Skip to content

Expertsamarbete inom cancerbehandling

Läkare inom alla områden kan konsultera någon av våra experter eller remittera sina patienter till oss.

 

Docrates Cancersjukhus är Nordeuropas största privata cancersjukhus och vi finns i Helsingfors. Våra onkologer har tillgång till omfattande forsknings- och behandlingsmetoder, ett mångprofessionellt vårdteam, utmärkta stödtjänster för cancerbehandling och vi satsar även på egen klinisk forskning.

För remitterande läkare

Vill du hänvisa en patient till Docrates?

Du kan instruera patienten att kontakta vår tidsbokningstjänst. Vi rekommenderar patienten en mottagningstid hos en onkolog som är specialiserad på hens sjukdomstyp och vid behov till exempel en second opinion. I vår tidsbokningstjänst svarar våra erfarna sjukskötare på telefon och ger information om undersökningarna och behandlingarna, samt bokar en tid hos den specialist som bäst lämpar sig för patientens individuella situation. Vid behov kan våra erfarna specialister inom cancersjukdomar också konsultera från läkare till läkare.

Mer information:

Docrates tidsbokning
Tel. 010 773 2020

Tidsbokningen och den elektroniska servicehandledningen för patienter

Samarbete och serviceavtal

Vi betjänar den privata och offentliga sjukvården samt enheter inom läkemedels- och diagnostikindustrin genom att erbjuda skräddarsydda lösningar för patienternas diagnostik- och behandlingsprocess eller kliniska undersökningar. Om du är intresserad av samarbete eller upphandlingsavtal, vänligen kontakta Docrates ansvarspersoner för försäljning och partnerskap.

Försäljning och partnerskap

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för professionella som kommer ut halvårsvis.

Prenumerera här

 

 

Är du intresserad av en karriär på Docrates?

Docrates Cancersjukhus sysselsätter mer än 80 professionella inom diagnostik av cancersjukdomar och cancervård. Vårt team inkluderar också tiotals yrkesutövare med specialkompetens inom cancersjukdomar och behandlingar som stöder återhämtningen. Vi söker ständigt nya professionella inom diagnostik av cancer och cancervård till vårt team.

Bekanta dig med vår karriärsajt (på finska).

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...