Patientberättelser

Våra patienter berättar om sina egna erfarenheter vid behandling hos Docrates Cancersjukhus.

Jonas berättelse

24.3.2016

Jonas Näslund fick diagnosen prostatacancer när han var 52 år. Han sökte sjukvård i Sverige men blev strandsatt ett par…

Pers berättelse: Prostatacancer

Per Fagerlund
18.1.2016

Från orolig väntan i Sverige till snabb diagnos och omedelbar vård i Finland När Per Fagerlund fick höga PSA-värden och…

Claes erfarenhet – prostatacancer

Vår patient Claes Lund
18.1.2016

Prostatacancervård på en privat cancerklinik hjälpte Claes att flexibelt anpassa behandlingstider till arbete och gav honom möjlighet att få stöd…