Tarmcancer – en vanlig sjukdom som man talar tyst om

Kategorier: Artiklar
Tarmcancer hör till de vanligaste cancerformerna i Sverige och Finland, och antalet fall ökar ständigt. Faktorer som påverkar ökningen av tarmcancer är levnadsvanor och att befolkningen blir äldre. Med hjälp av nya genetiska undersökningar och målsökande läkemedel kan tarmcancer allt oftare botas, särskilt om den upptäcks i tid.

Tarmcancer den allmänna benämningen på tjocktarms-, ändtarms- och tunntarmscancer. Förekomsten av cancer i tjocktarmen och ändtarmen har fyrfaldigats under de senaste 50 åren i västländerna. Orsaker är bland annat levnadsvanorna och att befolkningen blir äldre.

– Tarmcancer konstateras i genomsnitt i 65-årsåldern, men även personer under 50 år kan insjukna.  Detta är ändå fortfarande ovanligt, trots att antalet unga som insjuknar ökar, berättar Tuomo Alanko som är specialistläkare inom cancersjukdomar på Docrates Cancersjukhus.

Tarmcancer är en lömsk sjukdom som man helst inte talar om

Tarmcancer är en lömsk sjukdom, eftersom den under lång tid kan vara smärtfri och nästan symtomfri. Det tar ofta flera månader att fastställa diagnosen. Det här beror i huvudsak på två faktorer; patienten väntar med att uppsöka läkare och dröjsmål inom hälso- och sjukvården.

– Det är vanligt att magen har krånglat gett ospecifika symtom och att man har ansett detta är normalt. Ofta väcks misstankarna först när det finns blod i avföringen. Ändå kan det gå flera månader innan personen kommer till läkarmottagningen.  Därefter kan det ännu gå några månader innan man efter olika undersökningar kan ställa den egentliga diagnosen.

– Vårt viktigaste vårdmål är att tidigarelägga diagnosen. Ju tidigare tarmcancern hittas, desto bättre är prognosen.  Traditionellt har man hemlighållit cancer i tarmen, och sjukdomen har också varit förknippad med skamkänslor. Det finns ännu mycket att göra för att människorna ska bli medvetna om hur vanlig tarmcancer är och hur viktigt det är att upptäcka sjukdomen i tid, säger Alanko.

En endoskopi i 50-årspresent

Symtom på tarmcancer kan vara till exempel förändringar i tarmfunktionen eller blod i avföringen. Tuomo Alanko säger att man inte ska tveka att kontakta en läkare om man har ospecifika symtom i magen.

– Om det finns symtom lönar det sig att undersöka dem på en gång för att säkerställa att det inte är frågan om något allvarligt. För personer som är 50 år och äldre rekommenderar jag koloskopi dvs. endoskopisk undersökning av tarmen i screeningsyfte, även om det inte finns några symtom. Det är endast till hälften på skoj som jag säger att koloskopi är en bra 50-årspresent, säger Alanko.

Screening för tarmcancer görs redan i vissa kommuner

Vid screeningundersökningar är målet att hitta förstadier eller tidiga stadier av cancer som inte ännu ger symtom. Tarmcancer kan screenas med ett enkelt test av blod i avföringen. Om det finns blod i provet går man vidare med en koloskopi. Nationell screening av tarmcancer är i pilotskedet i Finland. Screeningen inleds i frivilliga kommuner och utvidgas förhoppningsvis senare till ett nationellt program. I Sverige har screening erbjudits personer boende i Stockholm-Gotlandsregionen sedan några år tillbaka, och är på väg att införas även i övriga landsting.

– Det tar 10 sekunder att utföra testet och det kan rädda ditt liv. Om du omfattas av screeningprogrammet ska du utnyttja de 10 sekunderna. Om din kommun inte ännu hör till screeningprogrammet eller om du inte hör till den åldersgrupp som kallas till undersökningen, kan du göra testet på egen bekostnad, berättar Tuomo Alanko.

Hur kan man förebygga risk för tarmcancer?

Man känner inte ännu till exakt alla riskfaktorer för tarmcancer, men man vet att både miljö- och arvsfaktorer inverkar på uppkomsten av tumörer. Risken påverkas till exempel av ålder, fiberfattig kost, rikligt intag av animaliska fetter och proteiner, övervikt, bristfällig motion, långvarig inflammationssjukdom i tarmen samt tidigare polyper i mag-tarmkanalen.

– Kosten har betydelse. Enligt forskningsdata kan man minska risken för att insjukna i tjocktarms- eller ändtarmscancer genom att äta rikligt med grönsaker och frukt samt fiberrik mat. Det verkar också som om mjölkprodukter och fisk har en skyddande effekt, medan rött kött, alkohol och processade köttprodukter ökar risken för att insjukna. Men det är bra att komma ihåg att du kan insjukna i cancer även om du lever så hälsosamt som möjligt. Slumpen och generna har stor inverkan, säger Alanko.

Allt fler tillfrisknar och lever längre

Ännu på 1950-talet botades endast var femte patient från tarmcancer. I dag är prognosen bättre: Över 80 procent av de cancerfall som upptäcks i tid botas, tack vare att diagnostiken och behandlingarna har blivit bättre.

Behandlingen av tarmcancer är alltid individuell. Den viktigaste botande behandlingsmetoden vid tidig cancer är kirurgiskt avlägsnade av tumören. Dessutom används läkemedelsbehandling, dvs. cytostatika. Läkemedelsbehandlingarna halverar risken för återfall av cancer. Risken för lokalt återfall av ändtarmscancer kan minskas med strålbehandling som ges före operationen. Strålbehandling används också när det inte har varit möjligt att avlägsna tumören med operation.

Behandlingarna av spridd tarmcancer blir också allt effektivare. Om tarmcancer konstateras när den redan har spritt sig, måste man i huvudsak förlita sig på läkemedel. Med hjälp av läkemedelsbehandlingar kan man få cancertumören under kontroll, förhindra att nya metastaser bildas och minska cancersymtomen. Vid behandling av spridd cancer används cellgifter, dvs. cytostatika, och nya biologiska så kallade målstyrda behandlingar. Numera är det i vissa fall möjligt att operera även metastaser, vilket kan förlänga livslängden och till och med bota sjukdomen.

– Behandlingsmetoderna utvecklas hela tiden, och den förväntade livslängden ökar. Hos en del patienter har behandlingarna bra effekt, och det är möjligt att leva ett gott liv i många år även med spridd tarmcancer, berättar Alanko.

– Vid behandling av spridd cancer är det redan rutin att testa vissa genavvikelser i cancertumören och detta inverkar på valet av läkemedel hos upp till hälften av patienterna. Med hjälp av nya genetiska undersökningar kan man bättre än tidigare välja individuella och skräddarsydda läkemedelsbehandlingar för patienterna. Med gentest försöker man identifiera vilka genavvikelser som är av betydelse för utvecklingen av den aktuella cancern. I bästa fall kan man hitta en lämplig läkemedelsbehandling för just den ifrågavarande mutationen, berättar Alanko om den senaste utvecklingen på området.

Ta kontakt för undersökningar om du har följande symtom

  • Blod i avföringen
  • Betydande förändringar i tarmfunktionen som inte går över
  • Avföringens färg eller konsistens är onormal under en längre tid
  • Förstoppningssymtom, såsom smärtor och tidig mättnadskänsla

/

Cancerbehandling i coronatider: Leif 64, prostatacancer

När cancern kom tillbaka tog Leif snabbt beslutet att söka privat cancervård i Finland. Trots Covid 19-pandemi och strikta restriktioner...

Läs mer
/

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av cancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Läs mer
/

Merja från Stockholm berättar: “Jag orkade inte vänta längre”

Merja Kailokari som bor i Stockholm med sin familj var 43 år gammal när hon för första gången insjuknade i...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)