Juha Kononen

Ledande överläkare, Individuell cancervård
Specialist i cancersjukdomar, MD

Specialisering

Alla cancersjukdomar, speciellt bröstcancer, lungcancer och tarmkanalscancer, melanom, sällsynta tumörsjukdomar.
Läkemedelsbehandling vid cancer.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

MD, Tampere Universitet 1996
ML, Tampere Universitet 1994

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Överläkare i läkemedelsbehandling 2019-
  • KSKS Mellersta Finlands Centralsjukhus, Jyväskylä, Avdelningsöverläkare 2016-2019
  • Tammerfors Universitetssjukhus, KSKS Mellersta Finlands Centralsjukhus, Jyväskylä, Onkologi 2011-2015
  • KSKS Mellersta Finlands Centralsjukhus, Jyväskylä, Läkare 2009-2011
  • Forskning och produktutveckling inom biomedicinsk teknologi (genforskning) 2000-2008
  • Basel, Schweiz, Preklinisk cancerläkemedelsforskning, Forskningsgruppsdirektör 2000-2003
  • NHGRI, NIH, Bethesda, USA, Cancergenforskning, Forskningsgruppsdirektör 1999-2000

Tjänster

Kliniska cancerläkemedelsprövningar, strålbehandling, genprofileringsanalysering.

Vetenskaplig verksamhet

Vävnadsmikroarray metodens uppfinnare.
Kononens forskningsarbete är brett siterat i internationella vetenskapliga publikationer.