Varför behandla bröstcancer på ett privat sjukhus?

Kvinnor kommer för behandling av bröstcancer bland annat på grund av snabba, moderna och individuella diagnostik- och behandlingsmetoder samt ett eget vårdteam som känner patienten väl och engagerar sig i vården av patienten och patientens välbefinnande.

Läs artikeln