Skip to content

Patientombud och patientkontaktperson

En ny lag om patientombudens och socialombudens verksamhet träder i kraft i början av 2024. I och med lagändringen byts den svenska titeln patientombudsman till patientombud.

Från och med 1.1.2024 organiseras patient- och socialombudens verksamhet helt som en offentlig service. Patientombuden arbetar inom välfärdsområdena och sköter även uppgifter som patientombud inom den privata hälso- och sjukvården.

Kontakta i första hand personen som har gett dig vård

Om du är missnöjd med den vård eller behandling du fått på Docrates, vänligen i första hand kontakta personen som har gett dig vård.

För att komma i kontakt med personen som vårdade dig ring kundtjänstnumret +358 10 773 2020

Patientkontaktperson på Docrates

Om du vill reda ut saken med någon annan än personen som har gett dig vård, vänligen kontakta Heli Littunen, servicedirektör på Docrates Cancersjukhus, tfn +358 50 5001886.

Patientombud i välfärdsområdena

Varje välfärdsområden och Helsingfors stad har en patientombud, som är skyldig att ge råd och informera om patientens rättigheter i sitt område.
Läs mer på Valviras sidor.