Skip to content

Sonja Snygg

Fysioterapeut (YH)

Fysioterapi är viktigt för att förebygga, behandla och rehabilitera problem i rörelseorganen hos cancerpatienter. Fysioterapi stödjer patientens självständighet och främjar återhämtningen.

Bred kunskap och erfarenhet av rehabilitering av cancerpatienter vid smärttillstånd och funktionsstörningar i rörelseorganen. Vi behandlar inte bara den extremitet där problemet finns, utan ser hela människan.

Boka tid tel. +358 10 773 2020. Om du ringer från Sverige, kan du också ringa tel. +46 10 199 2020.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska och tyska

Utbildning

Utexaminerad fysioterapeut år 1993 och yrkeshögskoleexamen i fysioterapi år 2010.

 

Huvudsaklig fortutbildning: bland annat specialstudier i psykofysisk fysioterapi, studier i neurologi (bl.a. Bobath och icke-verbal vägledning genom känsla), akupunktur, fascia- och ärrbehandling och studier om stöd- och rörelseorganen. Övrig fortbildning: LymfaTouch undertrycksbehandling, 6D- och kinesiotejpning samt Cryoterapi.

 

Arbetshistoria

  • Docrates Cancersjukhus 2015–2017 och 2020- (problem i stöd- och rörelseorganen, rehabilitering efter cancersjukdom)
  • Aava Kamppi 2015- (rehabilitering för upprätthållande av arbetsförmågan, problem i stöd- och rörelseorganen, rehabilitering efter bröstcancer)
  • Helsinki Hospital 2016–2022 (problem i stöd- och rörelseorganen, smärtrehabilitering, postoperativ rehabilitering)
  • Validia 2015–2016 (neurologisk rehabilitering)
  • HUS Neurologiska rehabiliteringspolikliniken 2010 (rehabilitering av strokepatienter, bedömning- av rörelse och funktionsförmågan)
  • Rehabilitering Orton 2000–2015 (neurologisk rehabilitering, smärtrehabilitering, rehabilitering efter brandskada, rehabilitering av multitraumapatienter, amputationer av nedre extremiteter, kurser i anpassningsträning och rehabilitering av allvarligt funktionshindrade patienter)
  • Kurbad in Lohhof (Tyskland) 1997–1998 (problem i stöd- och rörelseorganen, rehabilitering av idrottar och multitraumarehabilitering)
  • Dals sjukhus 1995–1996 (neurologisk, posttraumatisk och postoperativ rehabilitering)
  • Åggelby rehabiliteringssjukhus 1993 (geriatrisk och neurologisk rehabilitering och rehabilitering av problem i stöd- och rörelseorganen)