Progressiv robotassisterad kirurgi

Operativ behandling är en tyngre behandlingsform än strålbehandling, därför bedöms möjligheten till denna individuellt utifrån patientens allmänna hälsotillstånd. Vid planeringen av operativ behandling använder vi magnetbilder som tagits före provbitarna för att undvika störningsfaktorer vid tolkningen av bilderna. Utifrån den i magnetundersökningen konstaterade lokala spridningen och övriga riskfaktorer beslutar vi tillsammans med patienten om hur mycket av erektionsnerverna som ska sparas och vi bedömer sannolikheten för kompletterande strålbehandling. Operation är en effektiv behandlingsform, men man har mest nytta av den vid cancer av medelhög och hög risk. Operation rekommenderas särskilt då prostatan är förstorad och orsakar urineringsbesvär.

Via Docrates Cancersjukhus har du möjlighet att få en avancerad Da Vinci-robotassisterade prostatektomi (RALP). I robotassisterade operationer förenas fördelarna med öppen kirurgi och laparoskopisk operation. Jämfört med öppen kirurgi tillfrisknar man snabbare och det förekommer färre biverkningar som beror på operationen. Dessutom bevaras förmågan att urinera och få erektion i allmänhet bättre.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt