Väntetiden mellan cancerdiagnos och behandling i Sverige är ofta lång. Många söker vård på Docrates Cancersjukhus i Finland för att...