Skip to content
Öppna menu

Behandling av spridd prostatacancer på Docrates Cancersjukhus

Spridd prostatacancer kan numera behandlas effektivt. Den nyaste behandlingen med 177-lutetium-PSMA har visat sig vara effektiv vid behandling av prostatacancer som spritt sig i skelettet och till andra organ.

Behandling av spridd prostatacancer måste alltid planeras individuellt. Till den primära behandlingen av spridd prostatacancer hör alltid läkemedelsbehandling, vanligen hormonell behandling (s.k. kastrationsbehandling) och cytostatikabehandling eller en kombination av dessa, samt vanligen även läkemedel som stärker skelettet, om cancern har stor utbredning i skelettet.

Den nyaste läkemedelsbehandlingen som är godkänt för behandling av avancerad prostatacancer är kombinationen av lynparza och abiraterone. Lynparza hör till PARP-hämmare och abiraterone är ett hormonellt läkemedel. Abirateronbehandling ska alltid åtföljas av medicin som påverkar aktiviteten av gonadotropinfrisättande hormon.

Även strålbehandling kan kompletteras till behandlingen med hjälp av specialtekniker, även om metastaserna är utspridda. Om framskridandet av prostatacancern kan stoppas med läkemedelsbehandling, försöker vi på Docrates Cancersjukhus också alltid ge lokal strålbehandling av prostatan i syfte att förhindra bl.a. hotande urinretention i senare skeden.

Cytostatika och hormonbehandlingar kan ge gott resultat under en lång tid, men förr eller senare kommer behandlingsformen att förlora sin effekt.

Isotopbehandlingar vid prostatacancer som spridit sig

Det har visat sig att i sådana situationer kan isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel (radium eller samarium) vara ett effektivt och väl tolererat alternativ, om metastaserna finns enbart i skelettet. Syftet med isotopbehandlingarna är att rikta strålningskällan mot den omedelbara närheten av cancercellen, även i de fall där cancertumören har metastaserat utspritt och utbrett. Kliniska tester har visat att denna typ av behandling är effektiv, ger relativt få biverkningar och tolereras bra. Enskilda skelettmetastaser kan vid behov behandlas även med extern strålbehandling.

De nya 177-lutetium-PSMA-behandlingar

Vid sidan av radium och samarium används ett nytt radioaktivt läkemedel 177-lutetium-PSMA.

När PSMA-positiva metastaser hos patienter med prostatacancer har fastställts genom F-PET-DT undersökning, är det möjligt att använda transmittorläkemedel som för det strålande radioaktiva läkemedlet Lu-PSMA direkt till cancercellerna.

177-lutetium-PSMA är relativt nya radioaktiva läkemedel i Finland, men de har visat sig vara effektiva och vältolererade. De kan vara ett ytterligare alternativ, särskilt för äldre patienter, för vilka traditionell kemoterapi kan vara utmanande till exempel på grund av allvarliga biverkningar. Docrates gav de första 177-lutetium-PSMA-behandlingarna i Norden år 2017.

Den radioaktiva 177-lutetium-PSMA söker sig till prostatacancercellerna oavsett var de finns, vilket gör det möjligt att behandla cancern även om den har spridit sig över ett stort område. 177-lutetium-PSMA-behandlingarna är s.k. stereotaktiska strålbehandlingsformer och ges som intravenös infusion. Den strålning som radioaktiva läkemedel orsakar är mycket lokal och sträcker sig endast några millimeter, vilket innebär att den friska omgivande vävnaden utsätts för väldigt små mängder onödig strålning. Därför kan flera metastaser behandlas samtidigt med samma dos av läkemedlet.

Lu-PSMA-behandlingarna ges individuellt med beaktande av patientens tillstånd, i regel 2–6 gånger och med cirka 4–6 veckors mellanrum. Patienten kan vanligen åka hem samma dag. Patientens blodvärden följs upp under behandlingen.

De vanligaste biverkningar av behandlingen är muntorrhet och lätt illamående. De här kan man förebygga och reducera genom att kyla ner salivkörtlarna under behandlingen och genom att ge en dos av läkemedel mot illamående till patienten.

Ett multiprofessionellt och erfaret team ansvarar för radionuklidbehandlingarna

Det är viktigt att patienten får diskutera behandlingsmöjligheterna med onkologen (cancerläkaren) genast när diagnosen har fastställts. Våra erfarna sakkunniga kan med tillförlitliga undersökningar utan dröjsmål utreda patientens lämplighet för de nya behandlingsformerna och därefter göra upp en individuell vård- och behandlingsplan för patienten.

Vid Docrates Cancersjukhus ansvarar ett multiprofessionellt team för radionuklidbehandlingarna under ledning av överläkaren i nukleärmedicin Jukka Kemppainen.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)