Strålbehandling av prostatacancer

Strålbehandling kan, beroende på hur den utförs, delas in i extern strålbehandling och intern strålbehandling i vävnaden, dvs. brakyterapi.

Docrates Cancersjukhus har en täckande bilddiagnostisk utrustning och en högklassig klinisk kompetens i bilddiagnostik, som gör att tumören som skall bestrålas kan lokaliseras mycket noggrant.

Genom att kombinera den information som de noggranna diagnostiska undersökningarna ger med moderna och noggranna strålbehandlingsapparater, kan behandlingens skadeverkningar minimieras och en allt större stråldos riktas mot tumören, vilket enligt undersökningar ökar antalet patienter som återhämtat sig från prostatacancer.

På Docrates planeras strålbehandlingen alltid i samarbete mellan en urolog, specialist i cancersjukdomar och strålbehandling, isotopläkare, radiolog, röntgenskötare och sjukhusfysiker.

Vid extern strålbehandling produceras strålningen vanligtvis med partikelacceleratorer. Docrates har två moderna VMAT RapidArc-lineära acceleratorer som vi tog i bruk som första i Finland. Vi utnyttjar de senaste applikationerna i vår utrustning genom att regelbundet uppdatera dem.

Om du vill kan du bekanta dig med strålbehandlingsapparaten och dess teknik före den första strålbehandlingen. RapidArc-strålbehandling som beaktar tumörens verkliga form är den mest utvecklade formen av extern strålbehandling som kombinerar de bästa egenskaperna hos de tidigare utvecklade stereotaktiska och intensitetsmodulerade dvs. IMRT-behandlingarna. Strålbehandling som syftar till tillfrisknande ges vanligtvis i 8 veckor. Behandling ges fem gånger i veckan, cirka 15 minuter åt gången.

Strålbehandlingen kan också ges inne i vävnaden, som s.k. brakyterapi. Traditionellt har brakyterapi genomförts med jodkorn med låg dosrat (LDR = Low Dose Rate) som placeras inne i prostatan permanent. Vi har avstått från traditionell LDR-brakyterapi på Docrates, eftersom den endast lämpar sig för prostatacancerpatienter med en mycket god prognos utan riskfaktorer. HDR-brakyterapi med hög dosrat (HDR = High Dose Rate) lämpar sig däremot utmärkt för behandling av alla olika prostatacancerformer och den är samtidigt både en effektiv och sparande behandlingsform. Vid HDR-brakyterapi med hög dosrat är stråldoserna mycket stora, varför antalet behandlingsgånger endast är några – ibland enbart en. Vid behandlingen förs ihåliga nålar in i prostatan med hjälp av ultraljudsstyrning och iridium-strålkällan förs in i nålarna. Ingreppet görs i narkos, varefter patienten blir kvar på sjukhuset över natten för uppföljning och kan åka hem följande morgon.

HDR-brakyterapi kan särskilt användas för att effektivera den externa strålbehandlingen vid prostatacancrar med medelhög och hög risk. Studier visar att extern strålbehandling kombinerad med HDR-brakyterapi och androgen deprivation terapi minskar mortaliteten i aggressiv prostatacancer. Vid kombinerade behandlingar behandlar man lymfkörtlarna på bäckenområdet samt eliminerar cancercellerna från omgivningen kring prostatan med partikelacceleratorn för extern strålbehandling RapidArc. Med HDR-brakyterapi säkerställer man största möjliga precisionsstrålbehandling inne i prostatan, utan att de friska vävnaderna skadas.

Docrates Cancersjukhus är banbrytare i HDR-brakyterapier, eftersom vi var det första sjukhuset i Finland som började behandla prostatacancer med denna teknik. Vi har gett över 1000 HDR-brakyterapier och är därmed det sjukhus i Finland som har gett flest antal behandlingar med denna teknik. HDR-brakyterapi kan också användas vid behandling av lokalt recidiverad prostatacancer, även om prostatan redan tidigare har bestrålats.

Se vår video om strålbehandling av prostatacancer:

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)