Skip to content

Cancerförsäkringar

Många försäkringsbolag ersätter både cancerundersökningar och behandlingar. Ifall ni har en försäkring, kan vi anhålla om direkt betalningsförbindelse från din försäkringsbolag för vårdkostnaderna.

I försäkringsvillkoren kan det finnas en självrisk och vissa begränsningar. Därför rekommenderar vi er att bekanta er med försäkringsbolagets anvisningar och kontakta dem i ett tidigt skede.

Docrates Cancersjukhus har erfarenhet av samarbete med flera försäkringsbolag:

Försäkringsbolag Alivia

Försäkringsbolag Allianz

Försäkringsbolag If

Försäkringsbolag DKV

Försäkringsbolag Cigna

Försäkringsbolag LähiTapiola

Försäkringsbolag OP

Försäkringsbolag  SOS international

Försäkringsbolag Storebrand

Försäkringsbolag Vertikal

Om din försäkringsbolag inte är med på listan, vänligen kontakta kundservice så hjälper vi er
tel. +358 10 773 2020.

Ersättning från Försäkringskassan

Svenska patienter kan ansökä om ersättning från försäkringskassan eller sjukvårdsförsäkringen, vilket möjliggör cancerbehandlingar på ett finskt privat sjukhus.

Tack vare EU:s patientrörlighetsdirektiv kan personer bosatta inom EU som söker planerad sjukvård utomlands få ersättning för denna av hemlandet. Direktivet innebär att personer bosatta i EU-länder kan ansöka om ersättning – i svenska patienters fall från Försäkringskassan. Då betalas ersättning ut om vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal med vetenskapligt beprövade metoder, och förutsatt att patienten har rätt till motsvarande vård i Sverige. För att ansöka om ersättning hittar du information på forsakringskassan.se.

Det är bra att ta hänsyn till att Försäkringskassan inte ersätter all vård patienten får utomlands. Det kan gälla sådana nya medicinska behandlingar, som inte ännu är godkända av svenska läkemedelsmyndigheter. För att ansöka om ersättning hittar du information på forsakringskassan.se. Du kan även kontakta vår vårdpersonal för mer information.

Försäkringskassan

Artikel

Allt fler söker sig till cancerbehandlingar i Finland

Den internationella världscancerdagen firas den 4 februari. År 2022 behandlade Docrates Cancersjukhus internationella patienter från mer än 40 länder.

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)