Skip to content
Öppna menu

3 D Mammografi och ultraljudsundersökning

På Docrates Cancersjukhus används en modern, avancerad 3D mammografi, s.k. tomosyntes. Våra erfarna experter stödjer dig till sitt yttersta. Boka en mottagningstid redan idag.

Vad är tomosyntes?

Tomosyntes är en s.k. modern, avancerad 3D mammografimetod där röntgenstrålar hjälper att undersöka bröstets struktur och hitta förändringar som kräver medicinsk hjälp. Jämfört med traditionell mammografi, är 3D-mammografi mer exakt, vilket gör att det är möjligt att identifiera tumörer när de är mindre och därmed i ett tidigare skede. Sannolikheten är då större att cancern inte har hunnit sprida sig och prognosen är bättre. En mindre tumör ger även bättre förutsättningar för en bröstbevarande operation.

Med hjälp av 3D mammografi finns det också bättre möjligheter att hitta cancertumörer i täta bröst, som har mer bindväv och/eller körtelvävnad än normalt. Vid sedvanlig mammografi syns förändringar i täta bröst sämre än normalt.

Den nya 3D-mammografiutrustningen innehåller utformade stödskivor vilket ger patienten en behagligare behandlingsupplevelse.

Stålningsdosen är densamma som vid sedvanlig mammografi.

Erfaret och vänligt vårdteam på Docrates Cancersjukhus tar hand om dig

På Docrates Cancersjukhus utfös mammografi och ultraljudsundersökningar av våra erfarna radiologer Matti Kestilä och Riitta Korpisaari. Även en yrkeskunnig och erfaren röntgensköterska ingår i vårdteamet.

Matti Kestilä

Matti Kestilä är en populär och omtyckt mammografiläkare och vid hans mottagningar förmedlas en genuin omtanke om patienterna. Till Matti Kestiläs specialkompetens hör bl.a. mammografier, ultraljuds- och magnetundersökningar av bröst, finnålsbiopsier och grovnålsbiopsier. Under sin karriär har Kestilä utfört 140 000 kliniska mammografiundersökningar, 60 000 mammografiscreeningar och över 1 300 magnetundersökningar av bröst.

Matti Kestilä

Riitta Korpisaari

Riitta Korpisaari har över 10 års erfarenhet av mammografi, ultraljudsundersökningar av bröst och relaterade  undersökningar såsom grovnålsbiopsier. Efter att ha blivit färdigutbildad till specialist i radiologi har Korpisaari bl.a. arbetat på HUS Cancercentrum. Korpisaari är en empatisk expert som gör sitt yttersta för patientens välmående.

Hur går undersökningen till?

3D mammografiundersökningen utförs av ett erfaret och yrkeskunnigt team som gör din tillvaro trygg. Vår personal stödjer dig om situationen känns obekväm eller för med sig oro.

3D mammografin utförs av en radiolog som ger dig instruktioner under hela undersökningen. Efteråt analyserar radiologen bilderna och utför en ultraljudsundersökning för att komplettera 3D mammografin. Om enbart en av undersökningarna används, kan en del av cancern bli oupptäckt.

Om tvivelaktiga förändringar konstateras vid mammografin och/eller ultraljudsundersökningen tas primärt vävnadsprover av fynden med hjälp av ultraljud. Den potentiella bröstcancerdiagnosen bekräftas av en patolog som undersöker provet. Om bröstcancer blir diagnostiserad, rekommenderas en kompletterande magnetundersökning av bröstet med vilket man kan upptäcka cancerhärdar som inte upptäcktes av 3D mammografin och ultraljudundersökningen. Lokalisering av tumören är väsentlig information för den individuella behandlingsplanen.

Alla nödvändiga undersökningar och behandlingar är möjliga att utföras omgående under samma tak på Docrates Cancersjukhus.

Hur bokar jag en mottagningstid?

Du kan boka en mammografitid på Docrates Cancersjukhus via vår kundservice +358 10 773 2020 eller +46 10 199 2020. Mer information om tidsbeställning hittar du här.

Du kan komma till Docrates Mammografi även utan remiss. Vid sådana situationer, bedömer läkaren din situation på sjukhuset. Om läkaren bedömer att ultraljudsundersökning är nödvändig, skriver han en remiss och undersökningen genomförs genast.

Kostnad av 3D mammografi

Kostnaden för mammografi och ultraljudsundersökning är 304 €–338 € (expeditionsavgift 32 € tillkommer). Patient utan remiss blir fakturerad 47 € för läkarens bedömning och remiss.

För patienter bosatta utanför Finland, vänligen kontakta vår personal via telefon +358 10 773 2020 eller +46 10 199 2020, eller skicka e-post: nordic (a) docrates.com för mer information om bröstcancerdiagnostik på Docrates.

Var hittar jag mammografiavdelningen?

Mammografiavdelningen hittas på 3. våningen på Docrates Cancersjukhus, Västrahamnsgatan 16, Helsingfors, C-sidan.

Instruktioner inför mammografi

  • Om du har genomgått en mammografiundersökning tidigare jämför vår radiolog gärna den tidigare undersökningens bilder med de nya för att upptäcka även de minsta förändringar.
  • Om du har genomgått en mammografiundersökning tidigare utan ultraljudsundersökning kan den utföras på vårt sjukhus som en kompletterande undersökning.
  • Om du vill genomgå en ultraljudsundersökning som tillägg till den tidigare mammografiundersökningen ber vi dig vänligen ta med mammografibilderna på en CD-ROM när du kommer till ultraljudsundersökningen.

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Den tillfälliga störningen i datanätsanslutningarna har åtgärdats

Det har uppstått en tillfällig störning i Docrates Cancersjukhus datanätsanslutningar som nu har åtgärdats. Vi ber om ursäkt för eventuella...

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)