Skip to content
Öppna menu

Avancerad diagnostisering av prostatacancer

För att prostatacancern ska kunna behandlas är det viktigt att man får en så exakt diagnos som möjligt om cancern i ett tidigt skede. På Docrates Cancersjukhus får man snabbt en heltäckande bild av prostatacancern, dess aggressivitet och spridning med hjälp av erfaren personal, modern utrustning samt den senaste forskningen.

Hur diagnostiseras prostatacancer?

Diagnosfasen börjar på en urologs eller cancerspecialists mottagning genom grundliga undersökningar. Till läkarmottagningen hör kartläggning av förhandsuppgifter, samtal (t.ex. medicinering, den allmänna hälsan, tidigare undersökningar och behandlingar) samt genomgång av eventuella tidigare laboratorieundersökningar, fastställande av nya undersökningar (t.ex. PSA-test, urinodling, testosteronnivå) och eventuella frågeformulärundersökningar (t.ex. urineringssymptom eller erektionsstörning). Läkaren gör också en manuell undersökning, dvs. en palpation, som ger viktig information om prostatan, urinorganen och könsorganen. Utöver palpation kan läkaren utföra en ultraljudundersökning av prostatan.

Gör palpation ont?

Den del av besöket på mottagningen som kanske orsakar mest osäkerhet och även rädsla är palpation. Det är emellertid inget att vara rädd för: urologen är en yrkeskunnig person som kan göra nödvändiga undersökningar varsamt och tillräckligt exakt. Palpation ger viktig information om prostatan, urinorganen och könsorganen. Det är mycket viktigt att palpera prostatan: läkaren bör få en uppfattning om prostatans storlek och kontrollera att den inte har knölar. Utöver palpation kan läkaren utföra en ultraljudundersökning.

Om det finns skäl att misstänka cancer i detta skede, till exempel utgående från förhöjt PSA-värde eller avvikande palpation av prostatan, ordinerar läkaren ytterligare undersökningar för att kunna göra en diagnos, till exempel ett Proclarix-test, STHLM3-test och en magnetundersökning av prostatan.

Cancern bekräftas och dess aggressivitet utreds med ett vävnadsprov, för vilket vi tar ett nålprov av prostatan, dvs. en biopsi. De mest representativa proven om misstänkta cancerförändringar fås med hjälp av robotassisterad navigerad biopsi som baserar sig på magnetstyrning och som Docrates har tagit i bruk som det första sjukhuset i Finland. Differentierings- eller malignitetsgraden för prostatacancer bestäms av en patolog utifrån en mikroskopundersökning med hjälp av den internationella Gleasongraderingen.

Prostatacancerns spridning ska alltid utredas noggrant innan man väljer behandling

För att prostatacancer ska kunna behandlas effektivt ska cancerns eventuella spridning lokaliseras så exakt som möjligt.

Vid bedömning av borttagning eller strålbehandling av prostatan är magnetundersökning alltid nödvändig före det slutliga operationsbeslutet. Magnetundersökningen avslöjar om cancern har vuxit utanför kapseln. Om cancern växer mot urinrörets slutmuskel är det särskilt svårt att avlägsna den med operation, eftersom slutmuskeln kan skadas vid operation eller cancervävnad bli kvar när man försöker skydda muskeln.

I dessa fall kan strålbehandlingen riktas noggrannare mot urinröret och återhämtningen från cancern är säkrare, och samtidigt undviker man eventuella skador till följd av två olika behandlingsformer. Strålbehandlingen kan riktas så att även de cancerceller som sitter utanför prostatakapseln elimineras.

Bästa uppfattningen av prostatacancerns spridning utanför kapseln fås med hjälp av magnetundersökning och PET-diagnostik. På Docrates Cancersjukhus har man gedigen erfarenhet av magnetundersökning av prostatacancerpatienter. Vår magnetundersökningsapparat Magnetom Vida 3T ger exakt data om cancerns karaktär och tumörens form vid diagnosticering av prostatacancer.

PET-TT-undersökning används vid behandlingen av allt fler patienter. Vi har även satsat starkt på allt exaktare markörer. Vid diagnosticeringen av prostatacancer utnyttjar vi som de nyaste markörerna PSMA-riktade radioaktiva preparat, som redan vid mycket låga PSA-värden kan upptäcka återfall efter en prostatacanceroperation eller strålbehandling och redan i det initiala skedet upptäcka när prostatacancern har spridit sig bl.a. till lymfkörtlarna eller skelettet.

PSMA-PET-undersökningarna möjliggör en ännu noggrannare diagnostik av prostatacancer, vilket innebär att behandlingen kan skräddarsys bättre än förut och att en god livskvalitet kan tryggas för patienten exempelvis med hjälp av modern strålbehandling. En noggrann lokalisering av cancern är synnerligen viktig även för den kirurg som planerar en operation för att avlägsna prostatan. Läs mer om spridningsundersökningen här.

På Docrates Cancersjukhus utnyttjar vi även kunskap om såväl människans som cancerns arvsmassa i behandlingarna. På Docrates används flera gen- och övriga tester från cancertumören eller blodet som används för att i specialsituationer göra läkemedelsval. Läs mer om genprofilering här.

Vi vet att misstanken om cancer kan orsaka ångest och osäkerhet. Specialisterna på Docrates arbetar kategoriskt och utnyttjar den senaste teknologin för att ni ska få en så exakt information och diagnos som möjligt – och på så sätt en trygghetskänsla inför den nya situationen. Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Se vår video om de diagnostiska metoder vi använder på Docrates Cancersjukhus:

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)