Användarvillkor för webbplatsen

Genom att använda Docrates Cancersjukhus Ab:s webbplats förbinder användaren sig till att följa dessa användarvillkor.

TJÄNSTEPRODUCENT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsens innehåll ägs av Docrates Cancersjukhus Ab (Utterhällsstranden 2, 00180 Helsingfors) (nedan Företaget eller Docrates) i egenskap av tjänsteproducent. Det är tillåtet att använda webbplatsen och dess innehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk. I övrigt är det förbjudet att kopiera, förflytta, distribuera eller spara innehållet på webbplatsen eller en del av det i vilket format som helst utan föregående skriftligt samtycke från Företaget.

Användningen av pressmeddelanden och övriga dokument som är avsedda att vara offentliga för offentlig informationsförmedling i olika sammanhang enligt god sed är tillåten, när informationskällan nämns.

ÄNDRINGAR

Företaget har rätt att ändra webbplatsens användarvillkor, innehåll eller tjänster utan förhandsanmälan.

ANSVAR

Företaget eftersträvar att informationen på webbplatsen ska vara korrekt och aktuell, men en oavbruten och felfri funktion på webbplatsen kan inte garanteras. Företaget svarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av webbplatsens eller tjänsternas tillgänglighet eller felaktighet.

LÄNKAR OCH SOCIALA TILLÄGGSPROGRAM

Webbplatsen kan innehålla länkar och anslutningar till tredje parters webbplatser samt s.k. sociala tilläggsprogram (t.ex. tilläggsprogram för Facebook). Tilläggsprogram som underhålls av tredje parter på Företagets webbplats laddas från dessa tjänsters egna servrar, varvid den tredje parten kan placera sina egna cookies (kakor). På dessa tjänster som tredje parter tillhandahåller eller applikationer som tredje parter förmedlar på Företagets webbplats eller i Företagets tjänster tillämpas tredje parters användar- och övriga villkor.

E-POST

Sekretessen för e-postmeddelanden som skickas via det öppna datanätet kan inte garanteras. Användarna ska undvika att skicka meddelanden som innehåller känsliga uppgifter eller som i övrigt är konfidentiella till Docrates via okrypterad e-post. Docrates tillhandahåller säkra datakommunikationslösningar för förmedling av konfidentiella uppgifter. Du kan fråga vår personal om dessa alternativ.

POLICY FÖR COOKIES

På webbplatsen används cookies för att genomföra Företagets tjänster, utveckla tjänsterna, förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt inrikta marknadsföring. En cookie är en textfil som skickas till användarens dator och som sparas där. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Med hjälp av cookies insamlas bl.a. följande uppgifter: laddade sidor, typ av webbläsare, operativsystem, tidpunkt. Om du vill kan du inaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen inaktiveras, kan det leda till att vissa tjänster fungerar långsammare eller att åtkomsten till vissa webbsidor hindras helt.

Marknadsföring, riktade annonser

Dessa cookies används för att spåra surfvanor och -aktivitet. Vi använder denna information för att visa dig riktat/skräddarsytt marknadsföringsinnehåll. Genom att använda sådana cookies kan vi samla in personlig information och använda den för riktade annonser och/eller dela den till tredje parter för samma ändamål. All aktivitet som spåras och lagras av dessa cookies kan delas till tredje parter. Du kan hindra riktad annonsering helt eller företagsvis via webbplatsen YourOnlineChoices.

Analysverktyg som vi använder: Meta, Google Analytics,  Adform, Taboola, Readpeak script ja Leadoo.

Mer information om spårning av marknadsföring ges av Docrates Cancersjukhus marknadsförings- och kommunikationsavdelning, tfn 010 773 2000.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I vissa delar av webbplatsen kan man bli ombedd att ge ut personuppgifter, t.ex. i samband med en tidsbeställning eller en kontaktförfrågan. Docrates Cancersjukhus behandlar personuppgifter noggrant i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och garanterar integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Insamlade uppgifter kan lagras i Docrates Cancersjukhus patientregister, där uppgifterna används för de syften som definierats i registerbeskrivningarna.

Den registrerade kan kontrollera sina personuppgifter genom att kontakta Docrates Cancersjukhus. Docrates Cancersjukhus korrigerar eller tar bort ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter på begäran.

Mer information om behandling av personuppgifter får du av Harri Puurunen, dataskyddsansvarig, tfn 010 773 2000.

TILLÄMPLIG LAG

På dessa villkor samt vid eventuella tvister som föranleds av Företagets webbplats eller innehållet på dem tillämpas Finlands lag, med undantag för bestämmelser gällande val av lag. Eventuella meningsskiljaktigheter avgörs vid Helsingfors tingsrätt.

Docrates Cancersjukhus Ab 14.3.2018