Skip to content

Bekanta dig med personalen på vårt sjukhus: Ledande överläkare Juha Kononen

31.8.2020 Kategorier: Artiklar
Cancervård Karriärberättelse
10.1.2021 | Juha Kononen började som ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus i januari 2021. Kononen har tidigare arbetat som överläkare för individuell cancervård på Docrates. Som ledande överläkare ansvarar han för sjukhusets kliniska verksamhet samt administrativt för läkarna och fysikerna. Kononen medverkar även framöver aktivt i patientarbetet och tar emot patienter på sjukhuset.

Docrates Cancersjukhus överläkare för individuell cancervård och ledande överläkare, Juha Kononen, motiveras av att sjukhusets noga planerade förhållanden och miljö ger honom möjligheten att vårda patienterna på bästa möjliga sätt.

Specialistläkare inom cancersjukdomar, MD Juha Kononen, som började arbeta på Docrates Cancersjukhus i början av år 2019, berättar att han trivs på sin arbetsplats. Miljön och verktygen för att utföra arbetet är utmärkta. Även samarbetet med övriga yrkesutövare inom cancervården går smidigt.

– Jag är verkligen motiverad och tycker om att arbeta här. Det finns tid för patienterna och jag har möjligheten att vårda dem på bästa möjliga sätt, säger Kononen.

Juha, som övergått till Docrates från Mellersta Finlands centralsjukhus, konstaterar att cancervården även på den offentliga sidan är bra.

– Den offentliga sidan måste emellertid optimeras så att alla ska få bra vård. För individen betyder detta inte alltid bästa möjliga vård.

Kononen berättar till exempel om en patient som kunde få hjälp på Docrates, trots att vården på den offentliga sidan redan hade avslutats.

– Patientens symptom är för tillfället under kontroll och patienten har sannolikt fått åtminstone ett år till att tillbringa med sina barn och barnbarn. I sådana situationer kan man vara genuint glad och lycklig, och känna att det egna arbetet och Docrates existens har betydelse. Utan denna plats hade patienten inte haft chansen att få den här extra, värdefulla tiden.

I täten för individuell vård

För Juha Kononen betyder bästa möjliga cancervård framför allt individualitet. Att han i rätt tid kan ge varje patient precis den vård som lämpar sig för honom eller henne. För detta använder han vid behov information om cancerns gener. Genom att undersöka cancertumörens gener är det möjligt att hitta läkemedel som är effektiva på just den ifrågavarande patientens cancertyp. Samtidigt är det med hjälp av molekylprofilering möjligt att undvika vård som inte nödvändigtvis hjälper och som orsakar biverkningar.

Som överläkare för individuell cancervård och ledande överläkare har Juha även som uppgift att hålla sig uppdaterad om vad som sker inom vetenskapen och snabbt och smidigt ta i bruk nya metoder och läkemedel så att cancervården på Docrates ska vara ännu mer individuell än tidigare.

– Att minska klyftan mellan vetenskap och praktik har alltid varit ett bärande tema för mig och en sak som jag har strävat efter, konstaterar han.

Rollen som den förenande länken mellan vetenskapens värld och den kliniska världen är naturlig för Kononen, eftersom han efter att ha tagit examen arbetade 14 år som forskare först i USA och sedan i Schweiz. Juha berättar att han alltid har haft ett naturligt intresse för att undersöka och utveckla olika saker. Forskningsarbetet fångade den unge studentens intresse redan på den första kursen i medicin. Sin doktorsavhandling skrev han klart vid sidan av studierna.

När Kononen arbetade i USA på National Human Genome Research Institute (USA:s nationella genomforskningsinstitut) utvecklade han en metod som revolutionerade forskningen av vävnadsprov. Istället för ett enda prov, kunde man undersöka tusen prov samtidigt. Metoden blev en succé som fortfarande används i patologilaboratorier runtom i världen.

Nyckeln finns i genetiken

Metoden som Kononen utvecklade främjade även undersökningen av cancerns genetik och förde honom slutligen till Schweiz där han arbetade för ett litet företag inom bioteknik. Åren fylldes av utvecklingsarbete och forskning, besök på mässor samt resor runtom i världen, vilket slutligen blev krävande.

– De var hektiska år, och det började tära på mig. Jag fattade beslutet att bryta mig loss och återvända till Finland. Vi ville också att barnen skulle känna sina rötter, så vi valde Mellersta Finland.

Efter att Juha hade återvänt till hemtrakterna år 2009 beslöt han sig för att på nytt ägna sig åt läkararbetet. Eftersom han hade över 60 vetenskapliga publikationer inom cancerforskning bakom sig var valet av fackområde klart. Kononen blev färdig specialistläkare inom cancersjukdomar, varefter han fortsatte att arbeta som avdelningsöverläkare för cancersjukdomar på Mellersta Finlands centralsjukhus ända tills han började arbeta på Docrates.

Med närmare 25 år av erfarenhet som läkare och forskare, anser Juha att det viktigaste som han kan ge sina patienter är expertis.

– Jag tycker inte att man kan ha en bra vårdrelation utan expertis. Viktigt är emellertid även empati och att möta varje patient som sig själv. Fundera över vad som är viktigt för patienten i denna situation och vad som kan hjälpa. Man måste minnas att människornas prioriteter, resurser och krafter sällan är likadana. Därför strävar jag också efter att leva mig in i varje patients individuella utgångspunkter och hjälpa dem utgående från dessa, säger Kononen.

Men hur är det med Juhas hjärtefråga och passion, dvs. forskning? Huvudsakligt arbete är det inte längre, men han försöker ge den några timmar varje vecka vid sidan av patientarbetet. Just nu håller han bland annat på med metodutveckling för vätskebiopsi samt test av läkemedelskänslighet.

– Cancer berör oss alla och är fortfarande en stor och olöst fråga. Hur man avancerar ligger i förståelsen för hur cancer utvecklas och förändras, och nyckeln till det finns i genetiken.

– När jag möter svåra fall och cancerformer som inte kan botas är forskningsarbetet en psykologisk överlevnadsmekanism för mig som hjälper mig att orka. För mig är det viktigt att kunna tänka att morgondagen är ljusare.

För nya patienter tidsbeställning här och till media, viestinta@docrates.com.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)