Skip to content

Webbplatsens innehåll ägs av Docrates Cancersjukhus Ab (Utterhällsstranden 2, 00180 Helsingfors) (nedan Företaget eller Docrates).

Genom att använda Docrates Cancersjukhus Ab:s webbplats förbinder användaren sig till att följa dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor gäller för all användning av dessa Docrates webbplatser och deras innehåll, om inte annat anges separat.

Webbplatsens innehåll och rättigheter

Syftet med dessa webbplatser är att tillhandahålla information om de tjänster som erbjuds av företaget, och innehållet på webbplatserna har endast tagits fram i informationssyfte. Företaget har rätt att ändra webbplatsens användarvillkoren, innehållet eller tjänsterna på sidorna utan förhandsanmälan.

Webbplatsanvändaren beviljas begränsad tillgång till innehållet på denna sida i enlighet med dessa villkor. Det är tillåtet att använda webbplatsen och dess innehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk. I övrigt är det förbjudet att kopiera, förflytta, distribuera eller spara innehållet på webbplatsen eller en del av det i vilket format som helst utan föregående skriftligt tillstånd från Företaget. Docrates äger de immateriella rättigheterna till allt innehåll som presenteras på dessa sidor, om inte annat specifikt anges.

Användningen av pressmeddelanden och övriga dokument som är avsedda att vara offentliga för offentlig informationsförmedling i olika sammanhang enligt god sed är tillåten, när informationskällan nämns.

Ansvar

Företaget eftersträvar att informationen på webbplatsen ska vara korrekt och aktuell, men en oavbruten och felfri funktion på webbplatsen kan inte garanteras. Företaget svarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av webbplatsens eller tjänsternas tillgänglighet eller felaktighet.

e-post

Sekretessen för e-postmeddelanden som skickas via det öppna datanätet kan inte garanteras. Användarna ska undvika att skicka meddelanden som innehåller känsliga uppgifter eller som i övrigt är konfidentiella till Docrates via okrypterad e-post. Docrates tillhandahåller säkra datakommunikationslösningar för förmedling av konfidentiella uppgifter. Du kan fråga vår personal om dessa alternativ.

Dataskydd

I vissa delar av webbplatsen kan du bli ombedd att lämna personlig information, till exempel när du bokar en mottagning eller lämnar kontaktförfrågan. Docrates Cancersjukhus behandlar personuppgifter noggrant i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och säkerställer att integriteten skyddas vid behandling av personuppgifter. Insamlade uppgifter kan lagras i Docrates Cancersjukhus personregister, i vilket fall uppgifterna kommer att användas för de ändamål som anges i integritetspolicyn.

Du hittar mer information om behandlingen av personuppgifter i våra integritetspolicyer.

Tillämplig lag

På dessa villkor samt vid eventuella tvister som föranleds av Företagets webbplats eller innehållet på dem tillämpas Finlands lag, med undantag för bestämmelser gällande val av lag. Eventuella meningsskiljaktigheter avgörs vid Helsingfors tingsrätt.

Docrates Cancersjukhus Ab 26.10.2022