Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Docrates erbjuder hela vårdkedjan: diagnos, vård och uppföljning. Du kan också komma till oss för delar av vården, t.ex. bara diagnostik eller strålbehandling.

Vi erbjuder våra patienter den bästa möjliga behandlingen. För oss innebär det att du snabbt och utan remiss får mottagningstid till en specialist i cancersjukdomar, att behandlingen inleds utan dröjsmål och att du får heltäckande behandling.

Hittills har vi behandlat patienter från över 60 olika länder. Vår personal följer dig under hela vårdkedjan oavsett om du kommer från Finland eller något annat land.

Våra svensktalande sjuksköterskor hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

I fall med betonad integritet står tjänsten Docrates Privacy Plus till våra patienters förfogande. Inom ramen för tjänsten erbjuds specialarrangemang till exempel för ankomst till sjukhuset, säkerhetsarrangemang och anonyma undersökningar och behandlingar.

Tom Wiklund,
ledande överläkare

Personalen vid vårt sjukhus har stor kunskap om allt från cancerdiagnostik till behandling och uppföljning av cancer. Sjukhustes ledande överläkare är docent, MKD Tom Wiklund, specialist i cancersjukdomar och strålbehandling.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt