Skip to content

Expertsamarbete inom cancerbehandling

Läkare inom alla områden kan konsultera någon av våra experter eller remittera sina patienter till oss.

 

Docrates Cancersjukhus är Nordeuropas största privata cancersjukhus och vi finns i Helsingfors. Våra onkologer har tillgång till omfattande forsknings- och behandlingsmetoder, ett mångprofessionellt vårdteam, utmärkta stödtjänster för cancerbehandling och vi satsar även på egen klinisk forskning.

För remitterande läkare

Vill du hänvisa en patient till Docrates?

Du kan instruera patienten att kontakta vår tidsbokningstjänst. Vi rekommenderar patienten en mottagningstid hos en onkolog som är specialiserad på hens sjukdomstyp och vid behov till exempel en second opinion. I vår tidsbokningstjänst svarar våra erfarna sjukskötare på telefon och ger information om undersökningarna och behandlingarna, samt bokar en tid hos den specialist som bäst lämpar sig för patientens individuella situation. Vid behov kan våra erfarna specialister inom cancersjukdomar också konsultera från läkare till läkare.

Mer information:

Docrates tidsbokning
Tel. 010 773 2000

Tidsbokningen och den elektroniska servicehandledningen för patienter

Samarbete och serviceavtal

Vi betjänar den privata och offentliga sjukvården samt enheter inom läkemedels- och diagnostikindustrin genom att erbjuda skräddarsydda lösningar för patienternas diagnostik- och behandlingsprocess eller kliniska undersökningar. Om du är intresserad av samarbete eller upphandlingsavtal, vänligen kontakta Docrates ansvarspersoner för försäljning och partnerskap.

Försäljning och partnerskap

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för professionella som kommer ut halvårsvis.

Prenumerera här

 

 

Är du intresserad av en karriär på Docrates?

Docrates Cancersjukhus sysselsätter mer än 80 professionella inom diagnostik av cancersjukdomar och cancervård. Vårt team inkluderar också tiotals yrkesutövare med specialkompetens inom cancersjukdomar och behandlingar som stöder återhämtningen. Vi söker ständigt nya professionella inom diagnostik av cancer och cancervård till vårt team.

Bekanta dig med vår karriärsajt (på finska).

Läs mer

Utbyggnaden av Docrates Cancersjukhus slutförd – utökat tjänsteutbud

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder allt mångsidigare utbud av tjänster, särskilt för kunder med misstänkt cancer och i behov av...

Läs mer

Snabbt till undersökningar och vård – på Docrates skräddarsys vården alltid individuellt för bröstcancerpatienter

En knöl i bröstet eller en bröstcancerdiagnos kan skapa mycket oro. Ur patientens synvinkel är det viktigt att snabbt uppsöka...

Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus vald till Årets forskare

På Forumet för kliniska prövningar den 26 oktober 2023 belönades årets forskningsexperter i Finland. Vid forumet valdes Tuomo Alanko vid...

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...