Skip to content

Patientombudsmannen

Om du är missnöjd med den vård eller behandling du fått på Docrates, vänligen i första hand kontakta Docrates Cancersjukhus, servicedirektör Heli Littunen, tfn +358 50 5001886.

Om du behöver vägledning om det skriftliga klagomålsförfarandet eller om du är osäker på dina klagomålsmöjligheter kan du kontakta patientombudsmannen.

Patientombudsmannens uppgifter definieras i patientlagen.

Patientombudsmannens uppgifter

  • hjälper och ger råd i frågor som rör tillämpningen av patientlagen
  • informerar patienterna om deras rättigheter
  • ger råd och vid behov hjälper till att lämna in en påminnelse eller ett patientklagomål
  • på annat sätt bidrar till att patienternas rättigheter förverkligas

Patientombudsmannen tar inte ställning till patientens medicinska behandlingsbeslut eller om behandlingen har lett till patientskada. Patientombudsmannen har inte beslutanderätt, utan har en vägledande och stödjande roll.

Feedback om patientskador och andra klagomål är en del av vårt utvecklingsarbete som syftar till att förbättra vårdens kvalitet.

Kontaktinformation för Docrates Cancersjukhus patientombudsman:

Sari Anita Niemelä
potilasasiamies(a)aava.fi
Telefontid tisdagar kl 12–14, tel. +358 50 375 4980