Utan vår ansvarsfullhet skulle vi inte ha nått hit, skriver Ilpo Tolonen, verkställande direktör vid Docrates Cancersjukhus.