Kostnad

En behandlingsplan görs upp för varje patient individuellt. Efter att diagnosfasen är över och din behandlingsplan är klar kan vi på begäran göra en individuell kostnadsberäkning.

Typiska priser (FPA-ersättning gäller finska patienter)

Specialistläkarmottagning fr. 1.2.2020

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning (ingår serviceavgift 28 €)

Läkarmottagning max 30 min

239 €
(FPA-ersättning 16,50 €)

Läkarmottagning max 60 min

383 €
(FPA-ersättning 27 €)

Läkarmottagning max 90 min

501 €
(FPA-ersättning 27 €)

Distansmottagning max 90 min

501 €
(FPA-ersättning 12 €)

Distansmottagning max 45 min

334 €
(FPA-ersättning 12 €)

Diagnostik

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning

Bröstcancer diagnostik
- Inkl. mottagning, undersökningar

fr.o.m. 3400 €
(FPA-ersättning 201 €)

Förberedelser inför bröstcanceroperation

fr.o.m. 6064€
(FPA-ersättning 180 €)

Ultraljud

212-452 €
(FPA-ersättning 18-52 €)

MR

685-1380 €
(FPA-ersättning 73-114 €)

CT

425-990 €
(FPA-ersättning 39-79 €)

PET-CT
- Beroende på markör och omfattning

2148-3569 €
(FPA-ersättning 263-315 €)

Biopsi

677-2153 €
(FPA-ersättning 34-113 €)

CT-guidad biopsi av inre organ

fr.o.m. 2639 €
(FPA-ersättning 19 €)

Operationer

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning

Mastektomi

12500 €
(FPA-ersättning 278 €)

Bröstbevarande operation

14500 €
(FPA-ersättning 278 €)

Övriga operationer

fråga vår personal

 

Operationer inkl. anestesi, operation, bäddavdelning, kirurgens mottagning.

Cytostatbehandling

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning

Cytostatbehandling av bröstcancer efter operation (6 cykler)

fr.o.m. 11300 €
(FPA-ersättning 324 €)

Cytostatbehandling av tarmcancer (8 cykler)

fr.o.m. 30000 €

Genprofilering

560-6950 €

Övriga cytostatbehandlingar

fråga vår personal

 

Cytostatbehandlingens kostnad beror på läkemedlet.

Strålbehandling

Tjänst

Pris före eventuell FPA-ersättning

Extern strålbehandling av prostatacancer

fr.o.m. 20300 €
(FPA-ersättning 1484 €)

Kombinationsbehandling av prostatacancer: extern strålbehandling och vävnadsintern HDR –brakyterapi
- Inkl. bäddavdelning och anestesi

fr.o.m. 41800 €
(FPA-ersättning 1863 €)

Vävnadsintern HDR-brakyterapi (monoterapi)

fr.o.m. 39600 €
(FPA-ersättning 1297 €)

Strålbehandling av bröstcancer efter operation

fr.o.m. 16550 €
(FPA-ersättning 619 €)

 

Strålbehandling inkl.: läkarmottagning, CT-simulering, strålbehandlingens dosplanering, strålbehandling, fixerings mask/stöd.

Patienter från Finland

(Patienter från Sverige, scrolla ner)

 

FPA-ersättning

FPA ersätter en del av privatläkararvodena samt behandlingar och undersökningar enligt en särskild taxa.

Patienter som är berättigade till FPA-ersättning betalar endast självrisken för undersökningar/behandlingar på Docrates. Direktersättningen omfattar i fortsättningen nästan alla diagnostiska bildundersökningar, strål- och läkemedelsbehandlingar vid cancer samt medicinska förfaranden hos Docrates. När det gäller laboratorieundersökningar måste patienten tills vidare själv ansöka om ersättning hos FPA.

Visa upp ett giltigt FPA-kort i kassan för att vi ska kunna bevilja dig FPA-ersättning. Du kan få mer information om FPA-ersättningar av din sjuksköterska eller av Docrates ekonomiavdelning.

Finansieringsmöjligheter

Nordea Finans erbjuder Docrates patienter möjlighet att betala behandlingspaketen flexibelt via månadsavbetalningar. Om du har några frågor gällande Flexkredit kan du få mer information av vår sjuksköterska via telefon +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9-16) eller via e-post nordic (a) docrates.com. De praktiska arrangemangen hanteras kostnadsfritt för dig av Docrates Cancersjukhus.

Cancerförsäkringar

Finska försäkringsbolag erbjuder i allmänhet sådana sjukvårdsförsäkringar som ersätter cancer vård och diagnostik. De ger vanligtvis ersättning för vissa behandlingspaket enligt uppkomna kostnader. Utöver dessa finns särskilda cancerförsäkringar. Genom dessa försäkringar utbetalas till försäkringstagarna utifrån cancerdiagnosen en engångsersättning, som inte är bunden till vårdkostnaderna.

Du kan få mer information om priser, försäkringar, FPA-ersättningar och kostnadskalkyler av vår sjuksköterska via telefon +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9-16) eller via e-post nordic (a) docrates.com.

Nedan finns några exempel på typiska behandlingspaket och deras priser gällande bröst- och prostatacancer. Vi behandlar varje patient individuellt för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. När den individuella behandlingsplanen är klar, får du en skriftlig kostnadsberäkning om du så önskar.

Patienter från Sverige

Om du är bosatt i Sverige kan Försäkringskassan ersätta din vård hos Docrates. Försäkringskassan är den myndighet som fattar beslut om man har rätt till ersättning för önskad vård utomlands samt vilken summa man kan få.

Läs mer:  Hur kan man få ersättning från Försäkringskassan

Typiska priser

Information om sjukhusavgifter och exempel på kostnadsberäkningar för behandlingar finns här ovanför.

Kostnadsberäkningar

Du får en kostnadsberäkning för diagnosfasen per e-post före ditt första besök. Efter diagnosfasen får du en skriftlig kostnadsberäkning som baserar sig på din individuella behandlingsplan. Vänligen beakta att kostnadsberäkningen inte garanterar de slutliga kostnaderna. De verkliga kostnaderna kan vara högre eller lägre än den beräknade summan. Vi är alltid redo att besvara dina frågor om kostnader. Vi hjälper dig att säkerställa att betalningsprocessen är så friktionsfri som möjligt.

Försäkring

Om du har en försäkring som täcker diagnostiken och behandlingen vid Docrates, ska du kontakta ditt försäkringsbolag i förväg och kontrollera försäkringsvillkoren. Vi skickar gärna försäkringsbolaget all information som behövs. Betalningsförbindelsen ska skickas till oss innan du anländer, annars måste vi debitera dig för vårdkostnaderna.

Förhandsbetalning

Vi ber patienter som själva betalar för sin behandling göra en förhandsbetalning före den första behandlingen hos Docrates. Förhandsbetalningen motsvarar kostnadsberäkningen för diagnosfasen.

Du kan sköta förhandsbetalningen på två olika sätt. Du kan överföra förhandsbetalningen till Docrates Cancersjukhus bankkonto innan du kommer till Finland. Alternativt kan du göra förhandsbetalningen antingen med kreditkort eller i kontanter när du anländer till Docrates Cancersjukhus. Vänligen beakta att förhandsbetalningen inte garanterar de slutliga kostnaderna för diagnosfasen. Eventuella ytterligare åtgärder debiteras separat. Vi informerar dig om dessa ytterligare kostnader innan vi utför behandlingarna i fråga.

Återbetalning

Om de slutliga kostnaderna för diagnosfasen är lägre än förhandsbetalningen och du inte räknar med att fortsätta utnyttja Docrates Sjukhusets tjänster, återbetalar vi skillnaden. Vänligen ge oss dina fullständiga bankuppgifter för återbetalningen.

Docrates bankuppgifter
Mottagare: Docrates Cancersjukhus
Utterhällsstranden 2
FIN-00180 Helsingfors

Momsregistreringsnummer: FI20506818
Organisationsnummer (Finska staten) 2050681-8

Bank:
Danske Bank
IBAN: FI15 8431 2710 0129 05
SWIFT/BIC: DABAFIHH
Vänligen skriv patientens Docrates  patient ID meddelandefältet när du betalar (eller namn, om du har ingen patient ID)

Organisering av kirurgi

Docrates Cancersjukhus kan vid behov ordna kirurgisk behandling vid ledande, privata kirurgmottagningar i Finland.
Organiseringsavgiften är 456 euro och inkluderar:

  • Förberedelse av patientens medicinska dokumentation och överföring av denna till kirurgmottagningen
  • Kopiering av diagnostiska bilder på cd-skiva och överföring av denna till kirurgmottagningen
  • Tidsbokning för möte med kirurgen och för operationen
  • Patientinstruktioner om förberedelser inför operationen

Organiseringsavgiften inkluderar inte ledsagning till operationen, översättningar av patientjournaler och slutsatser, tolkning vid mötet med kirurgen och vid operationen.

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Docrates Cancersjukhus erbjuder information och vägledning i Stockholm 

Den 22 januari 2019 öppnade Docrates Cancersjukhus kundservice Docrates Info Stockholm i Mall of Scandinavia. Här informerar och vägleder vi...

Läs mer
Publicerad: 30.09.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)