Med hjälp av en gammakamera kan man följa ackumuleringen och halveringstiden av en radioaktiv isotop i kroppen. Ofta kombineras undersökningen med en SPECT-avbildning. Då kan man med hjälp av kamerans roterande rörelse få en tredimensionell bild av de önskade objektet. Vid samma avbildning kan man också tillämpa datortomografi och kombinera de bilder som framställs.

Utrustning

Vi använder Siemens Symbia T2 SPECT-DT apparat, som har många olika användningsändamål.

De vanligaste användningsändamålen för SPECT-DT vid vårt sjukhus är:

 • Gammaundersökning av skelettet. Denna avbildning kan användas för att utreda om cancern har spritt sig till skelettet. I vissa fall kan man också följa upp terapisvaret för behandling av cancer som har spridit sig till skelettet.
 • Undersökning av portvaktlymförtlar. Med denna avbildning undersöker man de lymfkörtlar som tumörens lymfcirculation går igenom.. Om tumören skickar metastaser via lymfcirculationen sker det först till dessa lymfkörtlar. Man identifierar portvaktslymfkörteln, avlägsnas och undersöks under operationen. Om man inte finner cancerceller i lymfkörteln, kan man låta bli att avlägsna de övriga lymfkörtlarna i närområdet och således klara sig med en mindre operation. Om man däremot hittar cancerceller i portvaktslymfkörtlarna avlägsnar man vanligen alla lymfkörtlar i närområdet. Denna undersökning är en del av diagnostiken inför och under en bröstcanceroperation.
 • Ejektionsfraktionsundersökning. Med denna undersökning undersöker man hjärtats vänstra kammares funktion i samband med många cancerbehandlingar. Under denna undersökning sprutas en tennförening som söker sig till de röda blodkropparna in i patientens blodomlopp. Dessutom ger man en radioaktiv isotop intravenöst, som söker sig till tennföreningen och markerar de röda blodkropparna. Samtidigt får man information om hjärtats funktion genom elektroder som placerats på huden, som kan avläsa cirkulationen av den radioaktiva isotopen i blodomloppet.
 • Sköldkörteldiagnostik. Sköldkörteldiagnostik med isotoper är baserad på sköldkörtelns jodbehov som en del av sköldkörtelhormonsyntesen. Således kan radioaktivt jod användas för sköldkörteldiagnostik, där de vanligaste undersökningarna är förknippade med utredning av spridningen av sköldkörtelcancer samt undersökning av hyperaktivitet i sköldkörteln. Två olika jodisotoper används (I-123 och I-131). Avbildningstekniken beror på undersökningens avsikt. I vissa fall använder man ett hormon (rTSH) som tillfälligt ökar sköldkörtelns upptag av jod, genom att öka sköldkörtelfunktionen, för att förbättra avbildningsresultaten.
 • Bisköldkörteldiagnostik. Bisköldkörteldiagnostiken är baserad på ett ämne som söker sig till både sköldkörteln och bisköldkörtlarna. Markörämnet elimineras snabbare ur sköldkörteln än ur bisköldkörtlarna. Detta innebär att man med hjälp av serieavbildning kan leta efter funktionsmässiga avvikelser som har att göra med bisköldkörtlarna.

Tekniska specifikationer

 • Siemens Symbia T2 SPECT/DT
 • SPECT-gammakamera som dessutom har skiktavbildningsutrustning med 2 skikt
 • Bildtagningsöppning 70 cm
 • Mångsidiga bildanalysprogram för cancerdiagnostik och funktionella undersökningar
 • Kollimatorer för låg eller hög energi
 • DICOM -koppling till Docrates PACS-arkiv

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt