Skip to content

Avbildning och diagnostik av cancer

Exakt avbildning behövs för diagnostisering av cancer och planering av den fortsatta behandlingen. Med hjälp av experterna vid avbildningsenheten på Docrates Cancersjukhus och den senaste tekniken får vi exakt information om cancerns läge, art och spridning.

Erfaren personal, toppmodern teknik och den senaste forskningen – allt under samma tak

Vi har ett unikt utbud av utrustning för bilddiagnostiska undersökningar som är särskilt utformad för att tillgodose behoven vid diagnostisering och behandling av cancer. Vi erbjuder bland annat datortomografi (DT) och magnetkameraundersökningar (MRI/MRT) för anatomisk och radiologisk bildtagning, SPECT DT-undersökningar med gammakamera och PET-DT-isotopundersökningar för metabolisk och funktionell bildtagning. Vi är den enda privata operatören i Finland med tillgång till en PET-DT-enhet. Ultraljudsundersökningar använder vi framför allt som en kompletterande metod till andra bilddiagnostiska undersökningar.

På Docrates Cancersjukhus är diagnostiseringen ett omfattande teamarbete som utförs av ett multiprofessionellt expertteam

På Docrates Cancersjukhus är diagnostiseringen ett omfattande teamarbete som utförs av ett multiprofessionellt expertteam. Sjukhusets fasta personal består av erfarna radiologer och specialistläkare inom nukleärmedicin som snabbt kan tolka bilder, ge utlåtanden och rådgöra med den behandlande läkaren vid genomgång av bilderna.

All vår utrustning finns på vårt sjukhus och vi kan därför skräddarsy nödvändiga undersökningar för varje kund utan dröjsmål. Vi utnyttjar kunskap om både människans och cancerns arvsmassa i våra cancerbehandlingar. Vi använder en rad olika molekylära och genetiska tester, vars syfte är att genom noggrann profilering av tumören få mer information om vilka läkemedel som bör användas (t.ex. målinriktade läkemedel) och vilka läkemedel som bör undvikas på grund av att de sannolikt är ineffektiva. Testerna kan också vara till hjälp för att fastställa cancerns ursprung i situationer där spridd cancer konstateras utan en uppenbar primärtumör. Dessutom kan testerna ge ytterligare information vid bedömning av cancerprognosen och hjälpa oss att upptäcka tecken på återkommande cancer innan de syns i de bilddiagnostiska undersökningar eller blodprov som traditionellt används vid cancerbehandling.

Vi utför också mag- och tarmendoskopiundersökningar som utgör en viktig del av utredning och behandling av symptom i matsmältningsorganen samt diagnostisering och behandling av tarmsjukdomar.

Bilderna samt utlåtandena får du genast med dig på en CD-skiva eller så skickas de direkt till den remitterande läkaren.

Om du kommer från Sverige, kan du söka ersättning hos Försäkringskassan.

Noggrant planerad bilddiagnostik är en viktig del av vården på Docrates

Noggranna avbildningar behövs för diagnostisering av cancer och planering av behandling, eftersom en korrekt diagnos är avgörande för behandlingens effektivitet. Den behandlande specialistläkaren på Docrates avgör vilka bilddiagnostiska undersökningar och vilken vårdpersonal som behövs för varje patient.

Med hjälp av den senaste tekniken kan vi erbjuda noggrannare undersökningar än någonsin tidigare om cancerns läge, art och spridning. Med en PET-DT-undersökning är det möjligt att upptäcka förändringar som inte går att se med andra metoder. Ett exempel på detta är metastaser i normalstora lymfkörtlar, vars ökade ämnesomsättning går att identifiera genom PET-scanning.

Med den senaste tekniken kan vi erbjuda noggrannare undersökningar än någonsin tidigare.

Genom att kombinera olika tekniker kan cancerns läge och art ofta fastställas med millimeterprecision. Docrates använder en så kallad hybridmetod, där SPECT/PET-bilden kombineras med en DT-bild. Det ger isotopundersökningen en anatomisk dimension och läget för objektet som avbildas kan fastställas mer exakt.

Mer detaljerad information om olika cancerformer hittar du här.

Vi upprepar bildtagningar som vi redan har gjort när det behövs, så att vårt arbete alltid bygger på aktuell information. Om patienten redan har nya och ändamålsenliga bilder kan vi även använda dem.

För bilddiagnostiska undersökningar får du en remiss av Docrates specialistläkare eller så kan du enkelt komma till oss med en remiss från en specialistläkare hos en annan vårdgivare.

De avbildnings- och diagnostiska metoder vi använder

Molekylär diagnostik som stöd vid behandling av cancer

Vi utnyttjar kunskap om både människans och cancerns arvsmassa i våra cancerbehandlingar. Vi använder en rad olika molekylära, genetiska och andra tester, vars syfte är att genom noggrann profilering av tumören få ytterligare information om vilka läkemedel som bör användas (t.ex. målinriktade läkemedel) och vilka läkemedel som bör undvikas på grund av att de sannolikt är ineffektiva.

Testerna kan också vara till hjälp för att fastställa cancerns ursprung i situationer där spridd cancer konstateras utan en uppenbar primärtumör. Dessutom kan testerna ge ytterligare information vid bedömning av cancerprognosen och hjälpa oss att upptäcka tecken på återkommande cancer innan de syns i de bilddiagnostiska undersökningar eller blodprov som traditionellt används vid cancerbehandling.

Avbildning och diagnostik med extern remiss

På Docrates erbjuder vi även tjänster inom avbildning och diagnostik med extern remiss och för andra undersökningar än cancerundersökningar.

Med vår moderna, förstklassiga utrustning kan vi bland annat utföra undersökningar av det centrala nervsystemet, stöd- och rörelseorganen, huvud- och halsområdet, bröstkorgen och brösten samt buken och bäckenet. Om du till exempel har skadat nacken erbjuder vi datortomografi (DT) för att fastställa omfattningen av skadan.

Undersökning med extern remiss?

För PET-, SPECT-, DT- och magnetkameraundersökningar krävs alltid en remiss från en specialistläkare – för ultraljudsundersökningar räcker det med en remiss från en allmänläkare. När du har fått en remiss kan du boka en undersökningstid genom att ringa vårt tidsbokningsnummer. Naturligtvis kan du också få en remiss genom att besöka en specialistläkare på Docrates. Om du är finsk, ta med dig ditt FPA-kort till mottagningen, och du får du FPA:s direktersättning genast på plats.

Snabba resultat

Våra radiologer ger ett utlåtande om dina bilder snabbt. Vi skickar bilderna och utlåtandena direkt till den remitterande läkaren, eller så kan du få bilderna på en CD-skiva medan du väntar, alternativt hemskickade till din hemadress.

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Den tillfälliga störningen i datanätsanslutningarna har åtgärdats

Det har uppstått en tillfällig störning i Docrates Cancersjukhus datanätsanslutningar som nu har åtgärdats. Vi ber om ursäkt för eventuella...

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)