En av behandlingsformerna för mot cancer är operation, som innebär att en tumör avlägsnas kirurgiskt. Ett team specialiserade kirurger ansvarar för planeringen och genomförandet av operationsbehandlingen i samarbete med en onkolog, en radiolog, en patolog och en isotopläkare.

Kirurgi är den primära behandlingsformen för de flesta fasta tumörer i de fall då tumören är lokal. Under operationen avlägsnas förutom cancertumören också omgivande frisk vävnad i syfte att hindra att tumören förnyas lokalt. Operationsbehandlingen skräddarsys individuellt. Docrates Cancersjukhus samarbetsnätverk för operationer omfattar bland annat Eira sjukhus, Aava läkarcentral, Helsinki Hospital, HYKSin och Tammerfors universitetssjukhus.

Operationsbehandling av prostatacancer

Under de senaste åren har den kirurgiska behandlingen av prostatacancer gått i allt miniinvasivare riktning i och med att den s k laparoskopiska kirurgin blivit vanligare. I synnerhet den senaste formen av denna, den robotassisterade kirurgin, har snabbt vunnit terräng i både USA och Europa. Robotassisterad kirurgi ger lindrigare blödningar, exakt sytur (stygn), snabb återhämtning, kort sjukhusvistelse och kortare sjukfrånvaro.

Behandlingen av högriskprostatacancer är allt oftare en kombination av många olika behandlingsformer. Experter i både kirurgisk behandling och strålbehandling deltar i planeringen och genomförandet av denna. I och med den kraftiga utvecklingen inom strålbehandling har strålbehandlingen i fråga om prostatacancer blivit en betydande eller till och med primär behandlingsform då cancern är lokal eller har fått lokal spridning.

Av de andra urologiska cancertyperna behandlas njurcancer och blåscancer i första hand med operation. Martti Ala-Opas, överläkare i urologi vid Docrates Cancersjukhus, utför bland annat operationer vid prostatacancer, njurcancer och cancer i urinblåsan.

Operationsbehandling av bröstcancer

Vid behandling av bröstcancer utgör kirurgin den grundläggande behandlingen. Denna kombineras med extern strålbehandling och behandling med cancerläkemedel utifrån situationen. Bevarande bröstkirurgi tillämpas från fall till fall.

Under en bröstcanceroperation undersöks också status i armhålans lymfkörtlar genom att avlägsna den s k vaktknutan. Om man utifrån en ultraljudsundersökning eller en biopsi vet att det finns cancerceller även i armhålans lymfkörtlar, kan samtliga lymfkörtlar i armhålan avlägsnas under operationen. Denna åtgärd som kallas Sentinelteknik används av alla högklassiga vårdenheter. Vid toppenheterna har man övergått från öppna operationer till laparoskopisk kirurgi, som påskyndar återhämtningen. Onkoplastiska bröstcanceroperationer, som innebär att bröstet korrigeras under samma operation, utförs av de främsta plastikkirurgerna som är insatta i cancerkirurgi eller cancerkirurger som specialiserat sig inom plastikkirurgi.

Hela vårdteamet för bröstcancer – läkare och sjuksköterskor – arbetar i nära samarbete, och all utrustning för diagnostik och behandling finns dessutom under ett och samma tak. För patientens del innebär detta en välfungerande, trygg och effektiv behandling av cancer. Innan den individuellt utformade operationen träffar patienten hos Docrates såväl en cancerläkare som den erfarne bröstcancerkirurgen Jari Viinikainen, som utför operationer i Aava i Kampen eller vid Helsinki Hospital.

Kirurger

Urologi, Kirurgi

kuva-martti-ala-opas


Ala-Opas, Martti

Överläkare i urologi, MKD, docent
Specialist i kirurgi och urologi

 

KUVA-Lauri_Taipale_15

Taipale, Lauri
ML, Specialist i kirurgi och urologi

Plastikkirurgi, bröstcancer

Rintasyöpäkirurgi Jari Viinikainen
Jari Viinikainen

ML, Specialist i plastikkirurgi

Kirurgi, Oral och maxillofacial

kuva-antti-pihakari
Pihakari, Antti

MD
Specialist i oral och maxillofacial kirurgi

 

 

Juha E. Jääskeläinen. Helsinki 19.joulukuuta 2011.
Jääskeläinen, Juha

MD, docent, professor
Specialist i neurokirurgi

 

 

Törnwall, Jyrki
MKD, OL, docent
Specialis i oral och maxillofacial kirurgi

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt