Diagnosfasen av prostatacancer börjar med ett besök hos urolog eller cancerspecialist. I detta skede kan patienten misstänkas ha prostatacancer utifrån ett högt PSA-värde eller ett avvikande fynd vid en prostataundersökning. Vid behov ordinerar läkaren tilläggsundersökningar för att ställa en diagnos, till exempel STHLM 3 -testning och/eller en magnetundersökning av prostatan.

En diagnos av prostatacancer ska alltid grunda sig på en s k histopatologisk undersökning av vävnadsprov, för vilket vi tar ett nålprov, det vill säga en biopsi av prostatan. Med detta ultraljudsstyrda prov säkerställs prostatacancer.

 

Noggrann diagnostik och individanpassad behandling av prostatacancer ger bästa möjliga vårdresultat

För att cancern ska kunna behandlas effektivt måste man veta exakt var den finns. Därför genomför Docrates Cancersjukhus allt oftare PET-DT-undersökningar, som används för diagnostik av cancerplanering av strålbehandling, att vägleda biopsier samt att bedöma terapisvar vid behandling med läkemedel och strålbehandling. Vi använder ett flertal olika markörsubstanser, för att kunna möta individuella behov. Vi använder t.ex. en ny PSMA-riktad markör i diagnostiken av patienter med prostatacancer. Med hjälp av den nya känsliga markören kan man redan vid mycket låga PSA-värden upptäcka återfall efter en prostatacanceroperation eller strålbehandling och redan i det initiala skedet upptäcka när prostatacancern har spridit sig till exempelvis till lymfkörtlarna. Den nya markören möjliggör en ännu noggrannare diagnostik av prostatacancer, vilket innebär att behandlingen kan skräddarsys bättre än förut, och att en god livskvalitet kan tryggas för patienten exempelvis med hjälp av modern strålbehandling. En noggrann lokalisering av cancern är synnerligen viktig även för den kirurg som planerar en operation för att avlägsna prostatan. Läs mer om PSMA här.

Se vår video om de diagnostiska metoder vi använder på Docrates Cancersjukhus:

Vi vet att en cancerdiagnos kan orsaka ångest och osäkerhet. Specialisterna på Docrates arbetar systematiskt och utnyttjar den senaste teknologin för att du ska få en så exakt diagnos som möjligt – och på så sätt känna trygghet inför den nya livssituationen och det som följer, oberoende av om det är fråga om aktiv uppföljning eller inledande av behandling.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt