Skip to content

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

7.6.2023 Kategorier: Artiklar
Cancervård Diagnostik
Patienter söker sig till Finland för privatvård av cancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och aktiva vårdgreppet och de nyaste behandlingarna.

1. Inga fördröjningar

En av de främsta orsakerna till att våra patienter har valt privat cancervård är att de vill bli undersökta och få vård utan dröjsmål. Snabba åtgärder minskar både risken för att cancern hinner sprida sig och det psykiska lidande som uppstår då patienten måste vänta på att få information och vård. När man misstänker cancer eller när cancern redan diagnostiserats är det därför viktigt och mänskligt att patienten får genomgå undersökningar och behandlingar så snabbt som möjligt.

För många svenskar möjliggör EU:s patientrörlighetsdirektiv behandling på Docrates i Finland

För många svenskar möjliggör EU:s patientrörlighetsdirektiv behandling på Docrates. Tack vare direktiv kan personer bosatta i EU-länder ansöka om ersättning från Försäkringskassan av planerad sjukvård utomlands. Läs mer här.

2. Uppskattning, omsorg, mänsklighet och flexibilitet

Våra patienter väljer Docrates för att de upplever att de hos oss får mänsklig, vänlig, flexibel och personlig service. De känner att vi uppskattar och respekterar dem, tar deras oro på allvar, lyssnar på dem och ger dem tid. Vid Docrates får varje patient en egen ansvarig läkare och ett behandlingsteam där alla känner patienten och är väl förtrogna med hans eller hennes situation. En och samma sjukskötare tar hand om patienten under hela vårdförloppet och övervakar hans eller hennes hälsotillstånd med hjälp av symtomuppföljningsprogrammet Kaiku Health. På vårt sjukhus tar vi också hänsyn till patientens familje- och arbetssituation.

3. Kompetens och teknik i världsklass

Många väljer oss av den orsaken att kompetensen och tekniken vid vårt sjukhus hör till den bästa i världen i fråga om såväl cancerbehandling som cancerforskning. På Docrates Cancersjukhus arbetar tiotals specialister inom cancervård och cancerdiagnostik, och våra patienter gynnas givetvis av deras gedigna erfarenhet och kompetens inom området cancersjukdomar.

Inom vården och diagnostiken utnyttjar vi den senaste tekniken och alla de möjligheter som den erbjuder. Vi satsar på synnerligen noggrann diagnostisk avbildning och de senaste diagnostiska undersökningarna, eftersom vi endast på det sättet kan veta exakt på vilka alla ställen cancern finns och vilken typ av cancer det är fråga om. Denna information behövs för att vi ska kunna välja de effektivaste och lämpligaste behandlingsmetoderna och uppnå ett optimalt vårdresultat.

4. Pionjärskap och individuell vård

En orsak att välja Docrates är att våra tjänster omfattar sådana diagnostiska metoder och behandlingsmetoder som tills vidare inte används, rutinmässigt eller överhuvudtaget, på andra sjukhus. Bland annat molekylprofilering är redan vardag på vårt sjukhus. Genom molekylprofilering kan vi hitta selektiva läkemedel som lämpar sig för en viss cancertyp och undvika onödiga behandlingar, vilket garanterar en mer individuell cancervård. Vi utnyttjar den nyaste forskningsinformationen i våra behandlingar, och innan vi ger behandlingarna gör vi noggranna undersökningar med hjälp av den senaste diagnostiken. Det finns således alltid en stark grund för de behandlingar vi ger. På vårt sjukhus har patienterna också möjlighet att delta i kliniska läkemedelsprövningar.

5. Engagemang

En annan orsak att välja Docrates Cancersjukhus är att vårt vårdteam verkligen engagerar sig i den enskilda patientens situation. Patienten kan alltså lita på att alla i teamet gör allt de kan för patienten och bär ansvaret för att patienten får bästa möjliga vård. I utmanande situationer vänder man på varenda sten. Läkarna på vårt sjukhus har bland annat vid behov möjlighet att konsultera internationella experter inom cancervård via expertnätverket Cancer Expert Now (CEN). I CEN-expertnätverket finns det över 70 amerikanska toppexperter inom cancervårdens olika delområden.

6. Övergripande behandling

Vi satsar på patientens övergripande vård och välbefinnande, och det är en av orsakerna till att många väljer privat cancervård. Vi fäster särskild vikt vid faktorer som främjar livskvaliteten, både under och efter behandlingarna. I samband med behandlingarna utnyttjar vi metoder som gör det möjligt att förebygga eller minska biverkningar. Dessutom erbjuder vi aktivt stödtjänster som främjar patientens återhämtning och hälsa, såsom fysio- och näringsterapi samt smärtbehandling och sexualrådgivning. Vår ambition är att våra patienter ska kunna fortsätta leva sitt liv och må så bra som möjligt trots cancern och behandlingarna.

Vill du boka tid?

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Ring oss tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 9-16 (finsk tid). Om du ringer från Sverige, kan du också ringa tel. +46 10 199 2020, mån-fre kl. 9-16 (finsk tid).

Lämna en kontaktförfrågan

Tidsbeställning

Kundservice även i Stockholm

Visste du att Docrates har kundservice i Stockholm?

Vill du veta vad Docrates Cancersjukhus kan erbjuda dig eller din anhöriga? Vi har också kundservice i Stockholm.

Vår info i Solna är för nya patienter som är intresserade av vad vi kan erbjuda för hjälp. Där informerar och vägleder vi cancerpatienter som är intresserade av kostnader och de möjligheter som Docrates har att erbjuda. Våra sköterskors besökstider är kostnadsfria och riktar sig till nya patienter som är intresserade av vård på Docrates i Finland. Alla undersökningar, konsultationer och behandlingar sker på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors.

Läs mer här

Läs mer

Mikael Lagström: Nu ska jag leva livet fullt ut varje stund

När Mikael Lagström, 67, som hade avancerad och aggressiv prostatacancer, sökte sig till Docrates för cancerbehandling hoppades han på att...

Läs mer

En cancervård som är genuint individuell – Vad handlar det om och vad betyder det för patienten?

En genuint individuell cancervård baserar sig på gener och individuella behov. Vid Docrates Cancersjukhus övervakas den individuella cancervården av överläkare...

Merja från Stockholm berättar: “Jag orkade inte vänta längre”

Merja Kailokari som bor i Stockholm med sin familj var 43 år gammal när hon för första gången insjuknade i...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)