Sonja Snygg

Fysioterapeut (YH)

Specialisering

Rehabilitering av cancerpatient, fysioterapeutiska smärtbehandling, behandling och vård av ärr, rehabilitering efter sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och postoperativ rehabilitering

Tjänster

På Docrates Cancersjukhus består fysioterapi av förebyggande av problem i stöd- och rörelseorganen hos patienter som insjuknat i cancer, behandling och rehabiliteringen av funktionsstörningar och rådgivning. Metoderna är även terapeutisk övning, manuella behandlingar och fysikaliska behandlingar. Viktigt i arbetet är ett genuint bemötande av människan, patientorienterad verksamhet samt individuell planering av mål och genomförande tillsammans med patienten.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska och tyska

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

Utbildning och arbetserfarenhet

Utexaminerad fysioterapeut år 1993 och yrkeshögskoleexamen i fysioterapi år 2010.

Huvudsaklig fortutbildning: bland annat specialstudier i psykofysisk fysioterapi, studier i neurologi (bl.a. Bobath och icke-verbal vägledning genom känsla), akupunktur, fascia- och ärrbehandling och studier om stöd- och rörelseorganen. Övrig fortbildning: LymfaTouch undertrycksbehandling, 6D- och kinesiotejpning samt Cryoterapi.

Arbetshistoria

  • Docrates Cancersjukhus 2015–2017 och 2020- (problem i stöd- och rörelseorganen, rehabilitering efter cancersjukdom)
  • Aava Kamppi 2015- (rehabilitering för upprätthållande av arbetsförmågan, problem i stöd- och rörelseorganen, rehabilitering efter bröstcancer)
  • Helsinki Hospital 2016–2022 (problem i stöd- och rörelseorganen, smärtrehabilitering, postoperativ rehabilitering)
  • Validia 2015–2016 (neurologisk rehabilitering)
  • HUS Neurologiska rehabiliteringspolikliniken 2010 (rehabilitering av strokepatienter, bedömning- av rörelse och funktionsförmågan)
  • Rehabilitering Orton 2000–2015 (neurologisk rehabilitering, smärtrehabilitering, rehabilitering efter brandskada, rehabilitering av multitraumapatienter, amputationer av nedre extremiteter, kurser i anpassningsträning och rehabilitering av allvarligt funktionshindrade patienter)
  • Kurbad in Lohhof (Tyskland) 1997–1998 (problem i stöd- och rörelseorganen, rehabilitering av idrottar och multitraumarehabilitering)
  • Dals sjukhus 1995–1996 (neurologisk, posttraumatisk och postoperativ rehabilitering)
  • Åggelby rehabiliteringssjukhus 1993 (geriatrisk och neurologisk rehabilitering och rehabilitering av problem i stöd- och rörelseorganen)