Spridningsundersökningar för prostatacancer

Med PET-DT kan man undersöka om prostatacancer har bildat metastaser i kroppen. För spridningsundersökningar använder Docrates Cancersjukhuset olika radioaktiva markörer.

Med spridd prostatacancer avses cancer som redan har bildat metastaser i andra delar av kroppen, typiskt i skelettet eller lymfkörtlarna. Om man utifrån de biologiska egenskaperna hos cancern och de så kallade riskfaktorerna bedömer att cancern har spridit sig, det vill säga bildat metastaser, gör man egentliga spridningsundersökningar innan man fattar det slutliga behandlingsbeslutet.

Docrates Cancersjukhuset använder de senaste och de mesta exakta metoder för spridningsundersökningar av prostatacancer. De här metoderna är PET-DT och radioaktiva markörer, som är kompatibela specifikt med prostatacancer. De nya avbildningsmetoderna och radioaktiva behandlingarna gör det möjligt att behandla spridd prostatacancer effektivt och utan stora biverkningar. Läs mer om behandling av spridd prostatacancer.

PSMA-PET kompletterar prostatacancerdiagnosmetoder

Med en positronemissionstomografi (PET-DT) undersöks ämnesomsättningens fördelning i kroppen med hjälp av radioaktiva markörer. En förhöjd ansamling i ett område där det normalt inte förekommer fysiologisk ansamling tolkas som avvikande, eftersom den radioaktiva markören söker sig till områden med livligare omsättning, som till exempel cancerceller. Traditionellt har man gjort en kontrast-DT-undersökning av hela kroppen och en isotopundersökning av skelettet med gammakamera. Ofta kan cancerns spridning utredas ännu noggrannare, om radioaktiva markörer som baserar sig på prostatacancerns ämnesomsättning används i samband med DT-undersökningen. Vid undersökning av skelettet är den känsligaste markören natriumflorid (NaF).

Med hjälp av den nya PSMA-känsliga markören kan man redan vid mycket låga PSA-värden upptäcka återfall efter en prostatacanceroperation eller strålbehandling och redan i det initiala skedet upptäcka när prostatacancern har spridit sig till exempelvis till lymfkörtlarna. Den nya markören möjliggör en ännu noggrannare diagnostik av prostatacancer, vilket innebär att behandlingen kan skräddarsys bättre än förut, och att en god livskvalitet kan tryggas för patienten exempelvis med hjälp av modern strålbehandling. En noggrann lokalisering av cancern är synnerligen viktig även för den kirurg som planerar en operation för att avlägsna prostatan.

NaF- och F-PSMA-undersökningar kompletterar varandra. NaF kan vara den känsligaste metoden att avslöja skelettmetastaser i ett hårt ben, men avslöjar inte alls metastaser i mjukvävnader. PSMA avslöjar däremot metastaser i mjukvävnader, men kan också lokalisera skelettmetastaser. I enskilda fall har PSMA visat sig vara en känsligare metod för att avslöja skelettmetastaser, ifall metastaserna i stället för i det hårda benet finns i benmärgen.

Läkaren bestämmer alltid från fall till fall vilken PET-markör som används.

Multiprofessionell team

Vårt multiprofessionella team under ledning av isotopöverläkaren Jukka Kemppainen är ansvarig för de isotopundersökningarna och -begandlingarna. Den fastanställda personalen vid sjukhuset inkluderar en erfaren radiolog inom cancerundersökningar samt en specialistläkare inom isotopmedicin. Detta garanterar en oavbruten och fördröjningsfri interaktion mellan bildtagningsspecialisterna och de behandlande läkarna. Läs mer om isotopdiagnostik och isotopbehandling.

Personlig och snabb behandling

Efter man har fått en diagnos, är det mycket viktigt att diskutera med sin cancerläkare de olika behandlingalternativen. Våra erfarna experter kan snabbt ta reda på patientes lämplighet för nya behandlingar och sedan göra en personlig behandlingsplan.

Läs mer

/

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Läs mer
/

Docrates expanderar och bygger ut sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)