Skip to content

Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus vald till Årets forskare

26.10.2023 Kategorier: Nyheter
På Forumet för kliniska prövningar den 26 oktober 2023 belönades årets forskningsexperter i Finland. Vid forumet valdes Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus till Årets forskare. Årets forskningssjuksköterska blev Tiina Lönnrot, Vaccinforskningscentret FVR, och Rekaut ”Rekku” Naderipour från RecQ Clinical utsågs till Årets Clinical Research Associate.

Mer än sextio förslag lades fram för omröstningen som ordnades för nionde gången, utifrån vilka expertrådet valde Årets forskare, forskningssjuksköterska och CRA (Clinical Research Associate).
Forskningsexperter belönas årligen för att uppmärksamma finländsk forskningsexpertis och öka uppskattningen och synligheten av kliniska prövningar av läkemedel och medicintekniska produkter. I läkemedelsprövningar är forskaren, forskningssjuksköterskan och CRA ett team där alla har en viktig roll att spela för att säkerställa prövningens säkerhet och framgång. Genomförandet av läkemedelsprövningar är ett mycket krävande och reglerat arbete, som förutsätter kontinuerligt lärande och grundlig erfarenhet av god praxis för kliniska prövningar. Prövningarna spelar också en nyckelroll inom hälso- och sjukvården.

Årets forskare Tuomo Alanko

Till Årets forskare valdes finländske medicine doktor och specialistläkare inom cancersjukdomar Tuomo Alanko, som arbetar som överläkare för läkemedelsbehandlingar på Docrates Cancersjukhus.

Motiveringarna lovordade expertisen, samarbetsförmågan och noggrannheten hos specialisten på cancersjukdomar, läkemedelsbehandling av cancer och kliniska läkemedelsprövningar:

”Tuomo är en expert på cancerforskning som tänker på patientens bästa och bedriver forskning noggrant. Samarbetet med Tuomo är enkelt och givande.”

”En sakkunnig och pedantisk forskare. Bidrar till ett oerhört viktigt arbete.”

Tuomo Alanko började sin karriär som cellforskare inom biomedicin, gjorde sin doktorsavhandling om cancerns cellbiologi och utexaminerades som medicine doktor från Helsingfors universitet 2001. Han genomgick sin specialistutbildning på HUCS klinik för cancersjukdomar, där han också inledde sin karriär som klinisk forskare. Alanko har sedan 2002 arbetat som klinisk forskare i många studier inom läkemedelsbehandling av cancer (fas 1–3). Tuomo Alanko utexaminerades som specialistläkare inom cancersjukdomar 2005, varefter han arbetade på HUCS och inom läkemedelsindustrin. Sedan 2009 har Alanko arbetat på Docrates Cancersjukhus, där han fäster särskild vikt vid patientmöten och forskning kring nya läkemedel och behandlingar.

– Det är en stor ära att få ett sådant erkännande från kollegorna. Jag har alltid gillat att forska och anser att forskning om nya läkemedel och behandlingar är viktigt. På Docrates har vi redan deltagit i 60 olika kliniska läkemedelsprövningar. Vi har ett utmärkt forskningsteam som utför mycket värdefullt forskningsarbete. Jag vill tacka hela vårt team på Docrates Cancersjukhus! säger Tuomo Alanko, överläkare för läkemedelsbehandling på Docrates Cancersjukhus.

Forumet för kliniska prövningar arrangerades för 19:e gången

Forumet för kliniska prövningar hölls redan för 19:e gången i Finland. Arrangör är teknik- och expertföretaget Pharmaca som producerar tjänster för läkemedelsinformation och kunskapsbaserad ledning.

Mer information:
viestinta(a)docrates.com

Läs mer

Utbyggnaden av Docrates Cancersjukhus slutförd – utökat tjänsteutbud

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder allt mångsidigare utbud av tjänster, särskilt för kunder med misstänkt cancer och i behov av...

Läs mer

Snabbt till undersökningar och vård – på Docrates skräddarsys vården alltid individuellt för bröstcancerpatienter

En knöl i bröstet eller en bröstcancerdiagnos kan skapa mycket oro. Ur patientens synvinkel är det viktigt att snabbt uppsöka...

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)