Skip to content

Tillit och äkta framgång bygger på ansvarsfullhet

6.2.2020 Kategorier: Artiklar
Cancervård
Utan vår ansvarsfullhet skulle vi inte ha nått hit, skriver Ilpo Tolonen, verkställande direktör vid Docrates Cancersjukhus.

Inledningen av det nya årtiondet har varit en hektisk tid för oss på Docrates med utbyggnad av vårt sjukhus, många rekryteringar och förnyelse av vår basapparatur.

Trots brådskan har vi hunnit stanna upp och fundera över de gångna drygt tio åren som vi har funnits till. Hur har vi nått hit och vilka är våra mål under det nya årtiondet?

För elva år sedan byggdes vårt sjukhus upp ur intet invid Crusellbron på Busholmen i Helsingfors. Mannen bakom Docrates Cancersjukhus ville skapa individuell cancervård med människan i fokus och ett nära samarbete mellan patienterna och experterna. Läkaren Timo Joensuu grundade tillsammans med fysikern Harri Puurunen det första privata cancersjukhuset i Norden. Joensuu ville förbättra cancervården, göra den mer individuell och i högre grad utnyttja de nyaste innovationerna.

Från år till år har Docrates utvecklats med små men säkra steg. Vi har mött hinder och skepsis på vägen, men trots detta har vi aldrig förlorat vår övertygelse om att vi är på rätt väg. Vi glömmer inte Timo Joensuus bärande tanke, utan bevarar den i våra minnen. Vi behandlar cancer med människan i fokus.

Vi tror att detta har tillfört något som är värdefullare än något annat, nämligen tillit. Vi tror att våra patienters tillit har tagit oss hit, där vi är i dag.

 width=

Men tillit skapas inte utan ansvar.

Men vad innebär ett ansvarsfullt arbetssätt?

För oss innebär ansvarsfullhet att våra patienter inte måste vänta när det finns misstankar om cancer eller när diagnosen har fastställts, utan att de får komma till grundliga undersökningar och vård utan dröjsmål. Genom att inleda vården utan dröjsmål vill vi både minimera risken för att aggressiv cancer sprider sig och det mänskliga lidande som väntan medför.

För oss innebär ansvarsfullhet att patienten alltid får högklassiga undersökningar och behandlingar för sin cancer, och att dessa i fråga om både teknik och kompetens ligger i världsklass. Då är förutsättningarna för att klara av cancern, förlänga livstiden och bevara livskvaliteten de allra bästa.

För oss innebär ansvar att vi respekterar patienten och diskuterar alla alternativ som kan vara till hjälp för honom eller henne. Endast på så sätt kan patienten väga nyttan och olägenheterna av olika behandlingsformer mot varandra och tillsammans med oss fatta evidensbaserade beslut.

Ansvarsfullhet innebär att vi vänder på varje sten som kan vändas. Under någon sten kan vi hitta ett nytt selektivt läkemedel, som inte ännu kan fås på annat håll. Ibland hittar vi inget, och det är också värdefull information. Då kan patienten vara säker på att inget har lämnats åt slumpen.

Ansvarsfullhet innebär att vi endast ger behandlingar som patienten sannolikt har nytta av. Vi använder oss av den nyaste forskningsinformationen, och innan vi ger behandlingarna gör vi noggranna undersökningar med hjälp av den nyaste diagnostiken, vilket garanterar att det finns starka motiv för de behandlingar vi ger.

Ansvarsfullhet innebär för oss att vi har en övergripande syn på livskvaliteten. Vi använder alla tillgängliga metoder som kan minska eller förhindra biverkningar, för att patienten ska kunna fortsätta leva sitt liv i så gott skick som möjligt både under cancerbehandlingarna och även därefter.

För oss innebär ansvarsfullhet individuell diagnostik, cancerbehandling och omvårdnad. Individuella undersöknings- och vårdplaner garanterar effektiva behandlingar samt att det egna vårdteamet är uppdaterat och stödjer patienten. Det här är sådant som människan i allmänhet behöver och önskar sig för att klara av de behandlingar och den kris som en cancersjukdom ofta medför.

Ansvarsfullhet innebär för oss att vi aktivt deltar i cancerforskningen, eftersom vi vill vara med och skapa en framtid där allt fler kan botas från cancer.

Vår ansvarsfullhet innefattar alla dessa faktorer.

Våra mål under detta årtionde?

Vi tänker hålla fast vid våra principer om ansvarsfullhet, endast genom att tro på dessa principer och förverkliga dem kan vi bevara våra patienters tillit, och endast tack vare denna tillit kan vi nå framgång under årtiondet. Ett årtionde då vi behandlar cancer med människan i fokus och i nära samarbete mellan patienterna och experterna.

Läs mer

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Läs mer

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)