Skip to content

Maigo Riener

Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling

Jag är specialistläkare inom cancersjukdomar och strålbehandling och behandlar särskilt lungcancer, prostatacancer, sköldkörtelcancer, urinvägs- och urinblåsecancer, hjärntumörer, huvud- och halscancer, melanom, mesoteliom, bröstcancer och cancer i bukområdet. Jag har ett särskilt intresse för patienter som behöver strålbehandling.

Såväl patienter med misstänkt cancer, patienter med cancerdiagnos som uppföljningspatienter är välkomna på min mottagning. Du kan också komma för att få en andra åsikt om din vårdplan.

En bra patient-läkarrelation är viktig för mig i mitt arbete. Tillsammans skapar vi den bästa möjliga vårdplanen för dig och tar hänsyn till ditt välbefinnande under hela din behandlingsprocess.

Du kan även boka en distansmottagning hos mig.

Språkkunskap

Finska, engelska, estniska, ryska

Utbildning

Specialistläkare inom cancersjukdomar, Tartu universitet, Estland 2013

Medicine licentiat, Tartu universitet, Estland 2009

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, specialistläkare inom cancersjukdomar 2022–
  • Tartu hälsovårdshögskola (röntgenskötare, magisterprogram), föreläsare 2021–
  • Norra Estlands centralsjukhus, specialistläkare inom cancersjukdomar, 2021–2022
  • Kymmenedalens centralsjukhus (KYMSOTE), specialistläkare inom cancersjukdomar, 2020–2021
  • Docrates Cancersjukhus, specialistläkare inom cancersjukdomar, 2014–2020
  • Vasa centralsjukhus, specialistläkare inom cancersjukdomar, 2013–2014
  • Norra Estlands centralsjukhus, specialistläkare inom cancersjukdomar under specialistutbildning, 2009–2013