Skip to content

Utvärdering av cancerrisk

Om du är orolig för din cancerrisk erbjuder Docrates Cancersjukhus möjlighet till en personlig cancerriskutvärdering.

Docrates Cancersjukhuset erbjuder möjlighet till individanpassad kartläggning av cancerrisk, som en del av tjänsterna för att tidigt upptäcka cancer. En riskbedömning som görs av en onkolog, kan hjälpa dig att lindra oron, till exempel om du har cancer i släkten eller om du inte omfattas av en masscreening på grund av din ålder, och du vill bestämma din egen cancerrisk.

Kartläggningen kan bland annat visa, att det i vissa fall vore lämpligt att inleda undersökning för att tidigt upptäcka cancer, tidigare än den rekommenderade åldern för masscreening. I riskbedömningen kan till exempel livsstilens inverkan på cancerrisken diskuteras, och vid behov kan en onkolog hänvisa till t.ex. näringsterapi. Dessutom kommer läkaren, baserat på riskbedömningen, vid behov att göra ett individuellt övervakningsprogram.

Reservering av cancerriskutvärdering och beredningsinstruktioner

Cancerriskutvärdering av en onkolog 274 € + expeditionsavgift 32 €

 • Tjänsten omfattar onkologens 30 min. mottagning (på plats eller distans) och genomgång av ärftliga risker, på grundval av vilka onkolgen gör en individanpassad kartläggning av cancerrisk, rekommendationer för att minska cancerrisken och för ytterligare undersökningar.
 • Mottagningen kan du betala i kassan efter undersökningen. Om du har kommit överens om en distansmottagning med vår personal på tidsbokningen, får du en länk via vilken ska mottagningen betalas på förhand.

Du kan också boka tid för riskbedömning av lungcancer via vår telefontjänst, där våra professionella sjuksköterskor hjälper dig på numret +358107732000 (Mån-fre 9-16).

 • När du har bokat undersökningen, vänligen besök vår Kaiku Health -tjänst, där vi ber dig fylla i viktig bakgrundsinformation relaterad till bröstcancerrisk och magnetundersökning. Detta försnabbar uträttandet på plats och hjälper personalen att förbereda sig i förväg.
 • Kaiku Health-tjänsten ger dig också instruktioner om hur du förbereder dig för undersökningen.
 • Läkarutlåtandet och ytterligare instruktioner registreras i Kaiku Health -tjänsten och i den nationella Kanta -tjänsten. Du får en påminnelse via e-post när din läkares utlåtande också finns i Kaiku Health -tjänsten, där du kan läsa den.
 • Om din läkare rekommenderar ytterligare undersökningar, kommer vår koordinerande sjuksköterska att se till, att allt går smidigt.
 • Om du har frågor om utlåtandet kan du skicka en kontaktförfrågan till våra sjukskötare via Kaiku Health.

Vill du boka tid för tjänsten för tidig upptäckt, utan en läkares riskbedömning?

Docrates tjänster för tidig upptäckt kan användas för att undersöka bröstcancer, prostatacancer, tarmcancer och hudcancer. Docrates erbjuder cancerundersökning för tidig upptäckt – och cancertester, även utan onkologmottagning. Läs mer här.

Lue lisää aiheesta

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto större är...

Läs mer

Tarmcancer – en vanlig sjukdom som man talar tyst om

Tarmcancer hör till de vanligaste cancerformerna i Sverige och Finland, och antalet fall ökar ständigt. Faktorer som påverkar ökningen av...

Mikael Lagström: Nu ska jag leva livet fullt ut varje stund

När Mikael Lagström, 67, som hade avancerad och aggressiv prostatacancer, sökte sig till Docrates för cancerbehandling hoppades han på att...

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)