Följande mål styr vår verksamhet:

 • Vi ger varje patient individuell vård med respekt för människan, vårt mål är en optimal och heltäckande vårdplan
 • Vi erbjuder omedelbar och högklassig diagnostik och behandling av cancer
 • Vi tar i bruk nya behandlings- och vårdformer utan fördröjning, och vi deltar aktivt i cancerforskningen

Våra värderingar: Möta människan med respekt

För patienten innebär våra värderingar och löften:

 • Individuell vård

Vi ger patienten tillräckligt med tid, patienten har en egen läkare och vårdare, och vi gör tillsammans upp en individuell vårdplan.

 • Vi vill överträffa förväntningarna

Vårt mål är att varje patient ska känna sig som vår viktigaste patient

För personalen innebär våra värderingar:

 • Vi ger vår vårdpersonal möjlighet att förverkliga en högklassig och engagerad, patientcentrerad cancervård
 • Vi respekterar varandra i arbetsgemenskapen och värdesätter allas arbetsinsatser

För våra samarbetspartner innebär våra värderingar:

 • Vi är en ansvarsfull, pålitlig och sakkunnig aktör, och en uppskattad samarbetspartner

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt