Skip to content

Mål och värderingar

Vi ger varje patient individuell vård med respekt för människan, vårt mål är en optimal och heltäckande vårdplan.

Följande mål styr vår verksamhet:

  • Vi ger varje patient individuell vård med respekt för människan, vårt mål är en optimal och heltäckande vårdplan
  • Vi erbjuder omedelbar och högklassig diagnostik och behandling av cancer
  • Vi tar i bruk nya behandlings- och vårdformer utan fördröjning, och vi deltar aktivt i cancerforskningen

Våra värderingar: Möta människan med respekt

För patienten innebär våra värderingar och löften:

  • Individuell vård
  • Vi ger patienten tillräckligt med tid, patienten har en egen läkare och vårdare, och vi gör tillsammans upp en individuell vårdplan.
  • Vi vill överträffa förväntningarna
  • Vårt mål är att varje patient ska känna sig som vår viktigaste patient

För personalen innebär våra värderingar:

  • Vi ger vår vårdpersonal möjlighet att förverkliga en högklassig och engagerad, patientcentrerad cancervård
  • Vi respekterar varandra i arbetsgemenskapen och värdesätter allas arbetsinsatser

För våra samarbetspartner innebär våra värderingar:

  • Vi är en ansvarsfull, pålitlig och sakkunnig aktör, och en uppskattad samarbetspartner
Artikel

Tillit och äkta framgång bygger på ansvarsfullhet

Utan vår ansvarsfullhet skulle vi inte ha nått hit, skriver Ilpo Tolonen, verkställande direktör vid Docrates Cancersjukhus.