Magnetavbilding (MRI) i cancer diagnos

Magnetundersökning (MRI) är en metod som ger noggranna snittbilder av kroppen. Undersökningen är smärtfri och producerar ingen strålning. Docrates erbjuder snabb tillgång till magnetundersökning.

Magnetundersökning på Docrates

Docrates erbjuder snabb tillgång till magnetundersökning. Även om vi är ett cancersjukhus, gör vi också MRI inom många andra områden och efter remiss även från andra läkare som arbetar utanför Docrates.

Den moderna utrustningen ger ännu bättre bilder

På Docrates görs magnetundersökningar med Siemens senaste 3T-utrustning, Magnetom Vida 3T, där avbildningen baseras på en magnetfältstyrka på tre tesla. På så sätt får vi ännu noggrannare diagnoser och därigenom bättre och mer individuella vårdplaner.

Tre tesla förbättrar diagnosticeringen av bland annat bröstcancer och prostatacancer, där magnetundersökning är en av de känsligaste metoderna för att konstatera sjukdomen. Vid misstanke om bröstcancer kan magnetundersökningen visa även sådana metastaser som man inte upptäcker vid mammografi. Vid misstanke om prostatacancer är magnetundersökning den främsta undersökningsmetoden. Magnetundersökning är också ovärderlig vid undersökning av till exempel hjärntumörer eller andra hjärnsjukdomar. Även här ger den senaste utrustningen ökad precision.

Dessutom är den nya utrustningen speciellt bra för avbildning av de övre bukorganen som levern. Flerstegsavbildningen med kontrastmedel kan nu utföras under fri andning, då andningsrörelserna inte längre stör bildkvaliteten.

Magnetundersökning tillåter många olika undersökningsobjekt och ovan har vi bara nämnt några exempel.

Vid Docrates kan magnetunderökningen vid behov kompletteras med till exempel PET-DT-undersökning, som utnyttjar radioaktiva markörer, för att fastställa cancerns spridning.

Hur går undersökningen till?

Under avbildningen ligger patienten i ett rörformat utrymme, där bildtagningen avger olika ljud. Man behöver inte vara rädd för undersökningen. Patienten är trygg inuti anordningen och har kontakt med sjukskötaren som utför avbildningen. Om patienten önskar kan han eller hon lyssna på till exempel musik under avbildningen.

Hinder för undersökningen är pacemaker, insulinpump eller protes i innerörat.

Magnetundersökningen är organiserad snabbt med en specialists remiss. De högklassiga bilderna, med ett utlåtande av vår sakkunniga radiologiska överläkare, kan du få med dig på en CD-skiva till och med medan du väntar eller så kan de skickas direkt till den remitterande läkaren. FPA:s direktersättning beviljas genast om du har FPA-kortet med dig.

Utrustning

Vid Docrates görs undersökningarna med en modern avbildningsutrustning med stor öppning som ökar patientkomforten. Vi använder Siemens MAGNETOM Vida 3T med tre tesla. Apparaten är bågformad och dess öppning är större än i en vanlig apparat, 70 cm i diameter. Belysningen och den effektiva luftkonditioneringen på insidan av bågen gör undersökningen så behaglig för patienten som möjligt.

Teknisk information

  • Siemens Magnetom Vida 3T magnetundersökningsapparat
  • Bred bildtagningsöppning (70 cm)
  • Spolar med den senaste tekniken
  • Mångsidiga onkologiska program för bildanalys inom cancerdiagnostik
  • DICOM-koppling till Docrates PACS-arkiv

Läs mer

/

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Läs mer
/

Docrates expanderar och bygger ut sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)