Kostnad

En behandlingsplan görs upp för varje patient individuellt. Efter att diagnosfasen är över och din behandlingsplan är klar kan vi på begäran göra en individuell kostnadsberäkning.

I behandlingsplanen tar man hänsyn till patientens tillstånd, andra sjukdomar, cancertyp, spridning av cancern, olika behandlingsmetoder som krävs samt mycket annat. Därav är kostnadsberäkningen individuellt skräddarsydd till varje patient.

Nedan finns några exempel på kostnader för olika vårdhelheter, undersökningar och tjänster. Ni kan även ringa direkt till vår tidsbeställning, vi berättar gärna mer (mån-fre 9-16 (finsk tid), +358 10 773 2020 eller +46 10 199 2020.

Vänligen observera att vi fakturerar våra behandlingar och undersökningar veckovis och en expeditionsavgift på 29 € / faktura tillkommer. Kostnaden faktureras i samband med bokningen av första besöket. Vid eventuell avbokning debiteras handläggningsavgiften.

För patienter som inte är bosatta i Finland, tillkommer en handläggningsavgift på 147 €. Handläggningsavgiften omfattar det förberedande arbetet tidsbokningen gör inför patientens första besök på sjukhuset eller på distans.

Första besök på sjukhuset

 • 531 € (inkl. expeditionsavgift 29 €).
 • För patienter som inte är bosatta i Finland, tillkommer en handläggningsavgift på 147 €. Handläggningsavgiften omfattar det förberedande arbetet tidsbokningen gör inför patientens första besök på sjukhuset eller på distans. Kostnaden faktureras i samband med första besöket.
 • Första besöket inkluderar genomgång av dokument tillhörande patientens vård före besök, mottagningsbesök ca. 60 min. och inskrivning av patientuppgifter efter besök.
 • Efter första besöket får du en individuell vårdplan och kostnadsberäkning. Första besöket binder dig inte till uppföljning.

Kostnadsexempel (FPA-ersättning gäller finska patienter)

Bröstcancerbehandlingar

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning

Första besök och behandlingsplan
• 2 x 60 min. besök, onkolog och kirurg

1004 €
(FPA-ersättning 54 €)

Undersökningar före operation
• Inkluderar bl.a. laboratorieundersökningar, magnetkameraundersökning, portvaktsundersökning

f.r.o.m. 4337 €
(FPA-ersättning 219 €)

Mastektomi
• Inkluderar operation, bäddavdelning och patologundersökning

f.r.o.m. 13030 €

Bröstbevarande operation
• Inkluderar operation, bäddavdelning och patologundersökning

f.r.o.m. 14780 €

Strålbehandling
• Individuellt planerad för varje patient

f.r.o.m. 16755 €
(FPA-ersättning 619 €)

Läkemedelsbehandling
• ca. 4 månaders cytostatikabehandling efter operation enligt individuell behandlingplan

f.r.o.m. 13220 €
(FPA-ersättning 459 €)

Uppföljningsbesök (30 min.)

224 €
(FPA-ersättning 16,50 €)

Bröstscreening med magnetavbildning
• inkluderar screening-magnetavbildning 500 €, expeditionsavgift 29 €, telefonmottagning med cancerspecialist efter screening 201 €

730 €

Mammografi och ultraljud
• Inkluderar radiologens utlåtande av mammografi och ultraljud

270-301 €
(FPA-ersättning 26 €)

För patienter som kommer till mammografi utan remiss, gör radiologen en bedömning på avbildningsbehovet och skriver en remiss.

42 €

 

Om du vill, kan du t.ex. välja enbart bröstcanceroperationen och de preoperativa undersökningarna. Via Docrates Cancersjukhus får du operation inom ca. en vecka efter att du kontaktat oss.

Prostatacancerbehandlingar

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning

Första besök (60 min.), undersökningar och behandlingsplan.
• Inkluderar första besöket hos onkolog, magnetkameraundersökning, magnetkamerastyrd robotbiopsi av prostata

ca. 4174 €
(FPA-ersättning 254 €)

PET-DT undersökning
• F-PSMA-PET

4044 €
(FPA-ersättning 315 €)

PET-DT undersökning
• NAF-PET

2718 €
(FPA-ersättning 263 €)

Extern strålbehandling

fr.o.m. 26557 €
(FPA-ersättning 810 €)

Vävnadsintern HDR-brakyterapi (monoterapi) (enda behandlingsform)
• Inkluderar tre behandlingstillfällen, samt bäddavdelning och anestesi

fr.o.m. 40881 €
(FPA-ersättning 923 €)

Kombinationsbehandling: vävnadsintern HDR-brakyterapi och extern strålbehandling

fr.o.m. 51419 €
(FPA-ersättning 1649 €)

 

 

Andra cancertyper

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning

Första besök och behandlingsplan
ca. 60 min. mottagning

531 €

 

Mer information och kostnadsexempel av individuella behandlingsplaner får du av vår vårdpersonal.

För patienter som inte är bosatta i Finland, tillkommer en handläggningsavgift på 147 €. Handläggningsavgiften omfattar det förberedande arbetet tidsbokningen gör inför patientens första besök på sjukhuset eller på distans.

Kostnaden faktureras i samband med första besöket.

Diagnostik

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning

Ultraljudsundersökningar

141-484 €
(FPA-ersättning 14-52 €)

Mammografi och ultraljud
• Inkluderar mammografi, ultraljud och utlåtande av radiolog

270-301 €
(FPA-ersättning 26 €)

Magnetisk resonanstomografi (MR)

692-1394 €
(FPA-ersättning 73-114 €)

Datortomografi (DT)

481-1122 €
(FPA-ersättning 39-79 €)

PET-DT
• Beroende på markör och omfattning

2481-4122 €
(FPA-ersättning 263-315 €)

Biopsi

692-2779 €
(FPA-ersättning 34-113 €)

DT-guidad biopsi av inre organ

fr.o.m. 2779 €
(FPA-ersättning 31 €)

Genprofilering

1082 - 7344 €

 

För patienter som inte är bosatta i Finland, tillkommer en handläggningsavgift på 147 €. Handläggningsavgiften omfattar det förberedande arbetet tidsbokningen gör inför patientens första besök på sjukhuset eller på distans.

Kostnaden faktureras i samband med första besöket.

Distansmottagningar

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning

Första besök via telefon eller video (60-90min.)

531 €
(Pris efter FPA-ersättning 519 €, inkluderar expeditionsavgift 29 €)

Videomottagning för ny patient (max. 30min.) OBS! Gäller enbart patienter som bor i Finland.
• För patient med misstanke om cancer eller cancerdiagnos och som vill diskutera undersöknings- och behandlingsalternativ med onkolog.

282 €
(Pris efter FPA-ersättning 270 €)

Uppföljningsbesök via telefon eller video (max. 45min.)
• Patient som behandlats eller undersökts på Docrates

354 €
(Pris efter FPA-ersättning 342 €)

Telefonmottagning (max. 20 min.)

201 €
(Pris efter FPA-ersättning 189 €)

Distansmottagningen ska betalas via Docrates nätbetalning omgående när tidsbokningen är slutförd. Länk till nätbetalning. Detaljerade betalningsinstruktioner får du av vår tidsboking.

För patienter som inte är bosatta i Finland, tillkommer en handläggningsavgift på 147 €. Handläggningsavgiften omfattar det förberedande arbetet tidsbokningen gör inför patientens första besök på sjukhuset eller på distans.

Kostnaden faktureras i samband med första besöket.

 

Patienter från Finland

(Patienter från Sverige, scrolla ner)

 

FPA-ersättning

FPA ersätter en del av privatläkararvodena samt behandlingar och undersökningar enligt en särskild taxa.

Patienter som är berättigade till FPA-ersättning betalar endast självrisken för undersökningar/behandlingar på Docrates. Direktersättningen omfattar i fortsättningen nästan alla diagnostiska bildundersökningar, strål- och läkemedelsbehandlingar vid cancer samt medicinska förfaranden hos Docrates. Direktersättningen omfattar också laboratorieundersökningar, om du har en remiss och undersökningen berättigar till FPA-ersättning.

Visa upp ett giltigt FPA-kort i kassan för att vi ska kunna bevilja dig FPA-ersättning. Du kan få mer information om FPA-ersättningar av din sjuksköterska eller av Docrates ekonomiavdelning.

Finansieringsmöjligheter

Nordea Finans erbjuder Docrates patienter möjlighet att betala behandlingspaketen flexibelt via månadsavbetalningar. Om du har några frågor gällande Flexkredit kan du få mer information av vår sjuksköterska via telefon +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9-16) eller via e-post nordic (a) docrates.com. De praktiska arrangemangen hanteras kostnadsfritt för dig av Docrates Cancersjukhus.

Cancerförsäkringar

Finska försäkringsbolag erbjuder i allmänhet sådana sjukvårdsförsäkringar som ersätter cancer vård och diagnostik. De ger vanligtvis ersättning för vissa behandlingspaket enligt uppkomna kostnader. Utöver dessa finns särskilda cancerförsäkringar. Genom dessa försäkringar utbetalas till försäkringstagarna utifrån cancerdiagnosen en engångsersättning, som inte är bunden till vårdkostnaderna.

Du kan få mer information om priser, försäkringar, FPA-ersättningar och kostnadskalkyler av vår sjuksköterska via telefon +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9-16) eller via e-post nordic (a) docrates.com.

Nedan finns några exempel på typiska behandlingspaket och deras priser gällande bröst- och prostatacancer. Vi behandlar varje patient individuellt för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. När den individuella behandlingsplanen är klar, får du en skriftlig kostnadsberäkning om du så önskar.

Patienter från Sverige

Om du är bosatt i Sverige kan Försäkringskassan ersätta din vård hos Docrates. Försäkringskassan är den myndighet som fattar beslut om man har rätt till ersättning för önskad vård utomlands samt vilken summa man kan få.

Läs mer:  Hur kan man få ersättning från Försäkringskassan

Typiska priser

Information om sjukhusavgifter och exempel på kostnadsberäkningar för behandlingar finns här ovanför.

Kostnadsberäkningar

Du får en kostnadsberäkning för diagnosfasen per e-post före ditt första besök. Efter diagnosfasen får du en skriftlig kostnadsberäkning som baserar sig på din individuella behandlingsplan. Vänligen beakta att kostnadsberäkningen inte garanterar de slutliga kostnaderna. De verkliga kostnaderna kan vara högre eller lägre än den beräknade summan. Vi är alltid redo att besvara dina frågor om kostnader. Vi hjälper dig att säkerställa att betalningsprocessen är så friktionsfri som möjligt.

Försäkring

Om du har en försäkring som täcker diagnostiken och behandlingen vid Docrates, ska du kontakta ditt försäkringsbolag i förväg och kontrollera försäkringsvillkoren. Vi skickar gärna försäkringsbolaget all information som behövs. Betalningsförbindelsen ska skickas till oss innan du anländer, annars måste vi debitera dig för vårdkostnaderna.

Avbokningsregler

Observera att eventuella avbokningar måste göras minst 24 timmar före besöket. Vid senare avbokning eller utebliven ankomst måste vi ta ut fullt pris. Reglen gäller för alla mottagningsformer. Handläggningsavgiften debiteras även vid avbokning av bekräftad mottagningstid.

Förhandsbetalning

Vi ber patienter som själva betalar för sin behandling göra en förhandsbetalning före den första behandlingen hos Docrates. Förhandsbetalningen motsvarar kostnadsberäkningen för diagnosfasen.

Du kan sköta förhandsbetalningen på två olika sätt. Du kan överföra förhandsbetalningen till Docrates Cancersjukhus bankkonto innan du kommer till Finland. Alternativt kan du göra förhandsbetalningen antingen med kreditkort eller i kontanter när du anländer till Docrates Cancersjukhus. Vänligen beakta att förhandsbetalningen inte garanterar de slutliga kostnaderna för diagnosfasen. Eventuella ytterligare åtgärder debiteras separat. Vi informerar dig om dessa ytterligare kostnader innan vi utför behandlingarna i fråga.

Återbetalning

Om de slutliga kostnaderna för diagnosfasen är lägre än förhandsbetalningen och du inte räknar med att fortsätta utnyttja Docrates Sjukhusets tjänster, återbetalar vi skillnaden. Vänligen ge oss dina fullständiga bankuppgifter för återbetalningen.

Docrates bankuppgifter
Mottagare: Docrates Cancersjukhus
Utterhällsstranden 2
FIN-00180 Helsingfors

Momsregistreringsnummer: FI20506818
Organisationsnummer (Finska staten) 2050681-8

Bank:
Danske Bank
IBAN: FI15 8431 2710 0129 05
SWIFT/BIC: DABAFIHH
Vänligen skriv patientens Docrates  patient ID meddelandefältet när du betalar (eller namn, om du har ingen patient ID)

Organisering av kirurgi

Docrates Cancersjukhus kan vid behov ordna kirurgisk behandling vid ledande, privata kirurgmottagningar i Finland.
Organiseringsavgiften är 484 € och inkluderar:

 • Förberedelse av patientens medicinska dokumentation och överföring av denna till kirurgmottagningen
 • Kopiering av diagnostiska bilder på cd-skiva och överföring av denna till kirurgmottagningen
 • Tidsbokning för möte med kirurgen och för operationen
 • Patientinstruktioner om förberedelser inför operationen

Organiseringsavgiften inkluderar inte ledsagning till operationen, översättningar av patientjournaler och slutsatser, tolkning vid mötet med kirurgen och vid operationen.

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

/

Docrates Cancersjukhus fyller 15 år – alltid ett steg före cancern

24.11.2022 | Privata Docrates Cancersjukhus firar sitt 15-årsjubileum i år. Docrates Cancersjukhus är känt för banbrytande cancervård och snabba behandlingsvägar....

Läs mer
/

Undersökning: Så påverkar cancer sexlivet

Enligt en stor finsk undersökning vill cancerpatienter få mer stöd för bearbetning av det psykiska måendet och de sociala konsekvenserna...

Läs mer
/

Genombrott i behandlingen av spridd bröstcancer

Nya läkemedelsbehandlingar kan nästan fördubbla livslängden för patienter med spridd bröstcancer och möjliggöra behandling för tre gånger fler patienter.

Läs mer
/

Dessa yrkesgrupper löper en större risk att insjukna i vissa former av cancer

Vissa arbetsmiljöer kan göra oss mera mottagliga för olika typer av cancer. Juha Kononen, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus, berättar...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)