Om Docrates

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är en internationell spetsenhet som är specialiserad på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar.

Docrates Cancersjukhus började sin verksamhet 2007, och 2009 öppnades det fina sjukhuset som planerats enligt våra önskemål för heltäckande vård av cancerpatienter. Sjukhuset finns på Busholmen nära stadens centrum. Läs mer om sjukhusets historia.

På Docrates får patienter som insjuknat i cancer individuell service under hela behandlings- och uppföljningsperioden på ett och samma ställe. Med tanke på patientens bästa satsar vi på högklassig teknik och hög kompetens för våra cancerspecialister – samt äkta omtanke. På Docrates får varje patient ett eget vårdteam samt en egen läkare och vårdare, som stöder patienten och de anhöriga och är lätta att kontakta. Läs mer om undersökningar och behandlingar samt om Docrates vårdfilosofi.

Docrates är ett privatsjukhus som ägs av finländare. Den största ägaren är Aava Terveyspalvelut Oy och till de övriga ägarna hör stiftande aktieägare, små aktieägare och finländska familjeföretag. Omkring en fjärdedel av våra patienter kommer från utlandet: vi har hittills haft patienter från 60 olika länder, vilket gör Docrates till en betydande exportör av hälso- och sjukvårdstjänster. Docrates är det enda privata cancersjukhuset i Norden.

År 2019 var vår omsättning 19,1 miljoner euro och antalet patientbesök är 18 000 per år. På sjukhuset arbetar över 60 fast anställda personer och dessutom har våra patienter tillgång till drygt 30 fria yrkesutövare inom cancerbehandling och -vård. Ta del av Docrates specialister.

Ilpo Tolonen är Docrates verkställande direktör och ledande överläkaren Juha Kononen ansvarar för den kliniska verksamheten.

Docrates Cancersjukhus kompletterar tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården: vi vårdar också patienter med betalningsförbindelser från kommuner och till exempel arbetsgivarföretag. Flera frivilliga sjukkostnadsförsäkringar ersätter behandlingar på Docrates Cancersjukhus. Även en del av våra utländska patienter får ersättningar från sina hemländer för vård på Docrates, till exempel med stöd av EU:s patientdirektiv.

Vi satsar på klinisk forskning och samarbete med läkemedelsbolag och apparatleverantörer för utveckling av produkter. Tack vare vårt samarbetsnätverk med toppspecialister kan vi alltid erbjuda våra patienter de nyaste cancerbehandlingarna och spetskompetens samt vid behov kliniska prövningar.

Sjukhuset har vårdavdelning och laboratorietjänster. Vi tillhandahåller heltäckande vård för våra patienter och erbjuder även hälso- och friskvårdstjänster.

Läs mer

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Läs mer

Professorn vid cancersjukhuset: här är de 5 största myterna om cancer jag har stött på under min karriär

Docrates Cancersjukhus grundare, Professor Timo Joensuu, har en kvart sekel lång karriär i branschen. Nu avslöjar han, överläkare för strålbehandling...

Läs mer

Så här har cancervården utvecklats under tio år – ett stort språng särskilt gällande lungcancer och melanom

Juha Kononen, ledande överläkare vid Docrates Cancersjukhus, förklarar vilka cancerformers prognos som har påverkats mest av läkemedelsutvecklingen under det senaste...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)