Välkommen till Docrates Cancersjukhus!

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har fått en cancerdiagnos. På dessa sidor hittar du viktig information som du kan ha nytta av under behandlingsprocessen.

Vi erbjuder våra patienter den bästa möjliga behandlingen. För oss innebär det att du snabbt och utan remiss får mottagningstid till en specialist i cancersjukdomar, att behandlingen inleds utan dröjsmål och att du får heltäckande  behandling. På Docrates Cancersjukhus använder vi de senaste behandlingsmetoderna och har den tekniskt mest avancerade utrustningen för cancervård.

Hittills har vi behandlat patienter från över 60 olika länder. Vår personal följer dig under hela vårdkedjan oavsett om du kommer från Finland eller något annat land.

Våra svensktalande sjuksköterskor hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Alla våra läkare är erfarna specialister inom sina egna specialområden. I vår service ingår att du snabbt får mottagningstid till en specialistläkare utan remiss. Vi behandlar våra patienter enligt de senaste internationella behandlings-rekommendationerna. I mån av möjlighet erbjuder vi också experimentella behandlingar.

Personalen vid vårt sjukhus har stor kunskap om allt från cancerdiagnostik till behandling och uppföljning av cancer. Sjukhustes ledande överläkare är Juha Kononen.

Du kan också komma till oss för delar av vården, t.ex. bara för diagnostik eller strålbehandling.

Om du är bosatt i Sverige är det möjligt att få ersättning från Försäkringskassan för din vård på Docrates. Även flertal försäkringsbolag ersätter cancerbehandlingar och undersökningar. Läs mer

Om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos, vill vi på Docrates hjälpa dig i den nya livssituationen och erbjuda heltäckande behandling enligt dina önskemål.

Rådgivning och tidsbeställning

Ring oss tel. +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9.00–16.00, finsk tid) eller skicka e-post: nordic (a) docrates.com

Om du ringer från Sverige, kan du också ringa tel. +46 10 199 2020 (mån-fre kl. 9-16, finsk tid) eller skicka e-post: nordic (a) docrates.com

Våra erfarna sjuksköterskor bokar en tid till rätt specialistläkare och ger dig information om undersökningar och behandling. Vår vänliga personal förstår att cancer ger upphov till rädsla och oro och stöttar dig genast vid den första kontakten.

Nättidsbokning MyDocrates

Du kan boka tid hos en cancerläkare, för mammografi och andra hälso- och friskvårdstjänster såsom fysioterapi, även på nätet via MyDocrates. Du som bor i Sverige, kan också använda MyDocrates-nättjänsten, men utbudet är förtillfället begränsad.

Andra tjänster, såsom tjänster för avbildning av cancer, bokas för tillfället per telefon via vår tidsbokning +358 10 773 2020.

Ifall du inte hittar en lämplig tid för dig på vår nättjänst kontakta gärna vårt tidsbokningsnummer och våra sköterskor bokar en lämplig tid för dig.

Avbokningsvillkor
Vi ordnar läkarmottagningar och undersökningar flexibelt och utan dröjsmål för våra kunder. För att försäkra oss av detta är det för oss viktigt att du avbokar din tid ifall du inte av kan komma på den överenskomna tiden. Tidsbokningen ska avbokas per telefon +358 10 773 2020 oberoende av om tiden är bokat via vår nättidsbokning eller per telefon via vår tidsbokning.
Bokad tid bör avbokas senast 24 h före bokningens början. För en oavbokad tid eller mindre än 24 h avbokning fakturerar vi fullt pris. Avbokningsvillkoren berör alla mottagningsformer. Handläggningsavgiften debiteras även vid avbokning av bekräftad mottagningstid.

Docrates Info Stockholm

Vill du veta vad Docrates Cancersjukhus kan erbjuda dig eller din anhöriga? Vi har kundservice även i Solna. Mötet med vår koordinator är kostnadsfritt och riktar sig till nya patienter som är intresserade av vård på Docrates Cancersjukhus i Finland. Alla undersökningar och behandlingar sker på sjukhuset i Helsingfors. Boka tid till vår koordinator för ett möte på Docrates Info Stockholm här. 

Inför första besöket

Materialet vi behöver inför ditt första besöket på Docrates

För att första besöket på sjukhuset skall löpa smidigt och läkaren hinner bekanta sig med din situation ber vi läsa igenom nedanstående information.

1. Samtyckesblankett

Vi behöver ditt skriftliga samtycke till att kunna dokumentera, inhämta och överlåta patientuppgifter i Docrates Cancersjukhus register och de självständiga yrkesutövarnas centraliserade patientregister. Det är viktigt att du skickar ditt skriftliga samtycke genast då du har bokat tiden.

Samtyckesblanketten kan fyllas i och skickas på tre olika sätt:

1. Elektroniskt via MyDocrates-nättjänsten

Ifall du har bokat tid hos specialläkarens mottagning, kan du fylla i samtyckesblanketten på MyDocrates-nättjänsten.

För att vi ska kunna verifiera din identitet samt ta emot och hantera din information säkert och tryggt, undertecknas blanketterna slutligen med en avancerad autentisering. Autentiseringen görs via mobil autentisering eller bank identifiering, vänligen ha dessa tillgängliga.

2. Du kan även skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den inskannad till oss via säker e-post: Säker e-post

3. Eller per fax till numret +358 10 773 2099

Här hittar du den ifyllbara blanketten >>

OBS! Ifall du skickar samtyckesblanketten per säker e-post eller fax skall du ta med orginalkopian när du kommer till sjukhuset eller skicka den per post till adressen Docrates Cancersjukhus, Utterhällsstranden 2, 00180 Helsingfors Finland.

2. Blanketten för patientuppgifter

Om det är första gången du kommer till Docrates Cancersjukhus, ber vi dig fylla i blanketten för patientuppgifter. Blanketten kartlägger ditt hälso- och sjukdoms tillstånd. Dessa uppgifter kan ha betydelse för bedömningen av olika riskfaktorer vid cancer och planeringen och genomförandet av behandlingen. En del av uppgifterna framgår inte alltid av kopior av patientjournaler. När förhandsuppgifterna är så fullständiga som möjligt, kan vi på mottagningen koncentrera oss på din aktuella sjukdom och behandlingen av den.

För att ditt första besök på Docrates skall löpa smidigt, lönar det sig att skicka blanketten för patientuppgifter i förväg

Blanketten kan fyllas i och skickas på tre olika sätt:

1. Elektroniskt via MyDocrates-nättjänsten

Det snabbaste och säkraste sättet är att fylla i blanketten för patientuppgifter via MyDocrates-nättjänsten.

För att vi ska kunna verifiera din identitet samt ta emot och hantera din information säkert och tryggt, undertecknas blanketterna slutligen med en avancerad autentisering. Autentiseringen görs via mobil autentisering eller bank identifiering, vänligen ha dessa tillgängliga.

2. Du kan även skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den inskannad till oss via säker e-post: Säker e-post

3. Eller per fax till numret +358 10 773 2099

Utskrivbar blankett för patientuppgifter för fax eller säker e-post

Andra dokument som behövs på förhand – patienter från Finland

(OBS! Gäller patienter från Finland, patienter utanför Finland, se nedan)

Inför första besöket, minst 24 h före mottagningen, ber vi dig skicka kopior på din patientjournal som har att göra med din cancersjukdom, operationsberättelse, patologutlåtanden, laboratorieprovsvar, röntgenbilder och röntgenutlåtanden.

Ifall du har bokat tid för en distansmottagning, gör så här:

Ifall du har bokat tid för en distansmottagning, logga in på MyDocrates-nättjänsten och ge ditt skriftliga samtycke till oss, då kan vi beställa patientjournaler för dig från det sjukhus / sjukhusdistrikt som behandlat dig.

Ifall du vill leverera dokument själv, kan du skicka dem elektroniskt per säkrad e-post. Vi rekommenderar inte att skicka per post för att försäkra oss av att all nödvändig information finns tillhanda i god tid. Vi ber dig att skicka kopior på din patientjournal minst 24 h före mottagningen.

Ifall du har bokat tid till en mottagning på Docrates Cancersjukhus, gör så här:

Ifall du har bokat din tid till mottagningen via vår tidsbokning, kan du logga in på MyDocrates-nättjänsten och ge ditt skriftliga samtycke till oss, då kan vi beställa patientjournaler för dig från det sjukhus / sjukhusdistrikt som behandlat dig.

Ifall du har bokat tid till mottagningen via MyDocrates-nättjänsten, logga in på MyDocrates och ge ditt skriftliga samtycke till oss, då kan vi beställa patientjournaler för dig från det sjukhus / sjukhusdistrikt som behandlat dig.

Om du vill leverera dokument själv, kan du skicka dem elektroniskt per säkrad e-post. Vi rekommenderar inte att skicka per post för att försäkra oss av att all nödvändig information finns tillhanda i god tid. Vi ber dig att skicka kopior på din patientjournal minst 24 h före mottagningen.

Vi kan vid behov beställa patientjournaler för dig från det sjukhus / sjukhusdistrikt som behandlat dig ifall vi får ditt samtycke till det. Servicen kostar 71 euro. Detta påskyndar åtkomsten av dokumenten och försäkrar att all tillgänglig information finns tillhanda vid första besöket. Ifall du önskar att vi beställer materialet kan du ringa oss på numret +358 10 773 2020.

Andra dokument som behövs på förhand – utländska patienter

(OBS! Gäller utländska patienter)

Inför första besöket ber vi dig skicka kopior på din patientjournal som har att göra med din cancersjukdom, operationsberättelse, patologutlåtanden, laboratorieprovsvar, röntgenbilder och röntgenutlåtanden. Vi ber dig skicka journalerna redan innan vi bokar tid till onkologen.

Du kan skicka dina journaler per säkrad e-post eller via en säkrad filedrop länk du kan be av Nordic koordinatorn du har kontakt med. Via den säkrade filedrop länken kan du även skicka röntgenbilder. Vi rekommenderar inte att skicka per post för att försäkra oss av att all nödvändig information finns tillhanda i god tid.

Kanta-samtycke påskyndar behandlingstart – Gäller patienter från Finland

Ifall du på förhand, i Mina Kanta-sidor, ger ditt samtycke att ta i bruk din patientinformation kan informationen som är sparad i Kanta även vid behov tas i bruk vid Docrates Cancersjukhus. Detta påskyndar och underlättar att utreda och påbörja din behandling  (https://www.kanta.fi/omakanta). Kontrollera högre upp vilka andra dokument du behöver med dig.

Ankomst till Docrates Cancersjukhus

Före första besöket är det bra att komma ca 30 minuter före mottagningen eller behandlingen. Se kontaktuppgifterna här.

Avbokningsvillkor

Vi ordnar läkarmottagningar och undersökningar flexibelt och utan dröjsmål för våra kunder. För att försäkra oss av detta är det för oss viktigt att du avbokar din tid ifall du inte av kan komma på den överenskomna tiden. Tidsbokningen kan avbokas per telefon +358 10 773 2020. Ifall du har bokat tiden via vår nättidsbokning kan du även avboka den via nättidsbokningen. Bokad tid bör avbokas senast 24 h före bokningens början. För en oavbokad tid eller mindre än 24 h avbokning fakturerar vi fullt pris. Avbokningsvillkoren berör alla mottagningsformer. Handläggningsavgiften debiteras även vid avbokning av bekräftad mottagningstid.

Sjukförsäkningar

Vi samarbetar med alla finska och många internationella försäkringsbolag. Flertal försäkringsbolag ersätter även cancerbehandlingar och undersökningar. Ifall du har en privat sjukförsäkring kan vi efter läkarmottagningen anhålla om en betalningsförbindelse för att sköta faktureringen för undersökningar och behandlingar direkt med ditt försäkringsbolag. Vanligtvis anhåller vi inte om betalningsförbindelser för enskilda undersökningar och mottagningar.

Observera att betalningsförbindelsens hanteringstid varierar beroende på försäkringsbolaget. Försäkra dig om före undersökningar och behandlingar att ditt försäkringsbolag har godkänt betalningsförbindelsen.

I dina försäkringsvillkor kan finnas självriskandelar och vissa restriktioner. Därför rekommenderar vi att bekanta dig med anvisningar för försäkringbolag och kontakta ditt försäkringsbolag i ett tidigt skede.

Vid det första besöket ber vi att du anländer till sjukhuset cirka en halv timme före avtalad tid och reserverar tillräckligt med tid för undersökningarna. Om du inte har fått andra instruktioner kan du äta normalt före det första besöket.

När du anländer till Docrates första gången ska du anmäla dig i receptionen, där du får vidare anvisningar. Docrates multiprofessionella team ser till att du får den bästa möjliga behandlingen.

Vår vårdpersonal finns till hands, lyssnar och håller dig uppdaterad på vad som händer härnäst. På detta sätt kan du koncentrera dig på det väsentliga, att bli frisk.

Under det första besöket träffar du också den sjuksköterska som koordinerar behandlingen, som ger dig nödvändiga anvisningar samt råd och instruktioner som gäller behandlingen. På sjukhusets första och andra våning serveras förfriskningar och frukt.

Kontaktuppgifter 

Vi behandlar varje patient individuellt för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. När den individuella behandlingsplanen är klar, får du en skriftlig kostnadsberäkning om du så önskar.

Ytterligare information om Docrates vårdavgifter och finansieringsmöjligheter finns här

För svenskspråkiga patienter från andra länder än Finland

Vi hjälper dig säkerställa att betalningsprocessen är så friktionsfri som möjligt. Information om sjukhusavgifter och exempel på kostnadsberäkningar för behandlingar finns här

Om du är bosatt i Sverige kan Försäkringskassan ersätta din vård hos Docrates. Läs mer

Läs mer

/

Docrates Cancersjukhus utökar sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Möt oss på Docrates: Intervju med koordinerande sköterska Michaela

En allvarlig sjukdom orsakar ofta förvirring, osäkerhet och rädsla. På Docrates Cancersjukhus är en av den koordinerande sjuksköterskans viktigaste uppgifter...

Läs mer
/

Undvik vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Väntetiden mellan cancerdiagnos och behandling i Sverige är ofta lång. Många söker vård på Docrates Cancersjukhus i Finland för att...

Läs mer
/

Genombrott i diagnostiken av personer som haft cancer: Återkommande cancer kan avslöjas innan den börjar utvecklas

20.4.2023 | Vätskebiopsi som utnyttjar markörer som släpps ut i blodomloppet av cancerceller kan avslöja eventuell återkommande cancer och kvarvarande...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)