Skip to content
Öppna menu

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män. Risken att insjukna ökar med åldern. Av de över 5 400 prostatacancerfall som årligen konstateras i Finland kan de flesta botas helt. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att snabbt söka sig till undersökning och behandling.

Snabb och individanpassad vård är viktigt vid behandling och diagnos av prostatacancer

Om du misstänker cancer eller har diagnostiseras med prostatacancer, får du snabbt och utan remiss tid till en specialist på Docrates Cancersjukhus. Våra sakkunniga har flera års erfarenhet av cancerbehandling och är engagerade i sitt arbete. Redan vid ditt första besök på Docrates får du en egen läkare. Den koordinerande sköterskan ansvarar för att behandlingen sker så smidigt och snabbt som möjligt. Sjuksköterskan hjälper dig med praktiska ärenden och fungerar som stöd för dig.

Allt bygger på en korrekt cancerdiagnos: med hjälp av den senaste utrustningen för diagnostik samt personalens yrkeskompetens kan vi utreda prostatacancerns exakta egenskaper och spridning samt inrikta behandlingen på ett optimalt sätt. Behandlingen av prostatacancer planeras alltid omsorgsfullt utifrån sjukdomens allvarlighet och egenskaper, effekten av behandlingsalternativen samt relaterade biverkningar. Även patientens egna värderingar och önskemål är mycket viktiga för oss.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

 

Behandling av prostatacancer på Docrates Cancersjukhus

Behandling av prostatacancer har utvecklats i en enorm takt, och det finns flera behandlingsalternativ tillgängliga. På Docrates Cancersjukhus planeras behandlingen alltid individuellt. Vi är pionjärer inom strålterapi.

1.Prostatacancerns symptom

Prostatacancer i ett tidigt skede uppvisar ofta lindriga symptom eller är till och med helt symptomfri och symptomen kan påminna om de symptom som hör samman med förstorad prostata. Symptomen för såväl förstorad prostata som prostatacancer är vanligtvis olika besvär med inkontinens eller tömning av blåsan. Ifall du upplever symptom som är kopplade till prostatan eller misstänker prostatacancer, kontakta vårt sjukhus via tidsbokningsnumret.

Typiska symptom för prostatacancer är

 • Besvär med inkontinens
 • Besvär med tömning av blåsan
 • Blod i urinen
 • Skelettsmärta
 • Smärtor vid urinering
 • Impotens

2.Diagnostisering av prostatacancer

För att prostatacancern ska kunna behandlas är det viktigt att man får en så exakt diagnos som möjligt om cancern i ett tidigt skede. På Docrates Cancersjukhus får man snabbt en heltäckande bild av prostatacancern, dess aggressivitet och spridning med hjälp av erfaren personal, modern utrustning samt den senaste forskningen.

Exempel på undersökningar

 • PSA-testning
 • Manuell undersökning, dvs. palpation
 • STHLM3-testning
 • Magnetkamerastyrd robotbiopsi av prostatan
 • Magnetundersökning
 • PET-DT undersökning

3.Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer planeras alltid individuellt utifrån sjukdomens egenskaper. Valet av behandling beror på eventuella andra sjukdomar, eventuella tecken på prostatacancer med hög risk, resultaten av spridningsundersökningarna samt förstås patientens egna önskemål.

Olika behandlingar

 • Extern strålbehandling
 • HDR-brakyterapi
 • Läkemedelsbehandlingar
 • Isotopbehandlingar
 • Operativ behandling

Fördelar med behandling av prostatacancer på Docrates

 • Snabb tillgång till undersökningar och vård
 • Specialister med spetskompetens inom prostatacancer under samma tak
 • Precisionsdiagnostik: Magnetkamerastyrda robotbiopsier och 3T magnetundersökning redan före biopsin
 • Spridningundersökningar med ultraljud, gammakamera, kontrast-DT och PET-DT
 • Individuellt utformad strålbehandling & störst erfarenhet av HDR-behandlingar i Finland
 • De nyaste behandlingar även för spridd prostatacancer
 • Mycket nöjda patienter

Prostatacancerns symptom

Prostatacancer i ett tidigt skede uppvisar ofta lindriga symptom eller är till och med helt symptomfri och symptomen kan påminna om de symptom som hör samman med förstorad prostata. Symptomen för såväl förstorad prostata som prostatacancer är vanligtvis olika besvär med inkontinens eller tömning av blåsan. Det finns anledning att låta undersöka alla obestämda prostatabesvär hos en sakkunnig, eftersom endast närmare undersökningar fastställer ifall symptomen är kopplade till prostatacancer.

Typiska symptom är

 • Urineringsbesvär
 • Blod i urinen
 • Skelettsmärta (ryggsmärtor, bäckensmärtor, höftsmärtor, om cancern har spridit sig till skelettet)
 • Smärtor vid urinering
 • Impotens

Diagnostisering av prostatacancer

För att prostatacancern ska kunna behandlas är det viktigt att man får en så exakt diagnos som möjligt om cancern i ett tidigt skede. Diagnosfasen börjar på en urologs eller cancerspecialists mottagning genom grundliga undersökningar. Läkaren gör också en manuell undersökning, dvs. en palpation, som ger viktig information om prostatan, urinorganen och könsorganen. Utöver palpation kan läkaren utföra en ultraljudundersökning av prostatan. Om det finns skäl att misstänka cancer i detta skede, till exempel utgående från förhöjt PSA-värde eller avvikande palpation av prostatan, ordinerar läkaren ytterligare undersökningar för att kunna göra en diagnos, till exempel ett STHLM3-test och en magnetundersökning av prostatan. Cancern bekräftas och dess aggressivitet utreds med ett vävnadsprov.

De mest representativa proven om misstänkta cancerförändringar fås med hjälp av robotassisterad navigerad biopsi. För att prostatacancer ska kunna behandlas effektivt ska cancerns eventuella spridning lokaliseras så exakt som möjligt. Vid bedömning av borttagning eller strålbehandling av prostatan är magnetundersökning alltid nödvändig före det slutliga operationsbeslutet. Magnetundersökningen avslöjar om cancern har vuxit utanför kapseln.

Exempel på undersökningar

 • PSA-testning
 • Manuell undersökning, dvs. palpation
 • STHLM3-testning
 • Magnetkamerastyrd robotbiopsi av prostatan
 • 3T magnetundersökning
 • PET-DT undersökning

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer planeras alltid individuellt utifrån sjukdomens egenskaper. Valet av behandling beror på eventuella andra sjukdomar, eventuella tecken på prostatacancer med hög risk, resultaten av spridningsundersökningarna samt förstås patientens egna önskemål. Lokal eller lokalt framskriden prostatacancer kan allt oftare botas med strålbehandling. Strålbehandlingen skräddarsys på många olika sätt utifrån egenskaperna hos cancern. Vid enbart extern strålbehandling kan man välja mellan många olika tekniker, och strålbehandling kan också ges inne i vävnaden. Vid aggressiva cancerformer når man sannolikt det bästa resultatet genom att kombinera den externa strålbehandlingen med HDR-behandling med hög dosrat inne i vävnaden.

Beroende på riskfaktorerna kan även hormonbehandling kombineras med strålbehandling. I allmänhet ges läkemedelsbehandling vid spridd prostatacancer, men även som tilläggsbehandling vid lokal cancer med hög risk. De nya läkemedlen passar ofta även äldre, multisjuka patienter och som en del av kombinationsbehandling. De här nya läkemedlen för prostatacancer är ofta både effektivare och tolereras bättre än de tidigare läkemedlen och de kan vara effektiva även när de tidigare läkemedlen har förlorat sin effekt. Med de nya läkemedlen kan man lindra symptomen, bromsa upp sjukdomen särskilt i skelettet och förlänga livslängden.

Behandling av prostatacancer

 • Extern strålbehandling
 • HDR-brakyterapi
 • Läkemedelsbehandlingar
 • Isotopbehandlingar
 • Operativ behandling

Behandling av spridd prostatacancer

Behandling av spridd prostatacancer måste alltid planeras individuellt. Till den primära behandlingen av spridd prostatacancer hör alltid läkemedelsbehandling, vanligen hormonell behandling (s.k. kastrationsbehandling) och cytostatikabehandling eller en kombination av dessa, samt vanligen även läkemedel som stärker skelettet, om cancern har stor utbredning i skelettet. Även strålbehandling kan kompletteras till behandlingen med hjälp av specialtekniker, även om metastaserna är utspridda.

Om framskridandet av prostatacancern kan stoppas med läkemedelsbehandling, försöker vi på Docrates Cancersjukhus också alltid ge lokal strålbehandling av prostatan i syfte att förhindra bl.a. hotande urinretention i senare skeden.

Cytostatika och hormonbehandlingar kan ge gott resultat under en lång tid, men förr eller senare kommer behandlingsformen att förlora sin effekt. Det har visat sig att i sådana situationer kan isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel (radium eller samarium) vara ett effektivt och tryggt alternativ, om metastaserna finns enbart i skelettet.  Enskilda skelettmetastaser kan vid behov behandlas även med extern strålbehandling. Vid sidan av radium och samarium har man hittat ett nytt radioaktivt läkemedel, 177-lutetium-PSMA. Det kan vara ett ytterligare alternativ, särskilt för äldre patienter, för vilka traditionell kemoterapi kan vara utmanande till exempel på grund av allvarliga biverkningar.

Patientberättelse

Hans fick effektiv specialistvård för spridd prostatacancer hos Docrates

I sammanlagt 15 år har Hans pendlat mellan hopp och förtvivlan. Men idag har Hans fått tillbaka livskvalitén, och vill...

Läs mer

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Den tillfälliga störningen i datanätsanslutningarna har åtgärdats

Det har uppstått en tillfällig störning i Docrates Cancersjukhus datanätsanslutningar som nu har åtgärdats. Vi ber om ursäkt för eventuella...

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)