Skip to content

Operationsbehandling – Canceroperation

En av behandlingsformerna för mot cancer är operation, som innebär att en tumör avlägsnas kirurgiskt. Ett team specialiserade kirurger ansvarar för planeringen och genomförandet av operationsbehandlingen i samarbete med en onkolog, en radiolog, en patolog och en isotopläkare.

En av behandlingsformerna för mot cancer är operation, som innebär att en tumör avlägsnas kirurgiskt. Ett team specialiserade kirurger ansvarar för planeringen och genomförandet av operationsbehandlingen i samarbete med en onkolog, en radiolog, en patolog och en isotopläkare.

Kirurgi är den primära behandlingsformen för de flesta fasta tumörer i de fall då tumören är lokal. Under operationen avlägsnas förutom cancertumören också omgivande frisk vävnad i syfte att hindra att tumören förnyas lokalt. Operationsbehandlingen skräddarsys individuellt. Docrates Cancersjukhus samarbetsnätverk för operationer omfattar bland annat Terveystalo, Aava läkarcentral, Helsinki Hospital, HYKSin och Sydänsairaala.

Operationsbehandling av prostatacancer

Under de senaste åren har den kirurgiska behandlingen av prostatacancer gått i allt miniinvasivare riktning i och med att den s k laparoskopiska kirurgin blivit vanligare. I synnerhet den senaste formen av denna, den robotassisterade kirurgin, har snabbt vunnit terräng i både USA och Europa. Robotassisterad kirurgi ger lindrigare blödningar, exakt sytur (stygn), snabb återhämtning, kort sjukhusvistelse och kortare sjukfrånvaro.

Behandlingen av högriskprostatacancer är allt oftare en kombination av många olika behandlingsformer. Experter i både kirurgisk behandling och strålbehandling deltar i planeringen och genomförandet av denna. I och med den kraftiga utvecklingen inom strålbehandling har strålbehandlingen i fråga om prostatacancer blivit en betydande eller till och med primär behandlingsform då cancern är lokal eller har fått lokal spridning.

Av de andra urologiska cancertyperna behandlas njurcancer och blåscancer i första hand med operation. Martti Ala-Opas, överläkare i urologi vid Docrates Cancersjukhus, utför bland annat operationer vid prostatacancer, njurcancer och cancer i urinblåsan.

Operationsbehandling av bröstcancer

Vid behandling av bröstcancer utgör kirurgin den grundläggande behandlingen. Denna kombineras med extern strålbehandling och behandling med cancerläkemedel utifrån situationen. Bevarande bröstkirurgi tillämpas från fall till fall.

Under en bröstcanceroperation undersöks också status i armhålans lymfkörtlar genom att avlägsna den s k vaktknutan. Om man utifrån en ultraljudsundersökning eller en biopsi vet att det finns cancerceller även i armhålans lymfkörtlar, kan samtliga lymfkörtlar i armhålan avlägsnas under operationen. Denna åtgärd som kallas Sentinelteknik används av alla högklassiga vårdenheter. Vid toppenheterna har man övergått från öppna operationer till laparoskopisk kirurgi, som påskyndar återhämtningen. Onkoplastiska bröstcanceroperationer, som innebär att bröstet korrigeras under samma operation, utförs av de främsta plastikkirurgerna som är insatta i cancerkirurgi eller cancerkirurger som specialiserat sig inom plastikkirurgi.

Hela vårdteamet för bröstcancer – läkare och sjuksköterskor – arbetar i nära samarbete, och all utrustning för diagnostik och behandling finns dessutom under ett och samma tak. För patientens del innebär detta en välfungerande, trygg och effektiv behandling av cancer. Innan den individuellt utformade operationen träffar patienten hos Docrates såväl en cancerläkare som den erfarne bröstcancerkirurgen Jari Viinikainen, som utför operationer i Aava i Kampen eller vid Helsinki Hospital.

Kirurger - Urologi

Martti Ala-Opas, Överläkare i urologi, MKD, docent, Specialist i kirurgi och urologi

Lauri Taipale, ML, Specialist i kirurgi och urologi

Kirurger - Bröstcancer

Jari Viinikainen, ML, Specialist i plastikkirurgi

Kirurger - Oral och maxillofacial

Antti Pihakari, MD, Specialist i oral och maxillofacial kirurgi

Jyrki Törnwall MKD, OL, docent, Specialist i oral och maxillofacial kirurgi

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)