Juha Kononen

Ledande överläkare, Individuell cancervård
Specialist i cancersjukdomar, MD

Specialisering

Alla cancersjukdomar, speciellt bröstcancer, lungcancer och tarmkanalscancer, melanom, sällsynta tumörsjukdomar.
Läkemedelsbehandling vid cancer.

Tjänster

Kliniska cancerläkemedelsprövningar, strålbehandling, genprofileringsanalysering.

Språkkunskap

Finska, engelska

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

MD, Tampere Universitet 1996
ML, Tampere Universitet 1994

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Överläkare i läkemedelsbehandling 2019-
  • KSKS Mellersta Finlands Centralsjukhus, Jyväskylä, Avdelningsöverläkare 2016-2019
  • Tammerfors Universitetssjukhus, KSKS Mellersta Finlands Centralsjukhus, Jyväskylä, Onkologi 2011-2015
  • KSKS Mellersta Finlands Centralsjukhus, Jyväskylä, Läkare 2009-2011
  • Forskning och produktutveckling inom biomedicinsk teknologi (genforskning) 2000-2008
  • Basel, Schweiz, Preklinisk cancerläkemedelsforskning, Forskningsgruppsdirektör 2000-2003
  • NHGRI, NIH, Bethesda, USA, Cancergenforskning, Forskningsgruppsdirektör 1999-2000

Vetenskaplig verksamhet

Vävnadsmikroarray metodens uppfinnare.
Kononens forskningsarbete är brett siterat i internationella vetenskapliga publikationer.