Avbildning av cancer och diagnos

En utvecklingstrend inom cancerbehandling är att eftersträva en noggrann diagnos och helhetsuppfattning om spridningen, vilket har en stor betydelse för behandlingsresultaten. Exakt avbildning behövs för diagnostisering av cancer och planering av den fortsatta behandlingen. Med hjälp av experterna vid avbildningsenheten på Docrates Cancersjukhus och den senaste tekniken får vi exakt information om cancerns lokalisation, art och spridning.

Vårdpersonalens yrkeskunskap är i nyckelposition då det gäller avbildningsundersökningar och diagnostisering. Vid Docrates Cancersjukhus är diagnostiseringen ett kompromisslöst samarbete inom ett multiprofessionellt expertteam: nyckelpersoner är överläkaren inom radiologi Merja Raade och isotopöverläkaren Jukka Kemppainen tillsammans med sjukhusfysikerna och den behandlande specialläkaren.

Styrkan hos vårt heltäckande och högklassiga avbildningscentrum för cancer och cancerbehandling är en genuin möjlighet att välja den optimala avbildningstekniken för varje patient och cancertyp. Våra specialläkare kan diskutera de olika alternativen och fynden med experterna på avbildning av cancer. All utrustning finns under samma tak, vilket gör att varje patient får skräddarsydd och omedelbar tillgång till alla nödvändiga undersökningar.

Genom att kombinera olika tekniker kan cancerns läge och art ofta fastställas med millimeterprecision. Den behandlande specialläkaren fastställer vilka avbildningsundersökningar som behövs för varje patient. Vi upprepar undersökningarna enligt behov, för vägledning av fortsatta åtgärder. Om patienten redan har färska och ändamålsenliga bilder kan vi utnyttja dessa – inga undersökningar upprepas i onödan. Vid cancer kan vi undersöka både den anatomiska spridningen av cancern, och dess aktivitet och ämnesomsättning. Till diagnostiska undersökningar kommer du snabbt med en remiss från en specialläkare. Du kan söka ersättning hos Försäkringskassan, och bilderna samt utlåtandena får du antingen genast med dig på en CD-skiva eller så skickas de direkt till den remitterande läkaren.

Övrig bild diagnostik

Docrates erbjuder snabb och lätt tillgång till diagnostiska avbildningsundersökningar. Vi kan undersöka bl.a centrala nervsystemet, rörelseorganen, huvud- och halsområdet, bröstkorgen (inklusive brösten) samt buk- och bäckenområdet (inklusive prostatan).

En utvecklingstrend inom cancerbehandling är en ännu noggrannare diagnos, vilket har en stor inverkan på själva behandlingarnas resultat. Exakt avbildning behövs för diagnostiseringen av cancer och planeringen av den fortsatta behandlingen. Med hjälp av toppexperterna vid avbildningsenheten på Docrates Cancersjukhus och den senaste teknologin får vi specifik information om cancerns läge, art och spridning.

 

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)