Uppföljning av prostatacancer

Nutida, moderna strålbehandlingsmetoder orsakar så få biverkningar för män att det i regel inte längre finns orsak till aktiv uppföljning av prostatacancer.

Vad är aktiv uppföljning av prostatacancer?

Aktiv uppföljning av prostatacancer har länge varit ett behandlingsalternativ för lokal prostatacancer med låg risk. Man har ofta stannat för det, eftersom man har tänkt att biverkningarna från behandlingen av prostatacancer stör mannens livskvalitet under hans livstid mer än själva cancern. Vid aktiv uppföljning går mannen på regelbundna undersökningar och om cancern visar tecken på spridning gör man en ny bedömning av behandlingsbehovet.

Lönar det sig att vänta och följa upp prostatacancer eller behandla den genast?

Vid aktiv uppföljning finns emellertid risken att cancern sprider sig, eftersom man inte med säkerhet kan veta vilka lugna cancerformer som förblir lugna och vilka som eventuellt blir aggressiva och sprider sig. Även nyare forskningsresultat (Hamdy et al 2016) har indikerat att aktiv uppföljning av prostatacancer mer sannolikt leder till att cancern sprider sig än om cancern behandlas genast. Regelbundna uppföljningsbiopsier är även kopplade till infektionsrisk. Dessutom stiger kostnaderna när många undersökningar utförs.

Att idag genast behandla icke-aggressiv lokal prostatacancer understöds även speciellt av att biverkningarna är mycket små vid nutida vävnadsintern eller extern strålbehandling. På så sätt förblir mannens livskvalitet på en så bra nivå som möjligt och samtidigt kan cancern behandlas effektivt. De nyaste strålbehandlingsteknikerna har inte ens konstaterats ha risk för sekundärcancer.

Aktiv uppföljning på Docrates Cancersjukhus

Om aktiv uppföljning är det bästa alternativet, kan den ordnas individuellt på Docrates Cancersjukhus. Beslut inom aktiv uppföljning fattas alltid efter grundliga diskussioner där man överväger fördelarna och riskerna med uppföljningen. På Docrates deltar, förutom patienten och dennes anhöriga, även vid behov både en urolog och en onkolog i diskussionerna för att helhetsbilden ska vara så omfattande som möjligt och för att patienten ska känna till sin exakta situation och hur man går vidare.

Den aktiva uppföljningen inkluderar:

  • Regelbunda undersökningar: PSA-tester med några månaders intervaller, regelbundna magnetundersökningar och vid behov ny biopsi
  • Ny bedömning av behandlingsbehovet: om PSA börjar stiga snabbare under uppföljningen, cancer sprids i magnetundersökningen eller om man i biopsin kan konstatera att prostatacancern har blivit aggressivare, utförs en ny bedömning vid en diskussion med patienten

Läs mer

Publicerad: 10.08.2021

Cancerläkare berättar om vilka levnadsvanor som ökar risken för genförändringar

Största delen av alla cancerformer kan härledas till våra levnadsvanor, inte till våra gener, säger professor Timo Joensuu, grundare av...

Läs mer
Publicerad: 10.08.2021

När en närstående får cancer – psykoterapeuten ger anhöriga tips för att hantera krisen

Vid en cancerdiagnos är chocken stor, inte bara för patienten utan även för de anhöriga. Vården fokuserar på den som...

Läs mer
Publicerad: 30.06.2021

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 06.05.2021

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus i Finland. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)