Slipp vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Enligt Cancerfonden fick över 60 000 svenskar ett cancerbesked år 2014, och prognosen visar att siffran kommer att stiga för varje år. I takt med att fler och fler får en cancerdiagnos ökar även behovet av en snabb behandlingsstart. Men trots det stora vårdbehovet är väntetiden mellan diagnos och behandling i Sverige ofta orimligt lång – i vissa fall så lång som åtta månader. Dock finns det alternativ som gör att patienterna kan slippa de svenska vårdköerna och påbörja sin behandling omgående.

Att vänta på att få sin cancer behandlad är inte bara psykiskt påfrestande utan kan också innebära att tumören hinner växa ännu mer. På Docrates Cancersjukhus i Helsingfors har man eliminerat väntetiderna, och varje patient är garanterad ett första möte med en specialist inom två dagar. Diagnostiken sker oftast inom en vecka, varefter den individanpassade behandlingen inleds. Varje patient tilldelas ett personligt, svensktalande vårdteam som är med under hela processen, och behandlas med toppmodern utrustning och den senaste medicinen. All verksamhet utgår från patientens behov och miljöerna på Docrates är trygga och ombonade, och det finns även goda möjligheter att bo i nära anslutning till sjukhuset. Och det personliga bemötandet gällande både cancerbehandlingen och servicen på sjukhuset har gett resultat. I den senaste kundnöjdhetsenkäten från 2015 svarade hela 94 % av Docrates patienter att de var mycket nöjda med både vården och servicen som de har fått.

Tack vare EU:s patientrörlighetsdirektiv går det att få planerad vård utomlands ersatt av hemlandet. Direktivet innebär att personer bosatta i EU-länder enkelt kan ansöka om ersättning; i svenska patienters fall från Försäkringskassan. Då betalas ersättning ut om vården utomlands har skett via legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med vetenskapligt beprövade metoder, och förutsatt att patienten har rätt till motsvarande vård i Sverige. För att ansöka om ersättning behöver du bara fylla i en blankett som hämtas på forsakringskassan.se. Ersättningen betalas ut i efterskott efter avslutad vård. Vill du redan i förväg få en uppfattning om hur mycket ersättning du kan få, så går det att ansöka om förhandsbesked på Försäkringskassans hemsida. Därefter kommer ett besked på posten med den summa som garanterat kommer att betalas ut.

 

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Henna Lundenius (nordic@docrates.com, tel. +358 50 500 1800, mån-fre kl. 8-16) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.

 

Källor:

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Att-fa-vard-inom-EUEES/

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/planerad_vard_utomlands

https://www.cancerfonden.se/publikationer/cancerfondsrapporten

https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/cancer-i-dag-och-i-framtiden

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19942/2015-12-2.pdf