Kostnad

Patienter från Finland

(Patienter från Sverige, scrolla ner)

En behandlingsplan görs upp för varje patient individuellt. Efter att diagnosfasen är över och din behandlingsplan är klar kan vi på begäran göra en individuell kostnadsberäkning.

Typiska priser vid specialistläkarmottagning

Pris före eventuell FPA-ersättning fr. 1.2.2020

 • Läkarbesök, max 30 min. 239,00 euro (FPA-ersättning 16,50 €)
 • Läkarbesök, max 60 min. 383,00 euro (FPA-ersättning 27 €)
 • Första besöket, max 90 min. 501,00 euro (FPA-ersättning 27 €)

Priser ingår serviceavgift 28€.

FPA-ersättning

FPA ersätter en del av privatläkararvodena samt behandlingar och undersökningar enligt en särskild taxa.

Patienter som är berättigade till FPA-ersättning betalar endast självrisken för undersökningar/behandlingar på Docrates. Direktersättningen omfattar i fortsättningen nästan alla diagnostiska bildundersökningar, strål- och läkemedelsbehandlingar vid cancer samt medicinska förfaranden hos Docrates. När det gäller laboratorieundersökningar måste patienten tills vidare själv ansöka om ersättning hos FPA.

Visa upp ett giltigt FPA-kort i kassan för att vi ska kunna bevilja dig FPA-ersättning. Du kan få mer information om FPA-ersättningar av din sjuksköterska eller av Docrates ekonomiavdelning.

Finansieringsmöjligheter

Nordea Finans erbjuder Docrates patienter möjlighet att betala behandlingspaketen flexibelt via månadsavbetalningar. Om du har några frågor gällande Flexkredit kan du få mer information av vår sjuksköterska via telefon +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9-16) eller via e-post nordic (a) docrates.com. De praktiska arrangemangen hanteras kostnadsfritt för dig av Docrates Cancersjukhus.

Cancerförsäkringar

Finska försäkringsbolag erbjuder i allmänhet sådana sjukvårdsförsäkringar som ersätter cancer vård och diagnostik. De ger vanligtvis ersättning för vissa behandlingspaket enligt uppkomna kostnader. Utöver dessa finns särskilda cancerförsäkringar. Genom dessa försäkringar utbetalas till försäkringstagarna utifrån cancerdiagnosen en engångsersättning, som inte är bunden till vårdkostnaderna.

Du kan få mer information om priser, försäkringar, FPA-ersättningar och kostnadskalkyler av vår sjuksköterska via telefon +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9-16) eller via e-post nordic (a) docrates.com.

Nedan finns några exempel på typiska behandlingspaket och deras priser gällande bröst- och prostatacancer. Vi behandlar varje patient individuellt för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. När den individuella behandlingsplanen är klar, får du en skriftlig kostnadsberäkning om du så önskar.


Typiska priser vid specialistläkarmottagning

 • Läkarmottagning max 30 min
  239,00 € (FPA-ersättning: 16,50 €)
 • Läkarmottagning max 60 min
  383,00 € (FPA-ersättning: 27 €)
 • Läkarmottagning max 90 min
  501,00 € (FPA-ersättning: 27 €)
 • Distansmottagning max 90 min
  501,00 € (FPA-ersättning: 12 €)
 • Distansmottagning max 45 min
  334,00 € (FPA-ersättning: 12 €)

Diagnostik

 • Bröstcancer diagnostik (inkl. mottagning, undersökningar)
  fr.o.m. 3 400 € (FPA-ersättning: 201 €)
 • Förberedelser inför bröstcanceroperation
  fr.o.m. 6 064€ (FPA-ersättning: 180 €)
 • Ultraljud
  212 – 452 € (FPA-ersättning: 18 – 52 €)
 • MR
  685 – 1380 € (FPA-ersättning: 73 – 114 €)
 • CT
  425 – 990 € (FPA-ersättning: 39 – 79 €)
 • PET-CT (beroende på markör och omfattning)
  2 148 – 3 569 € (FPA-ersättning: 263 – 315 €)
 • Biopsi
  677 – 2 153 € (FPA-ersättning: 34 – 113 €), CT-guidad biopsi av inre organ fr.o.m. 2 639 € (FPA-ersättning 19 €)

Operationer

(inkl. anestesi, operation, bäddavdelning, kirurgens mottagning)

 • Mastektomi
  12 500 € (FPA-ersättning: 278 €)
 • Bröstbevarande operation
  14 500 € (FPA-ersättning: 278 €)
 • Övriga operationer
  fråga vår personal

Cytostatbehandling

(cytostatbehandlingens kostnad beror på läkemedlet)

 • Cytostatbehandling av bröstcancer efter operation (6 cykler)
  fr.o.m. 11 300 € (FPA-ersättning: 324 €)
 • Cytostatbehandling av tarmcancer (8 cykler)
  fr.o.m. 30 000 €
 • Genprofilering
  560 – 6 950 €
 • Övriga cytostatbehandlingar
  fråga vår personal

Strålbehandling

(inkl.: läkarmottagning, CT-simulering, strålbehandlingens dosplanering, strålbehandling, fixerings mask/stöd)

 • Extern strålbehandling av prostatacancer
  fr.o.m. 20 300 € (FPA-ersättning: 1 484 €)
 • Kombinationsbehandling av prostatacancer: extern strålbehandling och vävnadsintern HDR –brakyterapi (inkl. bäddavdelning och anestesi)
  fr.o.m. 41 800 € (FPA-ersättning: 1 863 €)
 • Vävnadsintern HDR-brakyterapi (monoterapi)
  fr.o.m. 39 600 € (FPA-ersättning: 1 297 €)
 • Strålbehandling av bröstcancer efter operation
  fr.o.m. 16 550 € (FPA-ersättning: 619 €)

Patienter från Sverige

En behandlingsplan görs upp för varje patient individuellt. Efter att diagnosfasen är över och din behandlingsplan är klar gör vi en individuell kostnadsberäkning.

Om du är bosatt i Sverige kan Försäkringskassan ersätta din vård hos Docrates. Försäkringskassan är den myndighet som fattar beslut om man har rätt till ersättning för önskad vård utomlands samt vilken summa man kan få.

Läs mer:  Hur kan man få ersättning från Försäkringskassan

Typiska priser vid specialistläkarmottagning

fr.o.m. 1.1.2020

 • Läkarbesök, max 30 min. 239 €
 • Läkarbesök, max 60 min. 383 €
 • Första besöket, max 90 min. 501 €
 • Distansmottagning, första besöket 501 €
 • Distansmottagning, uppföljningsbesök 334 €

Priser ingår serviceavgift 28 €. Vi hjälper dig att säkerställa att betalningsprocessen är så friktionsfri som möjligt. Information om sjukhusavgifter och exempel på kostnadsberäkningar för behandlingar finns här ovanför.

Kostnadsberäkningar

Du får en kostnadsberäkning för diagnosfasen per e-post före ditt första besök. Efter diagnosfasen får du en skriftlig kostnadsberäkning som baserar sig på din individuella behandlingsplan. Vänligen beakta att kostnadsberäkningen inte garanterar de slutliga kostnaderna. De verkliga kostnaderna kan vara högre eller lägre än den beräknade summan. Vi är alltid redo att besvara dina frågor om kostnader.

Försäkring

Om du har en försäkring som täcker diagnostiken och behandlingen vid Docrates, ska du kontakta ditt försäkringsbolag i förväg och kontrollera försäkringsvillkoren. Vi skickar gärna försäkringsbolaget all information som behövs. Betalningsförbindelsen ska skickas till oss innan du anländer, annars måste vi debitera dig för vårdkostnaderna.

Förhandsbetalning

Vi ber patienter som själva betalar för sin behandling göra en förhandsbetalning före den första behandlingen hos Docrates. Förhandsbetalningen motsvarar kostnadsberäkningen för diagnosfasen.

Du kan sköta förhandsbetalningen på två olika sätt. Du kan överföra förhandsbetalningen till Docrates Cancersjukhus bankkonto innan du kommer till Finland. Alternativt kan du göra förhandsbetalningen antingen med kreditkort eller i kontanter när du anländer till Docrates Cancersjukhus. Vänligen beakta att förhandsbetalningen inte garanterar de slutliga kostnaderna för diagnosfasen. Eventuella ytterligare åtgärder debiteras separat. Vi informerar dig om dessa ytterligare kostnader innan vi utför behandlingarna i fråga.

Återbetalning

Om de slutliga kostnaderna för diagnosfasen är lägre än förhandsbetalningen och du inte räknar med att fortsätta utnyttja Docrates Sjukhusets tjänster, återbetalar vi skillnaden. Vänligen ge oss dina fullständiga bankuppgifter för återbetalningen.

Docrates bankuppgifter
Mottagare: Docrates Cancersjukhus
Utterhällsstranden 2
FIN-00180 Helsingfors

Momsregistreringsnummer: FI20506818
Organisationsnummer (Finska staten) 2050681-8

Bank:
Danske Bank
IBAN: FI15 8431 2710 0129 05
SWIFT/BIC: DABAFIHH
Vänligen skriv patientens Docrates  patient ID meddelandefältet när du betalar (eller namn, om du har ingen patient ID)

Organisering av kirurgi

Docrates Cancersjukhus kan vid behov ordna kirurgisk behandling vid ledande, privata kirurgmottagningar i Finland.
Organiseringsavgiften är 456 euro och inkluderar:

 • Förberedelse av patientens medicinska dokumentation och överföring av denna till kirurgmottagningen
 • Kopiering av diagnostiska bilder på cd-skiva och överföring av denna till kirurgmottagningen
 • Tidsbokning för möte med kirurgen och för operationen
 • Patientinstruktioner om förberedelser inför operationen

Organiseringsavgiften inkluderar inte ledsagning till operationen, översättningar av patientjournaler och slutsatser, tolkning vid mötet med kirurgen och vid operationen.

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)