Skip to content

Datortomografi (DT) för diagnostisering och behandling av cancer

Datortomografi (DT) är en av de viktigaste avbildningsmetoderna för att fastställa cancer, undersöka cancerns spridning och följa upp cancerbehandlingarnas effekt. DT-avbildning kan vara den primära undersökningen eller en kompletterande undersökning. DT-avbildning kan också användas vid andra sjukdomar än vid undersökning av cancer.

Hur går DT-undersökningen till?

Under DT-undersökningen ligger patienten på ett undersökningsbord som rör sig in och igenom avbildningsapparaten. I den roterande delen inne i DT-apparaten finns bl.a. ett röntgenrör, som skickar ut röntgenstrålarna som används i undersökningen och på den motsatta sidan finns en detektor, som mäter strålningen som passerat genom patienten. Tiden det tar för avbildningsdelen att rotera färdigt kan regleras beroende på avbildningssituationen och det kan ta ca. 0,25 – 4 sekunder. När röntgenstrålarna som passerat genom patienten mäts under rotationen från flera olika håll, kan man på basis av informationen rekonstruera en snittbild som visar hur väl vävnaden dämpar strålningen, en s.k. Hounsfield enhet (HU). Luft avbildas vanligtvis som svart på DT-bilderna (HU=-1000), vatten som medelgrått (HU=0) och ben eller metall som ljust (HU > 1000). På bilden kan det finnas över 65 000 nyanser av grått, vilket gör att detaljer kan ses både på ljusa och mörka områden.

Avbildningsbordet rör sig samtidigt som strålning alstras och genomträningen mäts. Det här kallas för skiktavbildning. Skiktavbildning är det vanligaste sättet att genomföra DT-avbildning på. Skiktavbildning är en mycket snabb avbildningsmetod. En annan möjlighet är att avbilda snitten så att bordet inte rör sig då strålarna alstras under mätningen. När röret och detektorn har roterat ett helt varv, flyttas bordet och en ny avbildning görs av ett nytt område.

Datortomografiapparaten skapar i första hand tvärsnittsbilder, men på basis av den rikliga mängden information som samlas in kan man rekonstruera snittbilder från vilken riktning som helst. Man kan också ändra snittens tjocklek efter avbildningen. Av bilderna kan man vid behov rekonstruera 3-dimensionella modeller.

En datortomografiundersökningen är en snabb undersökning, en bildserie tar mellan tio sekunder och en minut att genomföra. Hela kroppen kan avbildas under tiden man håller andan. DT-undersökningen kan innehålla en och flera positionsavbildningar och sammanlagt 1–3 egentliga bildserier. Oftast tar förberedelserna inför undersökningen längre tid än själva avbildningen.

Docrates Cancersjukhus DT-utrustning

I vårt sjukhus har en högteknologiskt DT-avbildningsapparat installerats i augusti 2020, som en del av den nya PET-DT-utrustningen. Kombinationsapparatens DT är en motsvarande diagnostisk 128-skikts Siemens Somatom Definition Edge-apparat.

Med den nya apparaten är avbildningstiderna kortare än tidigare, stråldoserna mindre och bilderna tydligare, vilket innebär såväl ökad patientsäkerhet och -bekvämlighet samt noggrannare diagnostik. Nya bildrekonstruktionsmetoder möjliggör samtidigt minskade stråldoser och mindre brusiga bilder. Det är möjligt att optimera bildkvalitén och stråldosen bättre än tidigare. Störningar i bilden orsakade av metallföremål i kroppen (höftproteser, implant, skruvar) kan uteslutas helt eller åtminstone minskas så att den diagnostiska noggrannheten inte påverkas.

Den andra DT-apparaten på Docrates Cancersjukhus är en Siemens SOMATOM Sensation 24-skikts DT-apparat specialiserad på avbildning för dosplanering för strålbehandling. Med apparaten kan man även utföra alla vanliga diagnostiska undersökningar. Bildtagningsöppningen är stor, 82 cm i diameter, vilket möjliggör avbildningar för strålbehandling i optimala behandlingspositioner.

Docrates Cancersjukhus avbildningsundersökningar är tillgängliga snabbt och enkelt med remiss av en specialläkare. Vi erbjuder individuell och högkvalitativ diagnostik och de senaste cancerbehandlingarna utan dröjsmål. Docrates Cancersjukhus är specialiserad på avbildning av cancer.

Praktisk information om undersökningen

 • Om du först kommer till en läkares mottagning på Docrates, så skriver han/hon den nödvändiga remissen
 • Du kan även komma på avbildning med remiss från en annan vårdenhet
 • Lämna in remissen till Docrates så snabbt som möjligt, så att radiologen kan planera en optimal undersökning och ge instruktioner åt röntgenskötaren för undersökningens genomförande
 • Du får FPA:s direktersättning på plats och bilderna med utlåtande med dig på en CD-skiva efter bara en liten stunds väntan, eller så kan bilderna skickas direkt till den remitterande läkaren.

Undersökningens utförande

I de flesta datortomografiundersökningar används jodhaltigt kontrastmedel. Kontrastmedlet dämpar strålningen effektivt och ändrar kontrasten mellan vävnaderna så att området som ska undersökas framträder bättre. Före en kontrastmedelsundersökning måste njurarnas funktion undersökas och eventuell kontrastmedelsallergi utredas. Om njurarnas förmåga att rena blod är märkbart nedsatt kan en DT-undersökning endast genomföras utan kontrastmedel.

Kontrastmedel ges oftast med hjälp av en automatisk intravenös kontrastmedelsspruta. Tidpunkten för kontrastmedelssprutan i relation till DT-undersökningens början beror på den undersökning som ska genomföras. Oftast ges kontrastmedlet några tiotals sekunder före DT-undersökningen börjar, men tiden kan variera från några sekunder till flera minuter. I en del undersökningar ges kontrastmedlet i drickbar form. Då går medlet till magsäcken och tarmen istället för till blodådrorna.

En datortomografiundersökning genomförs enbart med remiss av en specialläkare. Både den remitterande läkaren och ansvariga radiologen för undersökningen gör en bedömning, där riskerna med undersökningen övervägs i relation till nyttan man får ut av undersökningen. Undersökningen kan genomföras enbart om nyttan bedöms vara större än riskerna.

Undersökningen utförs av en röntgenskötare enligt den ansvarige radiologens instruktioner.

Möjliga nackdelar med datortomografi

Själva avbildningen är smärtfri och känns ingenstans, endast de patienter som fått kontrastmedel kan känna värmekänsla både på kontrastmedlets injektionsställe och i hela kroppen. En del patienter kan uppleva metallsmak i munnen. De här känningarna går oftast snabbt över.

Jodhaltigt kontrastmedel kan i vissa sällsynta fall orsaka en allergisk reaktion. Reaktionens styrka kan variera från milda till svåra symtom.  Ifall patienten tidigare har fått en svår plötslig överkänslighetsreaktion av jodhaltigt kontrastmedel, kan en DT-undersökning endast genomföras utan kontrastmedel. På avbildningsavdelningen finns alltid nödvändiga läkemedel, flera röntgenskötare och läkare tillgänglig för att sköta alla symptom.

DT-avbildning grundar sig på användning av röntgenstrålning och stråldosen man får av en DT-undersökning är större än den stråldos som man får vid en traditionell genomlysningsundersökning. En typisk DT-undersökning av kroppen ger en effektiv dos på ca. 8 mSv, vilket motsvarar mängden av ca. 2,5 års bakgrundsstrålning. En DT-undersökning av kroppen som görs på en 30-åring ökar den existerande livstidsrisken för cancer med ca. 0,09 %, för en 50-åring är ökningen 0,05 % och för en 70 åring ca. 0,03 %. Tio DT-undersökningar årligen under hela ens vuxna liv (18–65 år) har en mindre förkortande effekt på den förväntade livslängden än 25 % övervikt.

Vid datortomografi, liksom vid alla undersökningar, kan man upptäcka förändringar som efter ytterligare undersökningar kan visa sig vara godartade förändringar. Dessa benämns som felaktigt positiva svar. Ett sådant felaktigt positivt resultat kan orsaka oro och onödiga ytterligare undersökningar, men det är också viktigt att göra behövliga ytterligare undersökningar noggrant.

Teknisk information

Siemens Somatom Definition Edge DT-apparat, en del av Siemens Biograph Vision 600 Edge PET-DT-apparat

 • Diagnostisk skiktavbildningsutrustning med 128 skikt
 • Snabb rotationstid på 0,28 s
 • 0,5-20 mm snittjocklek
 • Snabb avbildning
 • Bildtagningsöppning 78 cm
 • Bildfält 78 cm
 • Mångsidiga program för rekonstruktion och analys av snittbilder
 • Automatiska positionsprogram
 • Minskar eller tar bort bildfel orsakade av metall.
 • Mångsidig optimering av stråldosen (Care Dose 4D och Care kV)
 • Andningssynkronisering
 • EKG-synkronisering
 • Integrerad kontrastmedelsinjektion direkt i avbildningsapparaten
 • Möjlighet till multienergiavbildning
 • Passar för dosplanering för strålbehandling
 • Lasersystem för virtuell simulering av strålbehandling (LAP Laser)

Siemens Somatom Sensation Open DT-apparat

 • Diagnostisk skiktavbildningsutrustning med 24 skikt
 • Passar för dosplanering för strålbehandling
 • Bildtagningsöppning 82 cm
 • Mångsidiga program för rekonstruktion och analys av bilder
 • Lasersystem för virtuell simulering av strålbehandling (LAP Laser)
 • Andningssynkronisering

Tilläggsinformation

Läs mer

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av cancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Läs mer

Cancerbehandling i coronatider: Leif 64, prostatacancer

När cancern kom tillbaka tog Leif snabbt beslutet att söka privat cancervård i Finland. Trots Covid 19-pandemi och strikta restriktioner...

Risto Laitinen valde strålbehandling i stället för operation när han fick prostatacancer

Risto Laitinen, tidigare aktiv idrottare och automationsingenjör, stöttar andra som har insjuknat i prostatacancer, så att de har all den...

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)