Skip to content
Öppna menu

Uppföljning av prostatacancer

Nutida, moderna strålbehandlingsmetoder orsakar så få biverkningar för män att det i regel inte längre finns orsak till aktiv uppföljning av prostatacancer.

Vad är aktiv uppföljning av prostatacancer?

Aktiv uppföljning av prostatacancer har länge varit ett behandlingsalternativ för lokal prostatacancer med låg risk. Man har ofta stannat för det, eftersom man har tänkt att biverkningarna från behandlingen av prostatacancer stör mannens livskvalitet under hans livstid mer än själva cancern. Vid aktiv uppföljning går mannen på regelbundna undersökningar och om cancern visar tecken på spridning gör man en ny bedömning av behandlingsbehovet.

Lönar det sig att vänta och följa upp prostatacancer eller behandla den genast?

Vid aktiv uppföljning finns emellertid risken att cancern sprider sig, eftersom man inte med säkerhet kan veta vilka lugna cancerformer som förblir lugna och vilka som eventuellt blir aggressiva och sprider sig. Även nyare forskningsresultat (Hamdy et al 2016) har indikerat att aktiv uppföljning av prostatacancer mer sannolikt leder till att cancern sprider sig än om cancern behandlas genast. Regelbundna uppföljningsbiopsier är även kopplade till infektionsrisk. Dessutom stiger kostnaderna när många undersökningar utförs.

Att idag genast behandla icke-aggressiv lokal prostatacancer understöds även speciellt av att biverkningarna är mycket små vid nutida vävnadsintern eller extern strålbehandling. På så sätt förblir mannens livskvalitet på en så bra nivå som möjligt och samtidigt kan cancern behandlas effektivt. De nyaste strålbehandlingsteknikerna har inte ens konstaterats ha risk för sekundärcancer.

Aktiv uppföljning på Docrates Cancersjukhus

Om aktiv uppföljning är det bästa alternativet, kan den ordnas individuellt på Docrates Cancersjukhus. Beslut inom aktiv uppföljning fattas alltid efter grundliga diskussioner där man överväger fördelarna och riskerna med uppföljningen. På Docrates deltar, förutom patienten och dennes anhöriga, även vid behov både en urolog och en onkolog i diskussionerna för att helhetsbilden ska vara så omfattande som möjligt och för att patienten ska känna till sin exakta situation och hur man går vidare.

Den aktiva uppföljningen inkluderar:

  • Regelbunda undersökningar: PSA-tester med några månaders intervaller, regelbundna magnetundersökningar och vid behov ny biopsi
  • Ny bedömning av behandlingsbehovet: om PSA börjar stiga snabbare under uppföljningen, cancer sprids i magnetundersökningen eller om man i biopsin kan konstatera att prostatacancern har blivit aggressivare, utförs en ny bedömning vid en diskussion med patienten

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)