Undvika vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Kategorier: Artiklar | Nyheter
Enligt Cancerfonden fick över 63 000 svenskar ett cancerbesked år 2018, och prognosen visar att siffran kommer att stiga för varje år. I takt med att fler och fler får en cancerdiagnos ökar även behovet av en snabb behandlingsstart. Men trots det stora vårdbehovet är väntetiden mellan diagnos och behandling i Sverige ofta orimligt lång – i vissa fall så lång som åtta månader. Dock finns det alternativ som gör att patienterna kan undvika de svenska vårdköerna och påbörja sin behandling omgående.

Att vänta på att få sin cancer behandlad är inte bara psykiskt påfrestande utan kan också innebära att tumören hinner växa ännu mer. På Docrates Cancersjukhus i Helsingfors har man eliminerat väntetiderna, och varje patient är garanterad ett första möte med en specialist inom några dagar. Diagnostiken sker oftast inom en vecka, varefter den individanpassade behandlingen inleds.

Varje patient tilldelas ett personligt, svensktalande vårdteam som är med under hela processen, och behandlas med toppmodern utrustning och den senaste medicinen. All verksamhet utgår från patientens behov och miljöerna på Docrates är trygga och ombonade, och det finns även goda möjligheter att bo i nära anslutning till sjukhuset. Och det personliga bemötandet gällande både cancerbehandlingen och servicen på sjukhuset har gett resultat. I kundnöjdhetsenkäten från 2019 svarade hela 90 % av Docrates patienter att de var mycket nöjda med både vården och servicen som de har fått.

Tack vare EU:s patientrörlighetsdirektiv är det möjligt att få planerad vård utomlands ersatt av hemlandet. Direktivet innebär att personer bosatta i EU-länder kan ansöka om ersättning; i svenska patienters fall från Försäkringskassan. Då betalas ersättning ut om vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal med vetenskapligt beprövade metoder, och förutsatt att patienten har rätt till motsvarande vård i Sverige. För att ansöka om ersättning hittar du information på forsakringskassan.se (Planerad vård utomlands).

Det är bra att ta hänsyn till att Försäkringskassan inte ersätter all vård patienten får utomlands. Det kan gälla sådana nya medicinska behandlingar, som inte ännu är godkända av svenska läkemedelsmyndigheter.  Våra sjuksköterskor berättar gärna mera.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Läs mer

Professorn vid cancersjukhuset: här är de 5 största myterna om cancer jag har stött på under min karriär

Docrates Cancersjukhus grundare, Professor Timo Joensuu, har en kvart sekel lång karriär i branschen. Nu avslöjar han, överläkare för strålbehandling...

Läs mer

Så här har cancervården utvecklats under tio år – ett stort språng särskilt gällande lungcancer och melanom

Juha Kononen, ledande överläkare vid Docrates Cancersjukhus, förklarar vilka cancerformers prognos som har påverkats mest av läkemedelsutvecklingen under det senaste...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)