Progressiv robotassisterad kirurgi

Operativ behandling är en tyngre behandlingsform än strålbehandling, därför bedöms möjligheten till denna individuellt utifrån patientens allmänna hälsotillstånd. Vid planeringen av operativ behandling använder vi magnetbilder som tagits före provbitarna för att undvika störningsfaktorer vid tolkningen av bilderna. Utifrån den i magnetundersökningen konstaterade lokala spridningen och övriga riskfaktorer beslutar vi tillsammans med patienten om hur mycket av erektionsnerverna som ska sparas och vi bedömer sannolikheten för kompletterande strålbehandling. Operation är en effektiv behandlingsform, men man har mest nytta av den vid cancer av medelhög och hög risk. Operation rekommenderas särskilt då prostatan är förstorad och orsakar urineringsbesvär.

Via Docrates Prostatacancerklinik har du möjlighet att få en avancerad Da Vinci-robotassisterade prostatektomi (RALP). Operationen utförs av vår urolog Henrikki Santti (HYKSin), med mottagning på Docrates, som med över 500 robotassisterade operationer är en av Finlands mest erfarna kirurger inom robotassisterade operationer. Dessutom kan vi ge operationsremiss till urologerna Jarno Riikonen och Juha Koskimäki (Coxa).

I robotassisterade operationer förenas fördelarna med öppen kirurgi och laparoskopisk operation. Jämfört med öppen kirurgi tillfrisknar man snabbare och det förekommer färre biverkningar som beror på operationen. Dessutom bevaras förmågan att urinera och få erektion i allmänhet bättre.

Docrates Cancersjukhuset önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra sjuksköterskor Johanna Baarman och  Henna Lundenius (nordic@docrates.com, tel. +358 50 500 1800, mån-fre kl. 8-16) hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhuset. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 50 500 1800 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)