Tuomo Alanko

Cancersjukdomar

Överläkare i läkemedelsbehandlingar
Specialist i cancersjukdomar
MD

Specialisering

Läkemedelsbehandling vid cancer, särskilt gastrointestinala cancerformer.

Tjänster

Läkemedelsbehandling vid cancer.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Biografi

Tuomo Alanko har specialiserat sig inom utvecklingen av läkemedelsmolekyler och därmed sammanhängande svårigheter och möjligheter, framför allt vid cancer i GI-kanalen, såsom tarm-, mag-, bukspottskörtel- och levercancer.

Före sin doktorsdisputation 2001 tjänstgjorde Tuomo Alanko inom biomedicin som cellforskare på Haartman-institutet vid Helsingfors universitet. Tyngdpunkten i hans forskning var hur de molekyler och miljöfaktorer som reglerar cellerna påverkar den programmerade celldöden, som är en viktig mekanism i kroppen för att förebygga cancer och förstöra cancerceller. Det var just cellforskningen som förde Alanko till onkologin: en cellbiolog vet hur en cancercell ”tänker”.

Tuomo Alanko utexaminerades 2005 som specialistläkare från HUCS klinik för cancersjukdomar och där inledde han även sin karriär som klinisk forskare. På Docrates har han varit sedan 2009. Erfarenhet inom läkemedelsindustrin fick han genom ett års expertanställning på AstraZeneca, där han lärde känna arbetssätten och rutinerna inom läkemedelsindustrin. Forskningen kring nya läkemedel och behandlingsformer är just det som Alanko anser vara särskilt viktig för Docrates Cancersjukhus. De viktigaste forskningsprojekt som Alanko medverkat i är den stora finländska FinHer-forskningen (trastuzumabs inverkan på återfallsrisken i bröstcancer) och forskningen av den onkolytiska virusbehandling som professor Akseli Hemmings grupp utvecklade. Alanko vill gärna se Docrates som ett framgångsrikt forskningscentrum, framför allt inom läkemedelsforskningar i ett tidigt skede, och som en tillförlitlig och efterfrågad samarbetspartner.

Alankos viktigaste arbete handlar dock om möten med patienter. Den bästa belöningen är att patienten upplever att han eller hon har fått hjälp. Ibland betyder detta att patienten tillfrisknat, men även att symptomen lindrats eller livskvaliteten förbättrats är viktiga framgångar. Framstegen inom forskningen och cancerbehandlingen ger även nytt hopp. Det som gör avtryck är när patientens anhöriga kommer och tackar.

Den största kraftresursen i ett jobb som ibland kan vara mycket tungt är den egna familjen. Som motvikt till arbetet kopplar Alanko av genom att springa och spendera tid på sommarstugan med sin familj.

Som en del i ett aktivt yrkesnätverk håller man sig hela tiden uppdaterad. Konsultationssamarbete och mer informella diskussioner med vårdteamet är viktiga och givande respons- och utvecklingskanaler för Tuomo Alanko. Vid sidan av det dagliga vård- och forskningsarbetet håller Alanko föredrag och föreläsningar och skriver artiklar. Han är också involverad i patientorganisationens arbete och är Styrelseordförande i Finska Kolorektalcancerföreningen Colores.

Utbildning

Specialist i cancersjukdomar, Helsingfors Universitet 2005
MD, Helsingfors Universitet 2001
ML, Helsingfors Universitet 1993

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Överläkare i läkemedelsbehandlingar 2009-
  • AstraZeneca Finland, Specialistläkare 2008-2009
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, ST-läkare/Specialistläkare 2001-2008
  • Haartman-institutet, Avdelningen för klinisk virologi, Helsingfors universitet, Forskare (Tumör- och cellbiologi) 1994-2000

Vetenskaplig verksamhet

När jag hade skrivit min doktorsavhandling vid ämnesområdet tumör- och cellbiologi i 2001 beviljades jag titeln medicinsk doktor vid Helsingfors universitet. Sedan 2002 har jag arbetat som klinisk forskare i ett antal kliniska läkemedelsundersökningar (fas 1-3).

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Finska Kolorektalcancerföreningen Colores, Styrelseordförande 2016-
Tillstånds och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Permanent expert 2012-
Onkologiföreningen i Finland, Medlem
European Society of Medical Oncology (ESMO), Medlem