Prostatacancer är inte alltid aggressiv – ibland behövs endast aktiv uppföljning

Särskilt äldre män kan ha andra sjukdomar som inverkar på livstidsprognosen i en så betydande omfattning att mannen inte skulle hinna uppleva symptom på prostatacancer med så kallad låg risk. Målet med aktiv uppföljning är att fördröja eller undvika eventuella biverkningar av behandlingarna. I vissa fall kan man därför utifrån grundliga förundersökningar (PSA, magnetundersökning och prostatabiopsier tagna baserade på den) även följa upp prostatacancer – utan behandling. Personalen på Docrates Prostatacancerklinik har även erfarenhet av aktiv uppföljning; vi känner igen situationer där aktiv uppföljning är det bästa alternativet och vi sörjer för att patienten uppföljs regelbundet och tillräckligt omsorgsfullt.

Den aktiva uppföljningen inkluderar:

  • Undersökningar: regelbundna PSA-tester med några månaders intervaller, regelbundna magnetundersökningar och vid behov ny biopsi
  • Ny bedömning av behandlingsbehovet: om PSA börjar stiga snabbare under uppföljningen, cancer sprids i magnetundersökningen eller om man i biopsin kan konstatera att prostatacancern har blivit aggressivare, utförs en ny bedömning vid en diskussion med patienten

Vid aktiv uppföljning betonas patientens egna önskemål. Beslut inom aktiv uppföljning fattas alltid efter grundliga diskussioner där man överväger fördelarna och riskerna med uppföljningen. På Docrates deltar, förutom patienten och dennes anhöriga, även vid behov både en urolog och en onkolog i diskussionerna för att helhetsbilden ska vara så omfattande som möjligt och för att patienten ska känna till sin exakta situation och hur man går vidare.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt