Riskfaktorer och förebyggande av prostatacancer

Man vet inte den exakta orsaken till prostatacancer. Risken för att insjukna kan öka på grund av hög ålder, prostatacancer i den närmaste släkten, dåliga levnadsvanor såsom rökning och prostatainfektioner.

Riskfaktorer för prostatacancer

Riskfaktorer för prostatacancer innebär faktorer som avsevärt ökar sannolikheten för att någon insjuknar i cancer. Riskfaktorn i sig själv orsakar inte prostatacancer, men den kan öka risken att insjukna.

Ålder

Prostatacancer är främst förknippad med högre ålder, och som med många andra cancerformer är åldern den största riskfaktorn för prostatacancer. Detta beror på att det med åldern kan samlas fel, dvs. mutationer, i cellernas DNA, vilket kan leda till cancer.

Ärftlig cancerbenägenhet

Några få procent av prostatacancerformerna är ärftliga. Om män i den närmaste släkten har prostatacancer och särskilt om cancern har konstaterats i ung ålder, kan det vara fråga om en ärftlig typ av cancer.

Levnadsvanor

Dåliga levnadsvanor, såsom rökning och felaktig kost, riklig alkoholanvändning samt stillasittande och övervikt kan öka risken för prostatacancer.

Hormonnivåer

Höga nivåer av androgener, det vill säga manliga hormon (testosteron och dihydrotestosteron) kan påverka risken för prostatacancer. Genetiska faktorer eller miljöfaktorer kan höja hormonnivåerna. Även det kvinnliga hormonet östrogen är känt för att vara kopplat till att cancer uppstår och sprids.

Sjukdomar och inflammationer

Prostatainflammationer samt tidigare könssjukdomar kan öka risken för prostatacancer.

Förebyggande av prostatacancer

Benägenheten för att insjukna i cancer som beror på vår ålder, vårt kön eller vår arvsmassa kan vi inte påverka.  Vårt eget beteende och vår livsmiljö påverkar uppkomsten av cancersjukdomar och att man är medveten om och beaktar detta har däremot betydelse för förebyggandet av cancersjukdomar. Enligt undersökningar skulle upp till en tredjedel av cancersjukdomarna kunna förebyggas med rätt levnadsvanor. För att förebygga prostatacancer är det viktigt att behålla en normal kroppsvikt, inte röka, hålla alkoholkonsumtionen låg och äta vegetarisk kost.

Prostatacancer och näring

Enligt undersökningar borde man förutom att äta vegetarisk kost även undvika överdriven konsumtion av mejeriprodukter (kalciumintaget överstiger inte 1 500 mg/dag, obs. kalciumpreparat tycks inte öka risken för att insjukna). För prostatahälsans skull kan det vara bra för män att byta ut 1–2 mejeriprodukter om dagen till sojaprodukter, såsom sojayoghurt eller sojadrycker och använda tofu eller sojagryn 1–3 gånger i veckan. Enligt undersökningar minskar även användningen av karotenoidrika grönsaker risken för att insjukna i prostatacancer. Särskilt morot, grönkål, spenat, pumpa, nypon, sötpotatis, tomat, papaya, vattenmelon och paprika innehåller karotenoider.

Det är bra att komma ihåg måttfullhet. Under en människas liv avgör vardagskosten kostens inverkan på cancerrisken, det vill säga enskilda avvikelser skadar inte.

Enligt internationella undersökningar är det vad gäller förebyggande av cancer bättre att få nödvändiga vitaminer och andra tillsatsämnen från kosten än att ta kosttillskott. Det finns indikationer på att antioxidanttillskott till och med kan öka risken för cancer.

Ärftlighetsutredning

När prostatacancer konstateras hos flera personer i samma familj, eller om en cancer som man oftast insjuknar i när man är äldre konstateras som ung, kan ärftlighetsrådgivning vara befogat. För att kartlägga ärftlig cancerbenägenhet behövs en läkare specialiserad på klinisk genetik som vid behov kan göra en ärftlighetsutredning.

Levnadsvanorna har betydelse och uppföljningen är viktig

Det bästa sättet att försöka förebygga prostatacancer är att äta hälsosamt och motionera mångsidigt samt undvika rökning och andra ohälsosamma levnadsvanor.

På äldre dagar är det bra att följa upp eventuell utveckling av prostatacancer med regelbundna PSA-mätningar och hälsoundersökningar. Även vid misstanke om ärftlig benägenhet för att insjukna i cancer är regelbunden uppföljning rekommenderat.

Om du vill boka tid till dietist Reijo Laatikainen eller funderar på att låta göra en ärftlighetsutredning, ring vårt tidsbokningsnummer 010 773 2000.

Läs mer

/

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Läs mer
/

Docrates expanderar och bygger ut sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)