Skip to content

Juha Kononen

Ledande överläkare, individuell cancervård
Specialist i cancersjukdomar, MD

Jag har arbetat som cancerläkare och -forskare i 25 år. Jag behandlar alla cancersjukdomar, särskilt bröst-, lung- och tarmcancer, sköldkörtelcancer, melanom och sällsynta tumörsjukdomar. Min specialkompetens omfattar läkemedelsbehandlingar vid cancersjukdomar, kliniska läkemedelsprövningar, strålbehandling och tolkning av genprofileringsresultat.

För mig betyder bästa möjliga cancervård framför allt individualitet och att jag i rätt tid kan ge varje patient precis den vård som lämpar sig för hen. Empati och att möta varje patient individuellt är viktigt på min mottagning, och jag strävar efter att leva mig in i varje patients individuella utgångspunkter och hjälpa dem utgående från dessa.

Välkommen till min mottagning. Närstående är också välkomna att följa med.

Du kan också boka en distansmottagning hos mig.

Språkkunskap

Finska, engelska

Utbildning

MD, Tammerfors universitet 1996
ML, Tammerfors universitet 1994

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, överläkare i läkemedelsbehandling 2019–
  • KSKS Mellersta Finlands Centralsjukhus, Jyväskylä, avdelningsöverläkare 2016–2019
  • Tammerfors Universitetssjukhus, KSKS Mellersta Finlands Centralsjukhus, Jyväskylä, specialist i cancersukdomar 2011–2015
  • KSKS Mellersta Finlands Centralsjukhus, Jyväskylä, läkare 2009–2011
  • Forskning och produktutveckling inom biomedicinsk teknologi (genforskning) 2000–2008
  • Basel, Schweiz, Preklinisk cancerläkemedelsforskning, forskningsgruppsdirektör 2000–2003
  • NHGRI, NIH, Bethesda, USA, Cancergenforskning, forskningsgruppsdirektör 1999–2000

Vetenskaplig verksamhet

Vävnadsmikroarray metodens uppfinnare.

Kononens forskningsarbete är brett siterat i internationella vetenskapliga publikationer.

Biografi

Specialistläkaren i cancersjukdomar, MD Juha Kononen är överläkare inom cancervård vid ett privat cancersjukhus i Finland. I egenskap av överläkare svarar Kononen för sjukhusets kliniska verksamhet och förvaltning av sjukhuset läkare och fysiker. Kononen deltar även aktivt i patientarbetet och har mottagning på sjukhuset.

 För Juha Kononen betyder bästa möjliga cancervård framför allt individualitet. Individuell vård betyder att han i rätt tid kan ge varje patient precis den vård som lämpar sig för honom eller henne.

På Docrates kan uppgifter om cancer-gener användas som hjälp. Genom att undersöka cancertumörens gener är det möjligt att hitta läkemedel som är effektiva på just den ifrågavarande patientens cancertyp. Med hjälp molekylär profilering av cancer är det möjligt att undvika behandlingar som sannolikt inte hjälper och som orsakar biverkningar.

Kononens uppgift på Docrates är att forska och analysera vad som sker inom vetenskapsvärlden och ta i bruk nya metoder och behandlingar för att möjliggöra en individuell cancervård.

Rollen som den förenande länken mellan vetenskapens värld och den kliniska världen är naturlig för Kononen, eftersom han efter att ha tagit examen arbetade 14 år som forskare först i USA och sedan i Schweiz. Kononen har alltid har haft ett naturligt intresse för att undersöka och utveckla olika saker.

Under sin tid på ett nationella gen-forskningsinstitut i USA, National Human Genome Research Institute, utvecklade han en metod som revolutionerade forskningen av vävnadsprov. Istället för ett enda prov, kunde man undersöka tusen prov samtidigt. Metoden blev en succé som fortfarande används i patologilaboratorier runtom i världen. Metoden som Kononen utvecklade främjade även forskningen av cancerns genetik.

Som överläkare inom cancervård betonar Juha Kononen i patientarbetet följande: god vårdrelation, empati och att möta varje patient individuellt. Han vill fundera över vad som är viktigt för patienten i aktuell situation och vad som kan hjälpa. Man måste minnas att människornas prioriteter, resurser och krafter sällan är likadana. Kononen vill leva sig in i varje patients individuella utgångspunkter och hjälpa dem utgående från dessa.

Cancer berör oss alla och är fortfarande en stor och olöst fråga. Hur man avancerar ligger i förståelsen för hur cancer utvecklas och förändras, och nyckeln till det finns i genetiken. När jag möter svåra fall och cancerformer som inte kan botas är forskningsarbetet en psykologisk överlevnadsmekanism för mig som hjälper mig att orka. För mig är det viktigt att kunna tänka att morgondagen är ljusare, berättar Juha Kononen, överläkare inom cancervård på Docrates Cancersjukhus.