halssjukdomar
 • Palliativ medicin
 • Plastikkirurgi
 • Psykoterapi
 • Radiologi
 • Strålbehandling
 • Tryckkammarbehandling
 • Urologi
Valda:
  Visa alla
  Urologian ylilääkäri Martti Ala-Opas. Chief Urologist, Martti Ala-Opas.

  Överläkare i urologi, MKD, docent
  Specialist i kirurgi och urologi

  Lääkehoidon ylilääkäri Tuomo Alanko. Chief Physician, Tuomo Alanko.

  Överläkare i läkemedelsbehandlingar
  MD, Specialist i cancersjukdomar

  Grundare, överläkare i strålbehandling
  MD, docent
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  Överläkare i nukleärmedicin
  MD, DI, docent, professor
  Specialist i klinisk kemi och nukleär medicin

  Gästprofessor, Nuklearmedicinska avdelningen
  The University of Texas MD Anderson Cancer Center
  Houston, TX, USA. 2015-

  Överläkare i radiologi
  ML, Specialist i radiologi

  Syöpätautien erikoislääkäri Maigo Riener. Specialist in Medical Oncology and Radiotherapy, Maigo Riener.

  ML
  Specialist i cancersjukdomar

  MKD, docent
  Ledande överläkare
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  MD, docent
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  MD, docent, forskningsprfoessor
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  MD
  Specialist i cancersjukdomar

  ML
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  MD
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
  Psykoterapeut

  Specialist i Palliativ Medicin

  MD, docent, professor
  Specialist i neurokirurgi

  MKD
  Specialist i neurologi

  Specialist i neurokirurgi, docent

  MD, docent
  Specialist i medicinsk genetik

  Specialistläkare inom gastrokirurgi

  Specialist i radiologi

  MD
  Specialist i örön-, näs- och strupsjukdomar

  Specialist i radiolgi

  MD
  Specialist i oral och maxillofacial kirurgi

  Specialist i plastikkirurgi

  MD, PhD, Professor
  Chef för Gynonkologiska Avdelningen
  Kvinnokliniken Oulu Universitets Sjukhus

  MKD
  Specialist i kvinnorsjukdomar och förlossningar,
  gynekologisk strålbehandling

  ML, Specialist i hudsjukdomar

  Specialist i urologi

  Specialist i radiolgi

  ML, Specialist i kvinnorsjukdomar och förlossningar
  Specialist i gynekologisk strålbehandling

  Specialist i örön-, näs- och strupsjukdomar och allergologi,
  specialkompetens i dykmedicin och hyperbarisk syrgasbehandling

  ML, Specialist i kirurgi och urologi

  Specialistläkare inom barnhematologi

  Specialist i örön-, näs- och strupsjukdomar

  MD, docent
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  ML, Specialist i plastikkirurgi

  M.D., docent
  Specialist i Hudsjukdomar och Allergologi

  MKD, docent, professor
  Specialist i endokrinologi

  MD
  Specialist i inremedicin och klinisk hematologi

  Pia Österlund

  MD, docent
  Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

  Servicechef

  IT chef

  Ledningens assistent

  Systemspecialist

  Kundrelationschef

  Marknadsförings- och kommunikationsdirektör

  Marknadsförings- & HR-specialist

  Ekonomichef

  Marknadsföringspraktikant

  International Client Manager

  Ilpo Tolonen

  Verkställande direktör

  Överfysiker, Sjukhusfysiker
  Ansvarig föreståndare för säkerheten vid användning av strålning
  FD, docent

  Sjukhusfysiker
  FD, docent

  Legitimerad dietist

  Fysioterapeut

  Sjuksköterska

  Socialarbetare

  Sjuksköterska

  Röntgensköterska

  Sjuksköterska
  Specialsjuksköterska i hematologi

  Avdelningssekreterare

  Röntgensköterska

  Röntgensköterska

  Röntgensköterska
  (på mammaledighet)

  Farmaceut

  Sjuksköterska

  Avdelningssekreterare

  Röntgensköterska

  Röntgensköterska

  Sjuksköterska
  Koordinerande sköterska

  Pharmacist
  (on maternity leave)

  Farmaceut

  Sjuksköterska
  Forskningssköterska

  Sjuksköterska
  Koordinerande sköterska

  Sjuksköterska

  Avdelningssekreterare

  Röntgenskötare

  Sjuksköterska

  Sjuksköterska
  Forskningssköterska

  Fysioterapeut
  Lymfaterapeut

  Röntgensköterska
  (på mammaledighet)

  Röntgensköterska

  Röntgensköterska
  (på mammaledighet)

  Avdelningssekreterare

  Specialsjuksköterska i hematologi
  Forskningskoordinator

  Sjuksköterska

  Röntgensköterska

  Röntgensköterska
  Koordinerande sköterska
  Avancerad klinisk sjuksköterska/prostatacancer

  Sjuksköterska
  Koordinerande sköterska

  Avdelningssekreterare

  Fysioterapeut

  Avdelningssekreterare

  Psykolog

  Sjuksköterska

  Avdelningssekreterare