Docrates Syöpäsairaalan ylilääkäri Timo Joensuu ja röntgenhoitaja Outi Eloranta sairaalan aulassa

Gratis boende för våra utländska strålbehandlingspatienter.
Ring +358 505001800 för att veta mer.

Docrates Cancersjukhus är specialiserat på diagnostisering och behandling av alla former av cancer liksom uppföljning efter avslutad vård. Sjukhuset är centralt beläget i Helsingfors och lättillgängligt från andra storstäder. Det centrala för att cancerbehandlingen ska lyckas är att den inleds utan dröjsmål. På Docrates behöver patienten inte vänta: behandlingarna kan inledas omedelbart när de uppgifter som behövs för att välja behandling är tillgängliga. Våra patienter kommer från över 50 olika länder, inklusive Sverige.

Under sommaren 2017 erbjuder vi gratis boende för våra utländska strålbehandlingspatienter. Dessutom får nydiagnostiserade prostatacancerpatienter det första mottagningsbesöket gratis. Erbjudandet gäller till och med slutet av augusti. För mer information ring +358 50 500 1800

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svenskspråkig vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 50 500 1800 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)

Cancerbehandling hos Docrates

Vid behandling av cancer finns allt fler och ännu effektivare behandlingsalternativ. De tre huvudlinjerna består av strålbehandling, läkemedelsbehandling och kirurgiska ingrepp. Vi har behandlat över 30 olika cancersjukdomar. På våra sidor hittar du omfattande information om olika cancerformer och de senaste behandlingsmetoderna.

Docrates Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri Tom Wiklund ja Koordinoiva hoitaja Aili Aaltonen

Erbjudanden vid Docrates Cancersjukhus under sommaren 2017

Under sommaren 2017 erbjuder vi gratis boende för våra utländska strålbehandlingspatienter. Dessutom får nydiagnostiserade prostatacancerpatienter det första mottagningsbesöket gratis.

Erbjudandet är giltigt till och med slutet av augusti.

Beställa tid

Många svenskar väljer Docrates och får ersättning från Försäkringskassan

Visste du att alla svenskar som har rätt till vård i Sverige, också har rätt att åka till ett annat EU-land för behandling? Vi har många svenska patienter som har utnyttjat den möjligheten och fått upp till 94 procent av kostnaderna ersatta av Försäkringskassan.

Läs mer

HDR-brakyterapi – effektiv riktad strålbehandling av prostatacancer

Docrates är experter inom HDR-behandling av prostatacancer. HDR-brakyterapi är en effektiv precisionsstrålbehandling som lämpar sig för alla typer av prostatacancer. Med HDR-tekniken går det att avgränsa en hög stråldos endast till prostataområdet. Metoden är säker och inga signifikanta biverkningar eller komplikationer förekommer. På Docrates har HDR-behandlingarna gett mycket lovande och goda resultat.

Läs mer och se filmen

Docrates är en föregångare inom immunonkologiska behandlingar

Hos Docrates påbörjades den första immunonkologiska behandlingen med pembrolizumab redan för ett år sedan. Vi har dessutom börjat använda nivolumab och har inlett eller håller på att inleda flera läkemedelsprövningar med immunonkologiska behandlingar. Docrates har som det första centret i Europa certifierats för att utföra behandlingar med onkolytiskt herpesvirus och Imlygic-behandlingar

Läs mer

Nyheter och artiklar

Docrates först i Finland med ny radioaktiv läkemedelsbehandling vid spridd prostatacancer

7.2.2017 |

PRESSMEDDELANDE 2.2.2017 Docrates först i Finland med ny radioaktiv läkemedelsbehandling vid spridd prostatacancer Behandling av spridd prostatacancer med radioisotopbehandling I…

Nya forskningsresultat stöder aggressivare behandling av metastaserad prostatacancer

23.1.2017 |

PRESSMEDDELANDE 9.1.2017 Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i världen och risken att insjukna ökar med åldern. I Sverige diagnostiseras årligen…

Kaiku är ett modernt och patientorienterat uppföljningssystem

2.12.2016 |

Som en del i Docrates patientorienterade vårdfilosofi har vi utvecklat en säker elektronisk kommunikationskanal mellan patienten och vårdpersonalen – Kaiku. Via tjänsten…

Docrates Cancersjukhus förstärker sin roll som föregångare inom diagnostiken av prostatacancer med PET-datortomografi med den nya markören PSMA

8.10.2016 |

Docrates Cancersjukhus har redan 2015 introducerat PET-datortomografi (positronemissionstomografi) med det nya radioaktiva läkemedlet PSMA i diagnostiken av patienter med prostatacancer….

Mer

Patientberättelser

Vår patient Claes Lund

Claes erfarenhet – prostatacancer

Sex månader efter att han framgångsrikt behandlats för prostatacancer öppnar Claes Lund dörren till Docrates Cancersjukhus och säger att ”det känns som att komma hem och träffa gamla vänner”. Hans kommentar kanske låter ovanlig för a...
Per Fagerlund

Pers berättelse

Per Fagerlund, 75, från Göteborg lät mäta sitt PSA-värde när han var 68 år. PSA är ett protein i prostatan. Stiger värdet kan det vara ett tecken på cancer – en cancer som man i ett tidigt skede inte kan upptäcka på annat vis.
Mer