Skip to content

Cancerläkarens riskbedömning och datortomografi för att tidigt upptäcka lungcancer

Om du grubblar över din risk för lungcancer, tveka inte att boka tid till en av våra cancerläkare. Du får snabbt en tid, utan remiss.

Varför och när är en riskbedömning nödvändig?

Lungcancer är den dödligaste cancerformen i Finland. Detta beror till stor del på att lungcancer vanligtvis diagnostiseras först efter att den har spridit sig och inte längre går att botas.

Det är dock möjligt att hitta lungcancer i tid, även innan symptomen börjar. När lungcancer upptäcks tidigt, kan behandlingen vara mer effektiv. Den mest tillförlitliga metoden för att tidigt upptäcka lungcancer är datortomografi (CT-skanning).

Du kan ha nytta av en cancerläkares riskkartläggning särskilt om du är 50–80 år, har rökt eller exponerats för tobaksrök under en lång tid eller om det i din arbets- eller livsmiljö förekommer ett flertal faktorer som ökar risken för lungcancer (till exempel asbest, radon) eller om det i din släkt har förekommit lungcancer.

Om du upplever lungsymptom såsom långvarig hosta, blodig hostning, andfåddhet, återkommande lunginfektioner eller andra allmänna symtom, kontakta omedelbart din läkare eller boka ett möte med Docrates Cancersjukhuset.

Möjligt att snabbt undersökas, och ytterligare undersökning med datortomografi (CT)

Vår cancerläkare bedömer behovet av diagnostiska undersökningar på basen av dina symtom, din personliga sjukdomshistoria, ålder och andra riskfaktorer och förbereder en individuell undersökningsplan för dig, som till exempel kan omfatta en datortomografisk undersökning. Docrates använder Siemens toppmoderna datortomografiutrustning.

Datortomografi (CT) ger en mer detaljerad information om bronker, lungor och lungregionens skelett än en konventionell röntgen. Vid behov kan magnetisk resonanstomografi eller ultraljudsstyrd biopsi användas som ytterligare undersökning efter datortomografi. Om det behövs ytterligare undersökningar kan de behändigt ordnas på Docrates Cancersjukhus under samma tak, eller med hjälp av våra samarbetspartners.

Reservering för riskbedömning av lungcancer och beredningsinstruktioner

Pris: Cancerläkarens riskbedömning av lungcancer 274 € + expeditionsavgift 32 €

 • Tjänsten inkluderar ett 30-minuters mottagning (på plats eller på distans) av en cancerläkare för undersökning av eventuella symptom och risker. Din läkare förbereder en individuell undersökningsplan för dig, som kan inkludera, till exempel, en lung CT-skanning.
 • Tjänsten betalas vid kassan. Om du har bokat tid hos oss, får du en länk för att betala för tjänsten i förväg.
 • När du har bokat undersökningen, vänligen besök vår Kaiku Health -tjänst, där vi ber dig fylla i viktig bakgrundsinformation relaterad till riskkartläggning. Detta hjälper läkaren att förbereda sig i förväg.
 • Kaiku Health-tjänsten ger dig också instruktioner om hur du förbereder dig för undersökningen.
 • Läkarutlåtandet och ytterligare instruktioner registreras i Kaiku Health -tjänsten och i den nationella Kanta -tjänsten. Du får en påminnelse via e-post när din läkares utlåtande också finns i Kaiku Health -tjänsten, där du kan läsa den.
 • Om din läkare rekommenderar ytterligare undersökningar, kommer vår koordinerande sjuksköterska att se till, att allt går smidigt.
 • Om du har frågor om utlåtandet kan du skicka en kontaktförfrågan till våra sjukskötare via Kaiku Health.

Du kan också boka tid för riskbedömning av lungcancer via vår telefontjänst, där våra professionella sjuksköterskor hjälper dig på numret +358107732020 (Mån-fre 9-16).

Finns det några risker med en datortomografi?

Datortomografi (DT) är smärtfri och känns ingenstans.

Vid datortomografi kan man upptäcka förändringar som efter ytterligare undersökningar kan visa sig vara godartade förändringar. Ett sådant felaktigt positivt resultat kan orsaka oro och onödiga ytterligare undersökningar, men det är också viktigt att göra behövliga ytterligare undersökningar noggrant.

I de flesta datortomografiundersökningar används jodhaltigt kontrastmedel. Kontrastmedlet kan orsaka effekter på njurarna. Före en kontrastmedelsundersökning måste njurarnas funktion undersökas och eventuell kontrastmedelsallergi utredas.

CT-skanningen baseras på röntgenstrålar, som kroppen exponeras för under skanningen. Mängden strålning från en CT-skanning varierar beroende på omfattningen av det område som skannas. Strålningsdosen från datortomografi av lungorna motsvarar cirka 1-2 års naturlig bakgrundsstrålning. Tio dylika strålningar ökar risken för cancer med cirka 0,15% för en 50-åring och 0,08% för en 70-åring. Med andra ord, om du har lungornas datortomografi -skanning tio gånger vid 50-års ålder, finns chans, att en av 700 att dessa skanningar skulle orsaka cancer.

I vårt sjukhus har en högteknologiskt DT-avbildningsapparat installerats i augusti 2020. Med den nya apparaten är avbildningstiderna kortare än tidigare, stråldoserna mindre och bilderna tydligare, vilket innebär såväl ökad patientsäkerhet och -bekvämlighet samt noggrannare diagnostik.

Läs mer om datortomografi på Docrtaes Cancersjukhus.

Cancerläkaren bedömer fördelarna och riskerna med datortomografi tillsammans med patienten, innan beslut om skanning fattas.

 

Lue lisää

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av cancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Läs mer

“Framtidens cancervård” används redan i Finland – genprofilering kan vara till nytta för alla cancerpatienter

Genprofilering är en ny metod där man kartlägger cancertumörers egenskaper. För närvarande används den vid uppgörandet av vårdplanen för var...

Lungcancer med hjärnmetastaser

Lungcancer hör till de vanligaste cancerformerna i Finland. I Finland insjuknar cirka 2 500 personer per år i lungcancer. Lungcancer kan...

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)