Skip to content

Förbereda sig för första besöket

För att första besöket på sjukhuset skall löpa smidigt och läkaren hinner bekanta sig med din situation ber vi läsa igenom nedanstående information.

Inför första besöket

För att första besöket på sjukhuset skall löpa smidigt och läkaren hinner bekanta sig med din situation ber vi läsa igenom nedanstående information. Observera att det finns något annorlunda instruktioner för dem som kommer från andra länder än Finland.

Materialet vi behöver inför ditt första besöket på Docrates:

1. Samtyckesblankett – Alla patienter

Vi behöver ditt skriftliga samtycke till att kunna dokumentera, inhämta och överlåta patientuppgifter i Docrates Cancersjukhus register och de självständiga yrkesutövarnas centraliserade patientregister.  Det är viktigt att du skickar ditt skriftliga samtycke genast då du har bokat tiden.

Samtyckesblanketten kan fyllas i och skickas på 3 olika sätt:

1. Elektroniskt via MyDocrates-nättjänsten

Ifall du har bokat tid hos specialläkarens mottagning, kan du fylla i samtyckesblanketten på MyDocrates-nättjänsten.

För att vi ska kunna verifiera din identitet samt ta emot och hantera din information säkert och tryggt, undertecknas blanketterna slutligen med en avancerad autentisering. Autentiseringen görs via mobil autentisering eller bank identifiering, vänligen ha dessa tillgängliga.

2. Säker e-post

Du kan även skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den inskannad till oss via säker e-post: Säker e-post

OBS! Ifall du skickar samtyckesblanketten per säker e-post eller fax skall du ta med orginalkopian när du kommer till sjukhuset eller skicka den per post till adressen Docrates Cancersjukhus, Utterhällsstranden 2, 00180 Helsingfors Finland.

3. Fax

Per fax till numret +358 10 773 2099

Här hittar du den ifyllbara blanketten >>

2. Blanketten för patientuppgifter – Alla patienter

Om det är första gången du kommer till Docrates Cancersjukhus, ber vi dig fylla i blanketten för patientuppgifter. Blanketten kartlägger ditt hälso- och sjukdoms tillstånd. Dessa uppgifter kan ha betydelse för bedömningen av olika riskfaktorer vid cancer och planeringen och genomförandet av behandlingen. En del av uppgifterna framgår inte alltid av kopior av patientjournaler. När förhandsuppgifterna är så fullständiga som möjligt, kan vi på mottagningen koncentrera oss på din aktuella sjukdom och behandlingen av den.

För att ditt första besök på Docrates skall löpa smidigt, lönar det sig att skicka blanketten för patientuppgifter i förväg.

Blanketten kan fyllas i och skickas på 3 olika sätt:

1. Elektroniskt via MyDocrates-nättjänsten

Det snabbaste och säkraste sättet är att fylla i blanketten för patientuppgifter via MyDocrates-nättjänsten. För att vi ska kunna verifiera din identitet samt ta emot och hantera din information säkert och tryggt, undertecknas blanketterna slutligen med en avancerad autentisering. Autentiseringen görs via mobil autentisering eller bank identifiering, vänligen ha dessa tillgängliga.

2. Säker e-post

Du kan även skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den inskannad till oss via säker e-post: Säker e-post

3. Fax

Per fax till numret +358 10 773 2099

Blankett för patientuppgifter för fax eller säker e-post.

Andra dokument som behövs på förhand – patienter från Finland

OBS! Gäller patienter från Finland, patienter utanför Finland, se nedan

Inför första besöket, minst 24 h före mottagningen, ber vi dig skicka kopior på din patientjournal som har att göra med din cancersjukdom, operationsberättelse, patologutlåtanden, laboratorieprovsvar, röntgenbilder och röntgenutlåtanden.

Ifall du har bokat tid för en distansmottagning, gör så här:

Ifall du har bokat tid för en distansmottagning, logga in på MyDocrates-nättjänsten och ge ditt skriftliga samtycke till oss, då kan vi beställa patientjournaler för dig från det sjukhus / sjukhusdistrikt som behandlat dig.

Ifall du vill leverera dokument själv, kan du skicka dem elektroniskt per säkrad e-post. Vi rekommenderar inte att skicka per post för att försäkra oss av att all nödvändig information finns tillhanda i god tid. Vi ber dig att skicka kopior på din patientjournal minst 24 h före mottagningen.

Ifall du har bokat tid till en mottagning på Docrates Cancersjukhus, gör så här:

Ifall du har bokat din tid till mottagningen via vår tidsbokning, kan du logga in på MyDocrates-nättjänsten och ge ditt skriftliga samtycke till oss, då kan vi beställa patientjournaler för dig från det sjukhus / sjukhusdistrikt som behandlat dig.

Ifall du har bokat tid till mottagningen via MyDocrates-nättjänsten, logga in på MyDocrates och ge ditt skriftliga samtycke till oss, då kan vi beställa patientjournaler för dig från det sjukhus / sjukhusdistrikt som behandlat dig.

Om du vill leverera dokument själv, kan du skicka dem elektroniskt per säkrad e-post. Vi rekommenderar inte att skicka per post för att försäkra oss av att all nödvändig information finns tillhanda i god tid. Vi ber dig att skicka kopior på din patientjournal minst 24 h före mottagningen.

Vi kan vid behov beställa patientjournaler för dig från det sjukhus / sjukhusdistrikt som behandlat dig ifall vi får ditt samtycke till det. Servicen kostar 71 euro. Detta påskyndar åtkomsten av dokumenten och försäkrar att all tillgänglig information finns tillhanda vid första besöket. Ifall du önskar att vi beställer materialet kan du ringa oss på numret +358 10 773 2020.

Andra dokument som behövs på förhand– internationella patienter (t ex från Sverige):

OBS! Gäller bara internationella patienter

Inför första besöket ber vi dig skicka kopior på din patientjournal som har att göra med din cancersjukdom, operationsberättelse, patologutlåtanden, laboratorieprovsvar, röntgenbilder och röntgenutlåtanden. Vi ber dig skicka journalerna redan innan vi bokar tid till onkologen.

Du kan skicka dina journaler per säkrad e-post eller via en säkrad filedrop länk du kan be av Nordic koordinatorn du har kontakt med. Via den säkrade filedrop länken kan du även skicka röntgenbilder. Vi rekommenderar inte att skicka per post för att försäkra oss av att all nödvändig information finns tillhanda i god tid.

Kanta-samtycke påskyndar behandlingstart – Gäller patienter från Finland

Ifall du på förhand, i Mina Kanta-sidor, ger ditt samtycke att ta i bruk din patientinformation kan informationen som är sparad i Kanta även vid behov tas i bruk vid Docrates Cancersjukhus. Detta påskyndar och underlättar att utreda och påbörja din behandling  (https://www.kanta.fi/omakanta). Kontrollera högre upp vilka andra dokument du behöver med dig.

Vid det första besöket ber vi att du anländer till sjukhuset cirka en halv timme före avtalad tid och reserverar tillräckligt med tid för undersökningarna. Om du inte har fått andra instruktioner kan du äta normalt före det första besöket.

När du anländer till Docrates första gången ska du anmäla dig i receptionen, där du får vidare anvisningar.

Docrates multiprofessionella team ser till att du får den bästa möjliga behandlingen. Vår vårdpersonal finns till hands, lyssnar och håller dig uppdaterad på vad som händer härnäst. På detta sätt kan du koncentrera dig på det väsentliga, att bli frisk.

Under det första besöket träffar du också den sjuksköterska som koordinerar behandlingen, som ger dig nödvändiga anvisningar samt råd och instruktioner som gäller behandlingen. På sjukhusets första och andra våning serveras förfriskningar och frukt.

Kontaktuppgifter

Läs mer

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Tidig upptäckt av tarmcancer förbättrar behandlingsprognosen avsevärt

Hur tidigt cancern upptäcks är avgörande för om tarmcancer kan botas. Upp till mer än 90 procent av de som...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)