Skip to content

Undvik vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

7.5.2023 Kategorier: Artiklar
Bröstcancer Diagnostik Prostatacancer
Väntetiden mellan cancerdiagnos och behandling i Sverige är ofta lång. Många söker vård på Docrates Cancersjukhus i Finland för att undvika vårdköer och påbörja sin behandling omgående. Svenska patienter kan ansökä om ersättning från försäkringskassan eller sjukvårdsförsäkringen, vilket möjliggör cancerbehandlingar på ett finskt privat sjukhus.

Att vänta på att få sin cancer behandlad är inte bara psykiskt påfrestande utan kan också innebära att tumören hinner växa ännu mer. På Docrates Cancersjukhus i Helsingfors har man eliminerat väntetiderna, och varje patient är garanterad ett första möte med en specialist inom några dagar. Diagnostiken sker oftast inom en vecka, varefter den individanpassade behandlingen inleds.

Fler och fler svenska patienter väljer att söka vård utomlands och på Docrates. Finland räknas som ett av världens främsta länder när det kommer till forskning och behandling av cancer. Patienter söker sig för privatvård av cancer hos Docrates där väntetider mellan diagnos och behandlingsstart är betydligt kortare jämfört med väntetiden i hemlandet. Förutom den snabba vården, väljer svenska patienter Docrates t ex på grund av det individuella och aktiva vårdgreppet, nyaste mediciner och noggrann diagnostik.

Ersättning från Försäkringskassan

Tack vare EU:s patientrörlighetsdirektiv kan personer bosatta inom EU som söker planerad sjukvård utomlands få ersättning för denna av hemlandet. Direktivet innebär att personer bosatta i EU-länder kan ansöka om ersättning – i svenska patienters fall från Försäkringskassan. Då betalas ersättning ut om vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal med vetenskapligt beprövade metoder, och förutsatt att patienten har rätt till motsvarande vård i Sverige.

Det är bra att ta hänsyn till att Försäkringskassan inte ersätter all vård patienten får utomlands. Det kan gälla sådana nya medicinska behandlingar, som inte ännu är godkända av svenska läkemedelsmyndigheter. För att ansöka om ersättning hittar du information på forsakringskassan.se. Du kan även kontakta vår vårdpersonal för mer information.

En privat försäkring möjliggör att anlita privatvård

En del patienter använder även en privat försäkring, till exempel en heltäckande sjukvårdsförsäkring för att finansiera cancerdiagnostik eller cancerbehandling, som gör det ekonomiskt möjligt att anlita privatvård. Cancersjukdomar är den vanligaste allvarliga sjukdomen som försäkringen ersätter och många försäkringsbolag ersätter både cancerundersökningar och behandlingar. Det är möjligt att anhålla om direkt betalningsförbindelse från din försäkringsbolag för vårdkostnaderna.

I försäkringsvillkoren kan det finnas en självrisk och vissa begränsningar ovh det rekommenderas att bekanta sig med försäkringsbolagets anvisningar och kontakta dem i ett tidigt skede. Docrates Cancersjukhus har erfarenhet av samarbete med flera försäkringsbolag.

Läs mer här

Funderingar kring cancer? Docrates finns alltid nära till hands!

Docrates är ett finskt cancer cancersjukhus i Helsingfors. Vi erbjuder skräddarsydd behandling med de mest avancerade metoderna, utan väntetid. Diagnostisering och behandling kan inledas omgående. För oss är varje patient den viktigaste.

Våra svensktalande sjuksköterskor hjälper dig gärna.

Kontakta oss:
nordic@docrates.com
tel. +358 10 773 2020

Tidsbokning

Läs mer om väntetider:

Dagens Nyheter: Cancerfonden om de långa köerna: ”Nedslående” (25.4.2023)

Cancerfonden: Sverige långt ifrån målen för väntetider inom cancervården (4.7.2022)

Ersättning från Försäkringskassan

Intresserad av vård på Docrates Cancersjukhus och av att få ersättning från Försäkringskassan? Gör så här: Sök ersättning hos Försäkringskassan....

Läs mer

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av cancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Läs mer

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

“Framtidens cancervård” används redan i Finland – genprofilering kan vara till nytta för alla cancerpatienter

Genprofilering är en ny metod där man kartlägger cancertumörers egenskaper. För närvarande används den vid uppgörandet av vårdplanen för var...

Hans fick effektiv specialistvård för spridd prostatacancer hos Docrates

I sammanlagt 15 år har Hans pendlat mellan hopp och förtvivlan. Men idag har Hans fått tillbaka livskvalitén, och vill...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)