Tarmcancer

Fördelar med behandling av tarmcancer på Docrates

 • Vården planeras under ledning av Finlands främsta specialister

 • Avancerad och heltäckande diagnostik

 • Spetskompetens inom läkemedelsbehandling av tarmcancer

 • Näringsterapeut specialiserad på cancervård som stöd i vården

Snabb tillgång till vård och nöjda patienter

 • Diagnos inom några dagar

 • Behandlingen påbörjas inom en vecka

 • All vård koordineras under samma tak

 • Egen läkare och sjukskötare

 • Mycket nöjda patienter, hela 94 %

Tarmcancer är en gemensam benämning för cancer i tunntarmen, tjocktarmen och ändtarmen. Tarmcancer är den näst vanligaste cancersjukdomen i Europa och den tredje vanligaste cancertypen i Finland efter prostatacancer och bröstcancer.

Varje år insjuknar cirka 2 800 finländare (och lika många svenskar) i tarmcancer, och förekomsten har uppskattats öka i framtiden – främst på grund av att befolkningen blir äldre. Prognosen för tarmcancer är dock god: 61 procent av de som insjuknar lever fortfarande fem år efter diagnosen och överlevnadssiffrorna väntas förbättras i takt med att screeningarna blir fler och behandlingarna bättre. Vid tidig diagnos och behandling är det över 80 procent som tillfrisknar.

Heltäckande tarmcancerexpertis under ledning av Tuomo Alanko

På Docrates Cancersjukhus får den som insjuknar i tarmcancer en heltäckande diagnos, behandling och uppföljning utan dröjsmål. Med hjälp av den senaste avbildningsapparaturen och personalens yrkesskicklighet kan vården skräddarsys optimalt för varje patient.

Vår överläkare i läkemedelsbehandlingar – Tuomo Alanko – är en ansedd expert inom tarmcancer med många års erfarenhet av att behandla tarmcancerpatienter. Vid sidan av andra behandlingsformer för tarmcancer erbjuder Docrates förstklassig läkemedelsbehandling som inleds genast. Vi fäster också särskild vikt vid att behandlingen genomförs på ett optimalt sätt.

På Docrates får varje patient en egen läkare och ett eget behandlingsteam. En individuell behandlingsplan upprättas tillsammans med läkaren och behandlingsteamet med hänsyn till patientens önskemål. Våra omfattande stödtjänster garanterar goda förutsättningar för att tillfriskna och bibehålla en god livskvalitet trots cancern.

Till Docrates Cancersjukhus är du varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic@docrates.com, tel. +358 50 500 1800, mån-fre kl. 8-16) hjälper gärna till att ordna med det som behövs innan du kommer till oss. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Patientberättelser

Kenneths berättelse: ”Jag är mycket tacksam för den behandlingen som jag får här”

”När jag kliver in på Docrates känns det som att komma hem till någon, miljön är trivsam och välkomnande”, så beskriver Kenneth Bäckström känslan av Docrates. Kenneth har varit patient på Docrates i två år och har rest hit tillsammans med s...

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 50 500 1800 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)