Användarvillkor för webbplatsen

Genom att använda Docrates Cancersjukhus Ab:s webbplats förbinder användaren sig till att följa dessa användarvillkor.

TJÄNSTEPRODUCENT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsens innehåll ägs av Docrates Cancersjukhus Ab (Utterhällsstranden 2, 00180 Helsingfors) (nedan Företaget eller Docrates) i egenskap av tjänsteproducent. Det är tillåtet att använda webbplatsen och dess innehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk. I övrigt är det förbjudet att kopiera, förflytta, distribuera eller spara innehållet på webbplatsen eller en del av det i vilket format som helst utan föregående skriftligt samtycke från Företaget.

Användningen av pressmeddelanden och övriga dokument som är avsedda att vara offentliga för offentlig informationsförmedling i olika sammanhang enligt god sed är tillåten, när informationskällan nämns.

ÄNDRINGAR

Företaget har rätt att ändra webbplatsens användarvillkor, innehåll eller tjänster utan förhandsanmälan.

ANSVAR

Företaget eftersträvar att informationen på webbplatsen ska vara korrekt och aktuell, men en oavbruten och felfri funktion på webbplatsen kan inte garanteras. Företaget svarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av webbplatsens eller tjänsternas tillgänglighet eller felaktighet.

LÄNKAR OCH SOCIALA TILLÄGGSPROGRAM

Webbplatsen kan innehålla länkar och anslutningar till tredje parters webbplatser samt s.k. sociala tilläggsprogram (t.ex. tilläggsprogram för Facebook). Tilläggsprogram som underhålls av tredje parter på Företagets webbplats laddas från dessa tjänsters egna servrar, varvid den tredje parten kan placera sina egna cookies (kakor). På dessa tjänster som tredje parter tillhandahåller eller applikationer som tredje parter förmedlar på Företagets webbplats eller i Företagets tjänster tillämpas tredje parters användar- och övriga villkor.

E-POST

Sekretessen för e-postmeddelanden som skickas via det öppna datanätet kan inte garanteras. Användarna ska undvika att skicka meddelanden som innehåller känsliga uppgifter eller som i övrigt är konfidentiella till Docrates via okrypterad e-post. Docrates tillhandahåller säkra datakommunikationslösningar för förmedling av konfidentiella uppgifter. Du kan fråga vår personal om dessa alternativ.

POLICY FÖR COOKIES

På webbplatsen används cookies för att genomföra Företagets tjänster, utveckla tjänsterna, förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt inrikta marknadsföring. En cookie är en textfil som skickas till användarens dator och som sparas där. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Med hjälp av cookies insamlas bl.a. följande uppgifter: laddade sidor, typ av webbläsare, operativsystem, tidpunkt. Om du vill kan du inaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen inaktiveras, kan det leda till att vissa tjänster fungerar långsammare eller att åtkomsten till vissa webbsidor hindras helt.

Marknadsföring, riktade annonser

Dessa cookies används för att spåra surfvanor och -aktivitet. Vi använder denna information för att visa dig riktat/skräddarsytt marknadsföringsinnehåll. Genom att använda sådana cookies kan vi samla in personlig information och använda den för riktade annonser och/eller dela den till tredje parter för samma ändamål. All aktivitet som spåras och lagras av dessa cookies kan delas till tredje parter. Du kan hindra riktad annonsering helt eller företagsvis via webbplatsen YourOnlineChoices.

Analysverktyg som vi använder: Facebook, Yandex metrica, Google Analytics, Adform-spårning, Taboola, Readpeak script.

Mer information om spårning av marknadsföring ges av Docrates Cancersjukhus marknadsförings- och kommunikationsavdelning, tfn 010 773 2000.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I vissa delar av webbplatsen kan man bli ombedd att ge ut personuppgifter, t.ex. i samband med en tidsbeställning eller en kontaktförfrågan. Docrates Cancersjukhus behandlar personuppgifter noggrant i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och garanterar integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Insamlade uppgifter kan lagras i Docrates Cancersjukhus patientregister, där uppgifterna används för de syften som definierats i registerbeskrivningarna.

Den registrerade kan kontrollera sina personuppgifter genom att kontakta Docrates Cancersjukhus. Docrates Cancersjukhus korrigerar eller tar bort ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter på begäran.

Mer information om behandling av personuppgifter får du av Harri Puurunen, dataskyddsansvarig, tfn 010 773 2000.

TILLÄMPLIG LAG

På dessa villkor samt vid eventuella tvister som föranleds av Företagets webbplats eller innehållet på dem tillämpas Finlands lag, med undantag för bestämmelser gällande val av lag. Eventuella meningsskiljaktigheter avgörs vid Helsingfors tingsrätt.

Docrates Cancersjukhus Ab 14.3.2018

Läs mer

Publicerad: 19.04.2021

Nya målstyrda läkemedel ger hopp åt kvinnor med gynekologisk cancer

Patienter från Sverige reser till Finland för behandling av gynekologisk cancer. Professor i kvinnosjukdomar och förlossningar: ”Ålder får inte vara...

Läs mer
Publicerad: 15.03.2021

Ett nytt blodprov för diagnostisering av prostatacancer

Docrates Cancersjukhus har först i Finland tagit i bruk ett nytt blodprov som stöder PSA-test i diagnostisering av prostatacancer Ett...

Läs mer
Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)