Cancervård på Docrates

Till specialistläkare på Docrates Cancersjukhus utan remiss och behandling utan dröjsmål.

Bästa möjliga cancervård

Vi erbjuder våra patienter bästa möjliga vård.  Det innebär att patienten kan komma till mottagningen och träffa specialister i cancersjukdomar utan remiss, snabb tillgång till behandlingen och en övergripande vård. Vår personal stödjer och ställer upp för patienten under hela vård- och behandlingstiden. Patientens behandlingsplan genomförs individuellt.

Kärnan i vår verksamhet har från början varit viljan att ta hand om hela människan.

Genom vårt internationella samarbete kan vi erbjuda de nyaste vårdmetoderna för våra patienter. Våra patienter kan också delta i kliniska studier med nyligen framtagna mediciner.

Vi utvecklar våra tjänster kontinuerligt genom att noggrant lyssna på patienternas önskemål. Vårt mål är att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat: förutom att bota cancern vill vi också se till att du kan leva ett så bra liv som möjligt både under och efter behandlingen.

Med vårt unika koncept har vi behandlat patienter från över 60 länder med fler än 30 olika typer av cancer.

Våra svensktalande sjuksköterskor hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Eget vårdteam

Vi vet att en cancerdiagnos kan vara omskakande, inte enbart för patienten utan även för familjemedlemmar och andra närstående. Därför får varje patient sin egen läkare och sitt eget vårdteam som kommer att assistera, vårda och göra allt för patientens bästa under behandlingen.

Hela vårdkedjan eller en del av den

Vi erbjuder patienten hela vårdkedjan, från diagnos till behandlingar och uppföljning. Man kan även flexibelt kombinera behandlingarna hos Docrates och andra vårdenheter (till exempel inom den offentliga sektorn), till exempel så att undersökningar och behandlingar kan göras snabbare eller kompletteras hos Docrates.

När du börjar behandlingar

Vi bokar vanligtvis en och en halv timme för det första besöket. Med tanke på patientens och de närståendes välmående är det viktigt att tillräckligt med information och stöd står till förfogande genom hela behandlingsprocessen. Från Docrates Cancersjukhus får patienten ett direktnummer till sitt vårdteam som kan kontaktas när som helst.

Mer information för nya patienter här.

Boka tid

Flexibilitet i vården

Flera alternativa behandlingsmodeller

Avbildning av cancer och diagnos

En utvecklingstrend inom cancerbehandling är en ännu noggrannare diagnos, vilket har en stor inverkan på själva behandlingarnas resultat. Med hjälp av toppexperterna vid avbildningsenheten på Docrates Cancersjukhus och den senaste teknologin får vi specifik information om cancerns läge, art och spridning.

Läs mer

Individuell cancerbehandling

Inom cancerbehandling erbjuds allt fler och effektivare behandlingsalternativ. De tre grundläggande linjerna inom terapin är strålbehandling, kirurgisk behandling och läkemedelsbehandling. Vi använder också även de nyaste metoderna inom radionuklidterapi för behandling av cancer. Isotopbehandlingar är en allt vanligare behandlingsform för olika cancersjukdomar.

Tack vare de goda behandlingsresultaten allt fler möjligheter kan behandlingsbesluten fattas tillsammans med patienten efter diskussioner som ger patienten information om de eventuella för- och nackdelarna med behandlingen. Målet är att trygga en så god livskvalitet och vardag som möjligt även under cancerbehandlingarna.

Läs mer

Uppföljning

Efter cancerbehandling är regelbunden uppföljning viktig. På Docrates Cancersjukhus gör vi en individuell uppföljningsplan, och den egna läkaren sköter även uppföljningen.

På Docrates kan man genast göra ytterliga undersökningar vid symtom eller oro som kräver tilläggsutredningar.

Hälso- och friskvårdstjänster

Docrates Hälso- och Friskvårdstjänster erbjuder cancerpatienter och deras anhöriga ett brett utbud av rehabiliterings- och friskvårdstjänster både före, under och efter behandlingarna.

Med tanke på livskvaliteten är det mycket viktigt att beakta alla aspekter av cancerpatienters hälsa och välbefinnande.

Läs mer

Information om kostnader

Vi behandlar varje patient individuellt för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. När den individuella behandlingsplanen är klar, får du en skriftlig kostnadsberäkning om du så önskar.

Läs ytterligare information om Docrates vårdavgifter och finansieringsmöjligheter.

Läs mer

Lär dig mer om
olika cancerbehandlingar

Våra patienter berättar om sina egna erfarenheter vid behandling hos Docrates Cancersjukhus. Läs mer.

Publicerad: 11.02.2021

På en gemensam resa – Eila och Esko

År 2020 började inte så som Eila Hämäläinen och Esko hade förväntat sig. När Eila vid årsskiftet fick diagnosen bröstcancer,...

Läs mer
Publicerad: 09.10.2020

Johny och Leena: Den största rädslan har varit att vår dotter blir ensam kvar i världen

Familjen Gustafsson har drabbats av cancer två gånger. Ändå ser den positiva familjen framåt med glimten i ögat: Framtiden ser...

Läs mer
Publicerad: 26.06.2020

Kenneth delar sina erfarenheter av spridd prostatacancer

När Kenneth Adenskog fick vänta på vård i Stockholm vände han sig till Helsingfors för hjälp. Hos Docrates fann han...

Läs mer
Publicerad: 26.06.2020

Tomas kom till Docrates med spridd prostatacancer

Tack vare sin sjukförsäkring kunde Tomas få snabb hjälp och betald specialistvård hos Docrates Cancersjukhus.

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)