Datortomografi är en viktig diagnostisk metod för diagnostisering och uppföljning av cancer. Den är också ett nödvändigt verktyg för planering av strålbehandling. Förutom cancerdiagnostik gör vi också datortomografiundersökningar (DT-undersökningar) av huvudet, kroppen (bröstkorg, buk och bäcken) och extremiteterna.

Till diagnostiska undersökningar kommer du snabbt och lätt med en remiss av en specialläkare. Du får FPA:s direktöversättning genast om du har ditt FPA kort med dig och bilderna på en CD-skiva med dig. CD-skivan och utlåtandet kan också skickas direkt till den remitterande läkaren.

Hur går datortomografiundersökningen till?

Under undersökningen ligger patienten på ett undersökningsbord som rör sig framåt och bakåt i en rund öppning. Datorn skapar snittbilder på basis av vävnadstäthet som bestäms med hjälp av röntgenstrålning, och av snittbilderna kan man rekonstruera bilder i övriga snittriktningar. Den moderna DT-undersökningen är tredimensionell till sin karaktär.

Vanligen görs diagnostiska undersökningar och uppföljningsundersökningar av kroppen med hjälp av ett jodhaltigt kontrastmedel som sprutas i venen. Det är lättare att diagnostisera tarmen om patienten har druckit en riklig mängd kontrastmedelslösning eller vatten.

Undersökningen är snabb. Hela kroppen kan undersökas under en utandning. Sammanlagt tar hela undersökningen cirka 15 minuter.

Utrustning

Vårt sjukhus använder Siemens SOMATOM Sensation, en datortomografi- dvs. snittavbildningsutrustning med 24-snitt. Utrustningen består av en ringformad båge med detektorer och röntgenrör. Öppningens diameter är 80 cm.

Tekniska detaljer

 • Siemens Somatom Sensation Open TT-skanner
 • Diagnostisk skiktavbildningsutrustning med 24 skikt.
 • Bildtagningsöppning (FOV) 82 cm
 • Mångsidiga program för rekonstruktion och analys av bilder
 • Virtuell simulering för simulering av strålbehandling i kombination med LAP lasersystem
 • Andningssynkronisering
 • DICOM -koppling till Docrates PACS-arkiv

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt