Skip to content

Om Docrates

Ett finskt Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är en internationell spetsenhet som är specialiserad på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar.

Docrates Cancersjukhus började sin verksamhet 2007, och 2009 öppnades det fina sjukhuset som planerats enligt våra önskemål för heltäckande vård av cancerpatienter. Sjukhuset finns på Busholmen nära stadens centrum. Läs mer om sjukhusets historia.

Ett eget vårdteam, specialiserad behandling och specialister

På Docrates får patienter som insjuknat i cancer individuell service under hela behandlings- och uppföljningsperioden på ett och samma ställe. Med tanke på patientens bästa satsar vi på högklassig teknik och hög kompetens för våra cancerspecialister – samt äkta omtanke. På Docrates får varje patient ett eget vårdteam samt en egen läkare och vårdare, som stöder patienten och de anhöriga och är lätta att kontakta. Läs mer om undersökningar och behandlingar samt om mål och väderingar.

Ett finskt privatsjukhus, som patienter kommer också från utlandet

Docrates är ett privatsjukhus som ägs av finländare. Den största ägaren är Aava Terveyspalvelut Oy och till de övriga ägarna hör stiftande aktieägare, små aktieägare och finländska familjeföretag. Omkring en fjärdedel av våra patienter kommer från utlandet: vi har hittills haft patienter från 60 olika länder, vilket gör Docrates till en betydande exportör av hälso- och sjukvårdstjänster. Docrates är det enda privata cancersjukhuset i Norden.

År 2023 var vår omsättning 27,8 miljoner euro och antalet patientbesök är 19 000 per år.

På sjukhuset arbetar över 60 fast anställda personer och dessutom har våra patienter tillgång till drygt 30 fria yrkesutövare inom cancerbehandling och -vård. Ta del av Docrates specialister.

Ilpo Tolonen är Docrates verkställande direktör och ledande överläkaren Juha Kononen ansvarar för den kliniska verksamheten. Läs mer om ledning och styrelse.

Cancersjukhus kompletterar tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården

Vi vårdar också patienter med betalningsförbindelser från kommuner och till exempel arbetsgivarföretag. Flera frivilliga sjukkostnadsförsäkringar ersätter behandlingar på Docrates Cancersjukhus. Även en del av våra utländska patienter får ersättningar från sina hemländer för vård på Docrates, till exempel med stöd av EU:s patientdirektiv.

Vi satsar på klinisk forskning och samarbete med läkemedelsbolag och apparatleverantörer för utveckling av produkter. Tack vare vårt samarbetsnätverk med toppspecialister kan vi alltid erbjuda våra patienter de nyaste cancerbehandlingarna och spetskompetens samt vid behov kliniska prövningar.

Sjukhuset har vårdavdelning och laboratorietjänster. Vi tillhandahåller heltäckande vård för våra patienter och erbjuder även hälso- och friskvårdstjänster.

Cancersjukhus anläggningar är utformade för cancerbehandling

Docrates Cancersjukhus anläggningar är designade för modern cancerbehandling. Cancersjukhus visuella utseende är klassiskt finskt i sin tonala värld, men också mjukt och skonsamt som tilltalar internationella kunder. Cancersjukhus ligger nära centrum av huvudstaden i Finland, Helsingfors.

Privatsjukhus specialiserad individuell cancerbehandling och diagnostik

Vi erbjuder avancerad diagnostik och de senaste cancerbehandlingarna utan väntetid.  Varje kund är den viktigaste kunden för oss.

Läs mer om cancervård på Docrates