Docrates Syöpäsairaalan ylilääkäri Timo Joensuu ja röntgenhoitaja Outi Eloranta sairaalan aulassa

Gratis boende för våra utländska strålbehandlingspatienter.
Ring +358 505001800 för att veta mer.

Docrates Cancersjukhus är specialiserat på diagnostisering och behandling av alla former av cancer liksom uppföljning efter avslutad vård. Sjukhuset är centralt beläget i Helsingfors och lättillgängligt från andra storstäder. Det centrala för att cancerbehandlingen ska lyckas är att den inleds utan dröjsmål. På Docrates behöver patienten inte vänta: behandlingarna kan inledas omedelbart när de uppgifter som behövs för att välja behandling är tillgängliga. Våra patienter kommer från över 50 olika länder, inklusive Sverige.

Under sommaren 2017 erbjuder vi gratis boende för våra utländska strålbehandlingspatienter. Dessutom får nydiagnostiserade prostatacancerpatienter det första mottagningsbesöket gratis. Erbjudandet gäller till och med slutet av augusti. För mer information ring +358 50 500 1800

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svenskspråkig vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 50 500 1800 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)

Cancerbehandling hos Docrates

Vid behandling av cancer finns allt fler och ännu effektivare behandlingsalternativ. De tre huvudlinjerna består av strålbehandling, läkemedelsbehandling och kirurgiska ingrepp. Vi har behandlat över 30 olika cancersjukdomar. På våra sidor hittar du omfattande information om olika cancerformer och de senaste behandlingsmetoderna.

Docrates Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri Tom Wiklund ja Koordinoiva hoitaja Aili Aaltonen

Erbjudanden vid Docrates Cancersjukhus under sommaren 2017

Under sommaren 2017 erbjuder vi gratis boende för våra utländska strålbehandlingspatienter. Dessutom får nydiagnostiserade prostatacancerpatienter det första mottagningsbesöket gratis.

Erbjudandet är giltigt till och med slutet av augusti.

Beställa tid

Många svenskar väljer Docrates och får ersättning från Försäkringskassan

Visste du att alla svenskar som har rätt till vård i Sverige, också har rätt att åka till ett annat EU-land för behandling? Vi har många svenska patienter som har utnyttjat den möjligheten och fått upp till 94 procent av kostnaderna ersatta av Försäkringskassan.

Läs mer

HDR-brakyterapi – effektiv riktad strålbehandling av prostatacancer

Docrates är experter inom HDR-behandling av prostatacancer. HDR-brakyterapi är en effektiv precisionsstrålbehandling som lämpar sig för alla typer av prostatacancer. Med HDR-tekniken går det att avgränsa en hög stråldos endast till prostataområdet. Metoden är säker och inga signifikanta biverkningar eller komplikationer förekommer. På Docrates har HDR-behandlingarna gett mycket lovande och goda resultat.

Läs mer och se filmen

Här får du ett eget läkarteam och cancervård inom en vecka

Ett cancerbesked är ofta chockartat och livsomvälvande. Vad händer nu? Kan jag fortsätta jobba? Hur länge måste jag vänta mellan diagnos och behandlingsstart? Här på Docrates Cancersjukhus står individen i centrum. Vi utgår ifrån varje patients enskilda behov och väljer behandlingsmetoder i samråd med patienten utifrån ett holistiskt synsätt. Vi strävar helt enkelt efter att rikta in våra behandlingsmetoder på personen, inte bara på den aktuella cancern.

Läs artikeln

Nyheter och artiklar

Elektronisk uppföljning förlänger cancerpatienternas livslängd och förbättrar deras livskvalitet

16.8.2017 |

Cancersjuka som använder ett elektroniskt symptomuppföljningssystem lever 5,2 månader längre än de som använder traditionell uppföljning. Dessutom verkar det finnas…

Docrates först i Finland med ny radioaktiv läkemedelsbehandling vid spridd prostatacancer

7.2.2017 |

PRESSMEDDELANDE 2.2.2017 Docrates först i Finland med ny radioaktiv läkemedelsbehandling vid spridd prostatacancer Behandling av spridd prostatacancer med radioisotopbehandling I…

Nya forskningsresultat stöder aggressivare behandling av metastaserad prostatacancer

23.1.2017 |

PRESSMEDDELANDE 9.1.2017 Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i världen och risken att insjukna ökar med åldern. I Sverige diagnostiseras årligen…

Docrates först i Europa att erbjuda digital uppföljningstjänst som en del av den dagliga cancervården

2.12.2016 |

Kaiku Health – ett modernt och patientorienterat uppföljningssystem Som en del i Docrates patientorienterade vårdfilosofi har vi utvecklat en säker elektronisk kommunikationskanal…

Mer

Patientberättelser

Merja Kailokari

Merja från Stockholm berättar: ”Jag orkade inte vänta längre”

Merja Kailokari som bor i Stockholm med sin familj var 43 år gammal när hon för första gången insjuknade i bröstcancer. Idag, 15 år senare, har hon fått ett nytt bröstcancerbesked. Merja sitter i Docrates Cancersjukhus foajé och går igen...
Jukka Vitikka

En patient berättar: ”Humorn och glädjen finns med i vardagen fastän ämnesområdet är allvarligt”

Jukka Vitikka, 60 år, från Uleåborg, fick besked om prostatacancer tidigt 2017. Före beskedet hade han i tio års tid regelbundet besökt läkare för PSA-testning. År 2013 steg hans PSA-värde under en längre tid, varefter det började variera m...
Mer