Mammografi

På Docrates Cancersjukhus får du snabbt tid till mammografiundersökning. Vår erfarna bröstradiolog Matti Kestilä tolkar bilderna genast och gör även en ultraljudsundersökning. Boka tid på numret 010 773 2020.

Vad är mammografi?

Mammografi är röntgenfotografering av brösten, med hjälp av vilket bröstets struktur utreds och där man strävar efter att hitta eventuella förändringar som kräver behandling. Vid mammografi röntgenfotograferas brösten oftast ur två eller tre riktningar.

Snabb tillgång till mammografi – Erfaret och vänligt behandlingsteam

På Docrates Cancersjukhus får du snabbt tid till mammografi och ultraljudsundersökning som vår erfarna bröst radiolog Matti Kestilä utför. Vår yrkeskunniga röntgensköterska röntgenfotograferar brösten, Matti Kestilä tolkar bilderna och gör även en ultraljudsundersökning genast.

Om du har genomgått en mammografiundersökning förut jämför vår radiolog gärna den tidigare undersökningens bilder med de nya för att hitta även så små förändringar som möjligt.

Om du har genomgått en mammografiundersökning utan ultraljudsundersökning kan vi göra den på vårt sjukhus. Med en kombination av mammografi och ultraljud upptäcks fler bröstcancerfall än vad som upptäcks med endast mammografi. Om du vill genomgå en ultraljudsundersökning som tillägg till den tidigare mammografiundersökningen ber vi dig vänligen ta med mammografibilderna på en CD-ROM när du kommer till ultraljudsundersökningen.

Ett avvikande fynd vid mammografin eller ultraljudsundersökningen är inte tillräckligt för att bekräfta bröstcancerdiagnosen. Om tvivelaktiga förändringar konstateras vid mammografin och/eller ultraljudsundersökningen tas primärt vävnadsprover av fynden med hjälp av ultraljud. Om något i ett vävnadsprov tyder på cancer rekommenderas magnetundersökning av brösten. Med hjälp av den känsliga magnetundersökningen kan man hitta cancerhärdar som inte avslöjades av mammografi och ultraljud. Denna tilläggsinformation är viktig då bröstcancerbehandlingen planeras.

Alla ovannämnda och eventuella andra nödvändiga undersökningar och behandlingar är möjliga under samma tak på Docrates Cancersjukhus.

Ingen remiss?

Du kan komma till Docrates Mammografi även utan remiss. I sådana fall bokar vi först en 10 minuters mottagning hos en specialistläkare (40 €). Läkaren bedömer läget, dvs. om ultraljud och/eller mammografi behövs. Om en eller flera undersökningar behövs genomförs de genast.

Matti Kestilä har tiotals års erfarenhet av bröstundersökningar och mammografi

Radiologi Matti Kestilä

Matti Kestilä är en populär och omtyckt mammografiläkare och vid hans mottagningar förmedlas en genuin omtanke om patienterna. Till Matti Kestiläs specialkompetens hör mammografier, ultraljuds- och magnetundersökningar av bröst, undersökning av bröst efter implantatoperationer, finnålsbiopsier och grovnålsbiopsier från brösten och andra organ med hjälp av ultraljud, samt övriga ultraljudsstyrda punktioner och injektioner bl.a. i leder. Kestilä har gjort 140 000 kliniska mammografiundersökningar, 60 000 screeningmammografier med bekräftelseundersökningar och över 1 300 magnetundersökningar av bröst.

UltraRöntgen blir en del av Docrates Cancersjukhus

Matti Kestilä öppnade det privata bilddiagnostikföretaget UltraRöntgen med mammografiverksamhet år 1996. Från och med december 2018 blev UltraRöntgens avdelning i Gräsviken en del av Docrates Cancersjukhus. Verksamheten fortsätter i samma byggnad på adressen Utterhällsstranden 2, men anmälningen och kassafunktionerna finns nu till vänster om entréhallen. Mammografiverksamheten finns fortfarande på tredje våningen till höger om entréhallen. Matti Kestilä fortsätter sin verksamhet som radiolog vid Docrates Cancersjukhus. Kontakta oss på numret 010 773 2020 och boka en tid om du är en ny patient eller Mattis uppföljningspatient.

Kontakta oss vid frågor och boka tid till mammografi från vår sjuksköterska på numret 010 773 2020.
Ett mammografibesök på Docrates Cancersjukhus inkluderar mammografi och ultraljudsundersökning som genomförs av vår erfarna bröstradiolog Matti Kestilä. Vid behov kan alla nödvändiga tilläggsundersökningar ordnas snabbt under samma tak vid Docrates. Pris för mammografi och ultraljud 200 € (174 € efter FPA-ersättning) + öppenvårdsavgift 28 €. Radiologen diskuterar läget med dig och ger genast ett utlåtande. För oss är det du som är viktigast. Ring och fråga mer!

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)