Skip to content
Öppna menu

Extern strålbehandling av prostatacancer

Extern strålbehandling är en effektiv behandlingsform för prostatacancer. Patienter som fått strålbehandling bevarar potensen och kontinensen bättre än patienter som opererats.

Strålbehandling är en effektiv behandlingsform för prostatacancer. Strålbehandling håller på att ersätta operation i behandlingen av prostatacancer i första stadiet, eftersom man med modern, utvecklad strålbehandlingsteknik förutom effektiva behandlingsresultatet kan uppnå en bättre livskvalitet än genom operation.

Effektiva behandlingsresultat beror på att strålbehandlingen kan riktas mera exakt än tidigare, varpå stråldosen tryggt kan höjas ännu mer. Detta har konstaterats öka antalet patienter som tillfrisknat från prostatacancer. Samtidigt är biverkningarna mindre än förut eftersom den friska vävnaden runt omkring besparas när behandlingen kan riktas bättre.

Docrates Cancersjukhus utnyttjar de senaste moderna teknikerna för strålningsbehandling vid behandlingen av prostatacancer.

Extern strålbehandling

Vid extern strålbehandling produceras strålningen vanligtvis med partikel acceleratorer. Docrates har två moderna lineära acceleratorer med de senaste tekniska innovationerna. Om du vill kan du bekanta dig med strålbehandlingsapparaten och dess teknik före den första strålbehandlingen.

Strålbehandling som syftar till tillfrisknande ges vanligtvis i 8 veckor. Behandling ges fem gånger i veckan, cirka 15 minuter åt gången.

RapidArc-strålbehandlingsteknik

Vid extern strålbehandling av prostatacancer utnyttjar vi huvudsakligen strålbehandlingstekniken RapidArc, som beaktar tumörens verkliga form. Tillsammans med intern HDR-brakyterapi är RadidArc en effektiv behandlingsform som syftar till tillfrisknande vid behandling av lokal prostatacancer med medelhög och hög risk och med lokal spridning.

Vid RadidArc-strålbehandling riktas en stråldos exakt mot hela behandlingsområdet, varvid stråldosen i cancern är så hög som möjlig och så låg som möjligt i den friska vävnaden. I och med att man kan rikta strålning i olika höga doser till flera olika områden samtidigt, är det vid prostatacancer med lokal spridning möjligt att ge individuellt optimerad strålbehandling av prostatan, lymfkörtlarna och metastaserna vid ett och samma tillfälle. Eftersom en enskild behandling är snabb minskar även inexaktheten som orsakas av att patienten rör på sig.

Hypofraktionerad stereotaktisk strålbehandling SBRT

Hypofraktionerad stereotaktisk strålbehandling (SBRT) är en effektiv, snabb och säker behandlingsform i botande syfte vid lokal prostatacancer med låg risk. SBRT är lämpligt för patienter som inte kan sövas ner (vävnadsintern HDR-strålbehandling eller operation kan inte utföras). Tekniken kan även utnyttjas när prostatan är stor eller när blockeringar i urinvägarna måste behandlas palliativt. Vid palliativ behandling har behandlingsresultaten av SBRT varit mycket bra.

När läkaren ordinerar och planerar hypofraktionerad stereotaktisk strålbehandling beaktas bland annat patientens ålder, sjukdomens aggressivitet, prostatans storlek och befintliga urinvägsproblem. Vid behov kan SBRT-strålbehandling kombineras med andra behandlingsformer såsom cellhämmande behandling, hormonterapi och isotopbehandling.

Tack vare strålbehandlingens tekniska utveckling har SBRT-strålbehandling under de senaste fem åren tagits i omfattande bruk, speciellt vid behandling av prostatacancer.

Strålbehandlingens biverkningar är färre än vid borttagning av prostatan

Enligt våra erfarenheter är biverkningarna vid strålbehandling av prostatacancer, både extern och vävnadsintern, betydligt mindre än vid borttagning av prostatan. Detta beror på att nutida, modern strålbehandling kan begränsas mycket exakt till endast de områden där cancern finns, varpå den friska vävnaden runt omkring besparas från onödig strålning.

Eftersom stråldosen kan riktas exakt förekommer till exempel mindre urinläckage och impotens än efter en operation.

På Docrates Cancersjukhus förebygger man dessutom biverkningar genom att använda preparatet SpaceOAR som en del av behandlingen. SpaceOar är ett gel som sprutas mellan prostatan och ändtarmen, och som förflyttar ändtarmen från prostatans omedelbara närhet. På så sätt minskar ändtarmens stråldos betydligt och männen får till exempel nästan ingen långvarig diarré, som tidigare var tämligen vanligt.

"

Med hjälp av SpaceOAR kan prostatans stråldos tryggt höjas och på så vis effektiviseras ytterligare bl.a. hos patienter med prostatacancer med hög risk.

Gelén kan injiceras antingen med lokalbedövning eller under narkos. Åtgärden kan även göras i samband med placeringen av guldkorn eller -trådar. Strålbehandlingen kan vid behov inledas redan följande dag. Ämnet upplöses och absorberas av sig självt 3–6 månader efter insättningen.

SpaceOAR passar ändå inte alla patienter och den är inte heller nödvändig åt alla. Vårdande läkare bedömer behovet av SpaceOAR individuellt och fattar beslut tillsammans med patienten.

Högklassig teknik och erfarna specialister inom strålbehandling av prostatacancer

Utöver modern strålbehandlingsutrustning och de senaste tekniska applikationerna har Docrates Cancersjukhus även förstklassig bilddiagnostik, tack vare vilka tumören som bestrålas kan lokaliseras mycket noggrant. Noggrann lokalisering av cancern samt modern, mycket exakt riktad strålbehandling skapar även tillsammans förutsättningarna för den strålbehandling i världsklass som erbjuds på Docrates.

Utöver förstklassig teknik arbetar yrkeskunniga specialister inom strålbehandling och avbildning på Docrates och deras gedigna erfarenhet används för våra patienters bästa. Erfarna cancerläkare och fysiker gör gemensamt upp den exakta, hantverkskrävande strålbehandlingsplanen med hjälp av artificiell intelligens. På Docrates planeras strålbehandlingen alltid i samarbete mellan en specialist i cancersjukdomar och strålbehandling, sjukhusfysiker och radiolog samt en urolog, isotopläkare och röntgensköterska.

Se vår video om strålbehandling av prostatacancer:

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)