Strålbehandling vid levercancer

Det lönar sig att överväga stereotaktisk strålbehandling särskilt om patienten har en lokal levercancer, som inte kan opereras.

Det är möjligt att bota levercancer eller rättare sagt cancer i levercellerna dvs. hepatocellulärt karcinom, om cancertumören är liten och den kan opereras, eller om patienten kan genomgå en levertransplantation. Tyvärr är operation eller levertransplantation i de flesta fall inte möjlig eller så återkommer cancern efter operationen. Men om levercancern ännu finns endast i levern och inte har spridit sig utanför den, kan man använda lokala behandlingsmetoder, såsom termoablation eller kemoembolisering. Vid termoablation försöker man förstöra cancervävnaden genom att hetta upp den till exempel med radiovågsenergi. Vid kemoembolisering injicerar man via en artär i tumörområdet små partiklar som täpper till tumörens blodcirkulation och/eller avger strålning.

Stereotaktisk strålbehandling av levercancer

Det lönar sig att överväga stereotaktisk strålbehandling särskilt i situationer då man hos patienten har konstaterat en lokal levercancer, som det inte är möjligt att operera eller behandla med ovan nämnda metoder, till exempel på grund av patientens kondition eller situationen i levern. Stereotaktisk strålbehandling används i rätt liten utsträckning vid levercancer. Vid stereotaktisk strålbehandling ges strålbehandlingen av tumören på ett med millimeternoggrannhet avgränsat område. När strålbehandlingen är noggrant avgränsad är det möjligt att ge strålbehandling med högre doser, vilket ger en effektivare behandling.

Strålbehandling av levercancer planeras individuellt

Vid strålbehandling av levercancer är det viktigt att läkarna och fysikern samarbetar, att man planerar behandlingen noggrant och att man känner patienten och förstår helhetssituationen.  Genom multiprofessionellt samarbete görs en individuell plan för en så effektiv behandling som möjligt, men ändå så att biverkningarna kan hållas under kontroll. Patienter som är i gott skick klarar av högre stråldoser, medan äldre och svagare patienter får en lättare behandling som ändå är så effektiv som möjligt.

Vid planeringen av behandlingen är det också viktigt att behandlingen exakt riktas in på cancertumören, så att den känsliga friska vävnaden i levern inte skadas under behandlingen. Stereotaktisk behandling ges till patienten under 1–14 dagar beroende på tumörens storlek och den individuella behandlingsplanen.

En övergripande behandling av levercancer ska inledas utan dröjsmål

Strålbehandling har i de flesta fall effekt på levercancer och ibland kan en strålbehandlad tumör till och med försvinna. Tyvärr botar strålbehandling vanligen inte cancern helt och därför finns det en risk för att sjukdomen återkommer förr eller senare. Efter strålbehandlingen kan behandlingen av levercancern fortsätta med läkemedel. Genom snabb och övergripande behandling av levercancer kan man förbättra patientens prognos och förlänga livslängden.

Som specialsakkunniga i levercancer på Docrates fungerar t ex specialistläkaren i cancersjukdomar Tuomo Alanko och sjukhusfysikern Timo Kiljunen.

Läs mer

/

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Läs mer
/

Docrates expanderar och bygger ut sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)