Skip to content

Service och kvalitet

Vårt sjukhus är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar.

Om ditt ärende rör kvaliteten på tjänsterna, läkemedelsprövningar, försäljning eller partnerskap, vänligen kontakta våra experter eller ge oss respons.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@docrates.com

Heli Littunen

Servicedirektör
Docrates Cancersjukhus
+358 50 500 1886

Juha Kononen

Ledande överläkare
Docrates Cancersjukhus

Läs mer

Sofia Lemmetti-Mokkila

Assistent
Sjuksköterska
Docrates Cancersjukhus
sofia.lemmetti-mokkila(a)docrates.com
+358 50 550 0197

Teamledare

Minna Adams

Avbildning, strålbehandling och bäddavdelning
Teamledare
Docrates Cancersjukhus
+358 50 500 1842

Nina Kämppi

Reception
Teamledare
Docrates Cancersjukhus
+358 50 500 1826

Daniela Mikkilä

Läkemedelsbehandling
Teamledare
Docrates Cancersjukhus
+358 50 550 0162

Kiira Sulasalmi

Koordinerande sköterskor
Teamledare
Docrates Cancersjukhus
+358 50 500 1875

Kliniska läkemedelsprövningar

Henna Lundenius

Forskningsskötare,
kliniska läkemedelsprövningar
Docrates Cancersjukhus
+358 50 500 1895

Läs mer

Heidi Päivärinta

Forskningsskötare,
kliniska läkemedelsprövningar
Docrates Cancersjukhus
+358 50 500 1856

Läs mer

Läs mer

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Läs mer

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)