Skip to content
Öppna menu

Cancer i gallblåsa och gallvägar

Gallblåsecancer är en cancersjukdom som utgår från gallblåsan. Gallvägscancer uppstår inne i levern eller i den gemensamma gallvägen utanför. I vissa fall är effekten av läkemedelsbehandling god och långvarig och kan då öka livslängden betydligt.

Sjukdomsrisk för cancer i gallblåsa och cancer i gallvägar

Cancer i gallblåsa och cancer i gallvägar är jämförelsevis sällsynt. Gallstenssjukdom ökar risken för gallblåsecancer, och borttagning av gallblåsan är därför en förebyggande åtgärd. De flesta fallen konstateras i samband med en gallstensoperation. Övervikt ökar risken för gallblåsecancer. Dessutom ökar kvinnligt kön risken för sjukdom. Risken för gallvägscancer ökar betydligt om gallvägarna är kroniskt inflammerade, antingen på grund av en autoimmun sjukdom eller infektion (det senare är sällsynt i Finland).

Symtom på cancer i gallblåsa och cancer i gallvägar

Gulsot, smärta, feber, yrsel och kräkningar kan vara symtom, men är ofta tecken på en redan långt framskriden cancer. Vissa symtom, som gulsot och klåda, kan bero på igentäppta gallvägar förorsakade av tumören eller vara allmänna symtom som viktminskning, dålig aptit och trötthet. En autoimmun sjukdom i gallvägarna kan ibland upptäckas på grund av förhöjda levervärden i samband med en hälsoundersökning, eller vid undersökning av en annan autoimmun sjukdom (som sårig tjocktarmsinflammation).

Diagnostisering av cancer i gallblåsa och cancer i gallvägar

Gallblåsecancer kan inte bekräftas med enbart laboratorieprov och vanliga röntgenundersökningar fungerar inte. Återkommande och svårbehandlade gallblåseinflammationer kan vara ett tecken på tumör i gallblåsan. En ultraljudsundersökning eller datortomografi kan visa förtjockad gallblåsevägg och/eller förstorade lymfkörtlar. Det kan vara svårt att skilja dessa från inflammationsförändringar i gallblåsan.

För att kunna utreda cancerns spridning används ultraljud och datortomografi ofta tillsammans. Vid diagnostisering av cancer i gallvägarna krävs ofta en kontrastmedelsundersökning. Idag genomförs detta vanligen med hjälp av endoskopi av tolvfingertarmen (endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi, ERCP). Även magnetisk resonanstomografi (MRCP) kan visa på stopp i gallvägarna och berätta var de finns.

Behandling av cancer i gallblåsa och cancer i gallvägar

Gallblåsecancer behandlas med kirurgi, där gallblåsan och ofta även lokala lymfkörtlar och omgivande levervävnad tas bort. Cancer i gallvägarna inne i levern opereras alltid om möjligt, men när cancern konstateras har den ofta redan spridit sig så långt att den inte kan opereras. Operation av cancer i gallvägar utanför levern påminner om operation vid pankreascancer, där man måste avlägsna gallvägar, gallblåsa, en del av bukspottskörteln och tolvfingertarmen samt lymfkörtlar i omgivningen. Operationen leder endast till återhämtning om cancertumören kan opereras bort ända till frisk omgivande vävnad, vilket är särskilt utmanande när det är fråga om levern.

Cancerformernas känslighet för cytostatika vid behandling av gallblåsecancer och gallvägscancer varierar. Även deras naturliga tillväxthastighet varierar mycket. I vissa fall är effekten av en behandling med cytostatika god och långvarig och kan då öka livslängden betydligt.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Tidig upptäckt av tarmcancer förbättrar behandlingsprognosen avsevärt

Hur tidigt cancern upptäcks är avgörande för om tarmcancer kan botas. Upp till mer än 90 procent av de som...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)