Skip to content

Jukka berättar: ”Humorn och glädjen finns med i vardagen fastän ämnet är allvarligt”

Jukka behandlades med en s.k. kombinationsteknik på Docrates Cancersjukhus.

Jukka Vitikka, 60 år, från Uleåborg, fick besked om prostatacancer tidigt 2017. Före beskedet hade han i tio års tid regelbundet besökt läkare för PSA-testning. År 2013 steg hans PSA-värde under en längre tid, varefter det började variera mellan 3,5 och 7,9. En biopsi av prostatan togs år 2015 för att hitta orsaken till förändringen, och en magnetundersökning av prostatan gjordes år 2016. Det tog ändå tid innan cancerbeskedet fastställdes. En liten s k Gleason 7-tumör på 1 mm hittades till slut i januari 2017.

– Vid den tiden gick min egen urolog vid Uleåborgs Universitetssjukhus i pension, vilket ledde till att jag fick en ny läkare som jag inte kände sedan tidigare. En av mina tidigare studiekamrater rekommenderade mig då att kontakta Docrates Cancersjukhus, som jag även hört gott om från andra håll. Dessutom hade jag tidigare varit på mottagningen och träffat Martti Ala-Opas, där han berättade för mig om olika behandlingsalternativ och deras fördelar och nackdelar, erinrar sig Jukka från tiden då han fick cancerbeskedet.

– I Uleåborg tvingades jag köa för undersökning av skelettet, så jag tog kontakt med Docrates. Det tog mindre än en vecka innan jag var på mottagningen hos Timo Joensuu, och därefter började saker rulla på ordentligt.

Världens bästa service

På Docrates fick Jukka genast tid för en s.k. PET-DT undersökning, som används för undersökning av skelettet och de mjuka vävnaderna med hjälp av radioaktiva markörämnen som hittar även de minsta metastaserna. Lyckligtvis hittades det inga metastaser, men däremot upptäcktes en tumör på andra sidan av prostatan. Efter att ha diskuterat de olika behandlingsalternativen på läkarmottagningen bestämdes det att Jukka skulle behandlas med en s.k. kombinationsteknik där man får strålning både externt och direkt in i vävnaden (s.k. HDR-brakyterapi). För Jukka betydde det i praktiken två HDR-behandlingar och 25 externa strålbehandlingar. På Docrates har denna typ av behandling varit tillgänglig i åtta år, och vårdresultaten har varit utmärkta.

Jukka reste till Docrates från Uleåborg och övernattade i Helsingfors under veckodagarna då han strålbehandlades. Personligen upplevde han inte resandet som jobbigt eftersom han är van att resa i i jobbet hemma i Finland. Det tog totalt 3 månader från den första kontakten tills Jukka var färdig med behandlingarna. Jukkas sjukvårdsförsäkring täckte alla kostnader.

Jukka berättar att han är speciellt känslig för hur en kund ska behandlas på grund av hans bakgrund som säljare.

– Hos Docrates har jag hela tiden upplevt att kunden är kung. Stämningen på behandlingarna har varit avslappnad och förtrolig. Vårdpersonalen har blivit välbekanta och det var viktigt för mig att jag aldrig blev skickad mellan olika vårdpersonal. Den koordinerade sköterskan liksom de andra sköterskorna tog alltid omedelbart hand om alla frågor och önskemål jag hade. Jag kände mig trygg och hade hela tiden en känsla av att jag får världens bästa service. Osäkerhet och förtvivlan fick inte rum i något skede, säger Jukka.

– Sedan 2006 har jag även haft en hjärnskada. Skadan har varit den allra hårdaste upplevelsen i mitt liv och den tvingade mig att lära mig gå och skriva på nytt. Prostatacancern, och behandlingen av den, har varit mycket mindre komplicerad, och en relativt lätt åkomma jämfört med hjärnskadan. Hjärnskadan är som “en långsamt progressiv cancer” som inte kan botas, medan prostatacancern går att bota, säger Jukka och fortsätter:

– För tillfället mår jag bra. Huvudsakligen blev jag bara trött av de externa strålbehandlingarna. De vävnadsinterna strålbehandlingarna däremot var ganska extrema och efter dem hade jag svårt att urinera. Varje gång tog det alltid ungefär tre veckor innan situationen normaliserade sig.

Ett aktivt år på ingång: Nu ska jag njuta!

Nu när Jukka har prostatacancern bakom sig är han full av planer.

– Jag borde resa lite och se mig runt om i världen. Min hemgård vid stranden av Ounasjoki älv i Rovaniemi genererar en oändlig mängd av bestyr, vilket gör att det alltid finns något att syssla med. Dessutom har jag några bilrestaureringsprojekt som väntar på igångsättande. Att resa till intressanta destinationer är också någonting som öppnar ögonen och ger andra saker att tänka på, berättar Jukka.

– Nu fokuserar jag på att njuta av livet och göra saker så länge jag bara har styrka kvar i händerna och fötterna. Och hälsan!

Min erfarenhet av Docrates

– Jag skulle sammanfatta Docrates så här: Kundorienterade, professionella, humana, pionjärer, sakliga, stränga på ett positivt sätt, och håller alltid fast vid tidtabellen. Samtidigt finns humorn och glädjen med i vardagen fastän ämnesområdet är allvarligt, tänker Jukka efter den avslappnade stämningen som rådde på behandlingarna.

– Mina tidigare erfarenheter och problemen med mitt huvud har lärt mig att allt beror på attityden en har, och en av mina slagord både gällande cancern och även livet i allmänhet har varit att “De som vinner ger inte upp och de som ger upp vinner inte”, säger Jukka.

– Sist och slutligen är HDR-behandlingar bra och lätta jämfört med operationer och sidoeffekter av hormonbehandlingar osv. Livet har lärt – speciellt för mig – att man inte kan få något gott utan att först gå igenom hårda tider.

Jukkas tillstånd kommer att följas upp även i framtiden med PSA-testning, först ungefär varannan månad, och sedan mera sällan. Det har visat sig i långsiktiga uppföljningar på Docrates att behandling av prostatacancerpatienter med HDR-brakyterapi leder till utmärkta resultat, och därför verkar framtidsutsikterna lovande även i Jukkas fall.

Artikel

Varför kommer svenska prostatacancerpatienter till Finland för behandling?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av prostatacancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Läs mer

Behandling av prostatacancer: Fördelar och nackdelar med strålbehandling och kirurgi

Vilka är fördelarna och nackdelarna med strålbehandling och kirurgi? På dessa frågor svarar specialisterna Timo Joensuu, överläkare i strålbehandling på...

Läs mer

Allt fler söker sig till cancerbehandlingar i Finland

Den internationella världscancerdagen firas den 4 februari. År 2022 behandlade Docrates Cancersjukhus internationella patienter från mer än 40 länder.

Individuell diagnos avgörande när Janos fick prostatacancerbehandling

”Jag förstår nu vikten av en exakt och individuell diagnos” säger Janos Uotila vars prostatacancer behandlades på ett privat cancersjukhus....

Mika Piltz: Jag är tacksam för att rätt behandlingsval kan påverka livskvaliteten

Prostatacancerdiagnosen hösten 2021 förändrade den 54-årige Mika Piltz liv för en stund. Kalendern fylldes av ett flertal strålbehandlingar och läkarbesök,...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)