Magnetisk resonanstomografi, eller magnetavbildning/magnetkameraundersökning (eng. MRI, magnetic resonance imaging), grundar sig på en signal som vätekärnor skickar i ett magnetfält. Den är en smärtfri undersökningsmetod som ger noggranna snittbilder av kroppen. Undersökningsmetoden orsakar ingen joniserande strålning.

Magnetkameraundersökningen lämpar sig särskilt bra för undersökning av mjukvävnader, såsom inre organ och centrala nervsystemet. Den har även omfattande användningsområden i muskuloskeletaldiagnostik, och dess känslighet är till stor nytta också vid tidigt upptäckt av fynd som orsakar elakartade sjukdomar till exempel i ben.

Magnetkameraundersökning hos Docrates Cancersjukhus

Docrates erbjuder snabb tillgång till diagnostiska undersökningar, såsom undersökningar av centrala nervsystemet, rörelseorganen, huvud- och halsområdet, bröstkorgen (inklusive brösten) samt buk- och bäckenområdet (inklusive prostatan). Förutom cancerundersökningar erbjuder vi magnetundersökningar av t.ex. ländryggs- och huvudområdet.

Till diagnostiska undersökningar kommer du snabbt med en remiss av en specialläkare. Högklassiga bilder inklusive ett utlåtande av vår sakkunniga radiologiska specialist kan du få med dig till och med medan du väntar. FPA:s direktersättning får du genast om du har ditt FPA-kort med dig (finska patienter), och bilderna får du på en CD-skiva. Utlåtanden (och bilderna) kan också skickas direkt till den remitterande läkaren.

Hinder för undersökningen är pacemaker, insulinpump eller protes i innerörat.

Hur går en magnetkameraundersökning till?

Vanligen ges kontrastmedlet intravenöst under undersökningen. Under undersökningen kan man lyssna på musik och du kan ta en egen CD-skiva med dig. Undersökningstiden beror på undersökningen. Vanligen varar undersökningen i cirka 30–60 minuter.

För undersökning av bröst och prostata har Docrates Cancersjukhus specifika magnetspolar som möjliggör en mycket exakt bild av dessa organ och eventuella förändringar i dem. Man kan avläsa cancerns lokala omfattning och spridning, och använda denna information både för planering av operation och strålbehandling. Spolen läggs så nära undersökningsobjektet som möjligt. I diagnostiska problemfall görs ofta en riktad provtagning då bröst- och prostataspolar kan ha en betydande nytta.

Utrustning

Vid Docrates görs undersökningarna med en modern MRI-utrustning med stor öppning som ökar patientkomforten. Vår MRI apparat är en Siemens 3 Tesla MAGNETOM Vida. Apparaten är bågformad och dess öppning är större än vanligt, 70 cm i diameter. Belysningen och den effektiva luftkonditioneringen på insidan av bågen gör undersökningen så behaglig som möjligt för patienten.

Tekniska specifikationer

  • Siemens Magentom Vida 3 Tesla magnetundersökningsapparat
  • Bred bildtagningsöppning (70 cm)
  • Förutom magnetspolar för undersökning från ytan finns det magnetspolar för endorektal prostatadiagnostik samt speciella magnetspolar för bröstcancerdiagnostik och MRI-styrd biopsi.
  • Mångsidiga onkologiska program för bildanalys inom cancerdiagnostik.
  • DICOM-koppling till Docrates PACS-arkiv

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)