Naispotilas Tuomo Alangon vastaanotolla

Cancerformer

På Docrates Cancersjukhus har vi behandlat över 30 olika cancersjukdomar. Våra specialister har bred kompetens inom diagnostik och vård av olika cancersjukdomar. Våra onkologer kan erbjuda patienten bästa möjliga vård tillsammans med specialister inom olika områden. Sjukhuset är högteknologiskt utrustat och erbjuder en heltäckande behandling under ett och samma tak. Vi har även en vårdavdelning och laboratorietjänster. Kirurgiska ingrepp samordnas med vårt nätverk av samarbetspartners, som utgörs av specialister. Vårt internationella samarbete gör det möjligt för oss att erbjuda de senaste behandlingsmetoderna för de vanligaste cancersjukdomarna, även då det rör sig om mer sällsynta cancerformer. På Docrates Cancersjukhus är det även möjligt att delta vid kliniska läkemedelsprövningar.

På dessa sidor hittar du nyttig information om olika cancersjukdomar, diagnostik och behandlingsalternativ. Vi har skrivit om ett antal utvalda cancerformer, dock utan att komma i närheten av alla som vi behandlat. Om du inte hittar den information du söker, tveka inte att kontakta vår kunniga personal. De talar svenska.

Bröstcancer

Docrates Cancersjukhus ger behandling av bröstcancer utan väntetid...
Läs mer

Prostatacancer

Snabb behandling av prostatacancer vid Docrates Cancersjukhus...
Läs mer

Gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer omfattar cancersjukdomar som har sitt ursprung i de kvinnliga könsorganen. Hit hör cancer i de yttre könsorganen, slidan, livmoderhalsen, livmoderkroppen, det vill säga livmodern, äggledarna och äggstockarna. Bland de va...
Läs mer

Cancer i bukspottkörteln

Cancer i bukspottkörteln är en av de allvarligaste cancersjukdomarna, eftersom endast några av dem som insjuknat är vid liv fem år efter diagnosen. Dessutom upptäcks sjukdomen sällan på ett tidigt stadium. Cancer i bukspottkörteln uppstår n...
Läs mer

Cancer i gallblåsa och gallvägar

Cancer i gallblåsa och gallvägar är jämförelsevis sällsynt. Gallblåsecancer är en cancersjukdom som utgår från gallblåsan. Denna cancerform är 1,5 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Gallvägscancer uppstår inne i levern eller i den gem...
Läs mer

Hjärntumörer

Hjärntumörer är relativt sällsynta. I Finland diagnostiseras årligen över 900 nya tumörer i centrala nervsystemet. Cirka 3% av alla nya diagnostiserade tumörer är hjärntumörer. Mellan 2011 och 2015 var hjärntumörerna den 12: e vanligaste tu...
Läs mer

Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom är en typ av cancer i lymfsystemet. Hodgkins lymfom utgår vanligen från en lymfkörteln, och de första symtomen är oftast svullna lymfkörtlar. Hodgkins lymfom är en sällsynt sjukdom, som förekommer mest vanligast ...
Läs mer

Hudcancer

Med hudcancer avses cancertumörer med ursprung i hudens olika celler. De bildas vanligen inledningsvis i hudens översta skikt, dvs. epidermis. Vilken typ av hudcancer det är frågan om är en följd av i vilka celler den har sitt ursprung. För...
Läs mer

Leukemi

Vid leukemi förändras förstadierna till de vita blodpropparna i benmärgen till elakartade cancerceller. Till skillnad från vid andra cancersjukdomar utvecklas det inga fasta cancertumörer vid leukemi, utan cancercellerna finns i blodet och ...
Läs mer

Levercancer

Många cancerformer bildar metastaser i levern, men cancer som uppstår i själva organet är ganska sällsynt. Levercancer är dubbelt så vanligt hos män än hos kvinnor, vilket bland annat beror på skillnader i alkoholvanorna. Den största delen ...
Läs mer

Lungcancer

Även om antalet nya fall av lungcancer har minskat i Finland är den fortfarande en av de cancerformer som har den högsta dödligheten. Hos finländska män är lungcancer den näst vanligaste cancerformen, strax efter prostatacancer. Mindre ...
Läs mer

Magsäckscancer

Magsäckscancer är, som namnet antyder, en cancersjukdom som utgår från magsäckens slemhinna. Till skillnad från många andra cancrar har antalet fall av magsäckscancer sjunkit kraftigt i Finland på senare år. Man tror att detta bl.a. ber...
Läs mer

Matstrupscancer

Matstrupscancer är en elakartad tumörsjukdom som utgår från matstrupen. Män insjuknar cirka dubbelt så ofta i denna cancerform jämfört med kvinnor, bland annat på grund av skillnader när det gäller rökning och alkoholbruk. Förekomsten h...
Läs mer

Mjukdels- och skelettsarkom

Med sarkom avses en elakartad tumör som uppstår i kroppens stödjevävnad, antingen skelettet eller de mjuka vävnaderna. Det finns flera varianter av skelettsarkom och mer än 40 olika typer av mjukdelssarkom. Skelettsarkom uppstår oftast i de...
Läs mer

Myelom

Myelom dvs. plasmacellscancer är en elakartad blodsjukdom som uppstår i en elakartad plasmacellsklon av B-cellerna i benmärgen. Plasmaceller finns i blodet och benmärgen. Denna cancer utvecklar vanligen inte en enskild tumör utan sjukdomsce...
Läs mer

Sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer har blivit vanligare under senare tid. Man vet att sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män. I genomsnitt insjuknar man vid 25-65 års ålder. Det är trösterikt att veta att behandlingsresultaten vid sköldkörtelc...
Läs mer

Urinblåse- och urinvägscancer

Urinblåsecancer är en elakartad tumör i urinblåsan och är särskilt förekommande i industriländerna. Urinblåsecancer är oftast ytlig och begränsad till slemhinnan. Urinblåsecancern kan dock spridas till urinblåseväggen och bilda metastaser i...
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt