Naispotilas Tuomo Alangon vastaanotolla

Slipp vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Enligt Cancerfonden fick över 60 000 svenskar ett cancerbesked år 2014, och prognosen visar att siffran kommer att stiga för varje år. I takt med att fler och fler får en cancerdiagnos ökar även behovet av en snabb behandlingsstart. Men trots det stora vårdbehovet är väntetiden mellan diagnos och behandling i Sverige ofta orimligt lång – i vissa fall så lång som åtta månader. Dock finns det alternativ som gör att patienterna kan slippa de svenska vårdköerna och påbörja sin behandling omgående.

Att vänta på att få sin cancer behandlad är inte bara psykiskt påfrestande utan kan också innebära att tumören hinner växa ännu mer. På Docrates Cancersjukhus i Helsingfors har man eliminerat väntetiderna, och varje patient är garanterad ett första möte med en specialist inom några dagar. Diagnostiken sker oftast inom en vecka, varefter den individanpassade behandlingen inleds. Varje patient tilldelas ett personligt, svensktalande vårdteam som är med under hela processen, och behandlas med toppmodern utrustning och den senaste medicinen. All verksamhet utgår från patientens behov och miljöerna på Docrates är trygga och ombonade, och det finns även goda möjligheter att bo i nära anslutning till sjukhuset. Och det personliga bemötandet gällande både cancerbehandlingen och servicen på sjukhuset har gett resultat. I kundnöjdhetsenkäten från 2015 svarade hela 94 % av Docrates patienter att de var mycket nöjda med både vården och servicen som de har fått.

Tack vare EU:s patientrörlighetsdirektiv är det möjligt att få planerad vård utomlands ersatt av hemlandet. Direktivet innebär att personer bosatta i EU-länder kan ansöka om ersättning; i svenska patienters fall från Försäkringskassan. Då betalas ersättning ut om vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal med vetenskapligt beprövade metoder, och förutsatt att patienten har rätt till motsvarande vård i Sverige. För att ansöka om ersättning hittar du information på forsakringskassan.se (Planerad vård utomlands).

Ersättningen betalas ut i efterskott efter avslutad vård.  Vill du redan i förväg få en uppfattning om hur mycket ersättning du kan få, så går det att ansöka om förhandsbesked på Försäkringskassans hemsida. Därefter kommer ett besked på posten med den summa som garanterat kommer att betalas ut.

Det är bra att ta hänsyn till att Försäkringskassan  ersätter inte all vård patienten får utomlands. Det kan gälla sådana nya medicinska behandlingar, som inte ännu är godkända av svenska läkemedelsmyndigheter.  Våra sjuksköterskor berättar gärna mera.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.