Skip to content
Öppna menu

Lungcancer med hjärnmetastaser

Lungcancer skickar lätt metastaser och i dessa fall behandling händer med läkemedel och strålbehandling. Om metastaser orsakade av lungcancer konstateras hos patienten är det viktigt att strålbehandlingen inleds snabbt för att ett gott terapisvar ska fås.

Lungcancer hör till de vanligaste cancerformerna i Finland. I Finland insjuknar cirka 2 500 personer per år i lungcancer. Lungcancer kan behandlas på flera olika sätt: med operation, strålbehandling, cytostatika eller andra målsökande läkemedel. Valet av behandlingsform påverkas dessutom av sjukdomens spridningsgrad, patientens ålder och kön samt förekomsten av allmänna symptom, som viktminskning. Lungcancer skickar lätt metastaser och i dessa fall behandling händer med läkemedel och strålbehandling.

Symtom och undersökningar vid hjärntumör

Typiskt för lungcancer är att den sprids bland annat till hjärnan. Hos lungcancerpatienter upptäcks metastaser i hjärnan vanligen när patienten får typiska symtom på hjärntumörer såsom huvudvärk, krampanfall, dubbelseende eller förlamningssymtom. Huvudområdet undersöks jourmässigt med magnetkamera. Om metastaser orsakade av lungcancer konstateras hos patienten är det viktigt att strålbehandlingen inleds snabbt för att ett gott terapisvar ska fås.

Stereotaktisk strålbehandling är en effektiv riktad behandling av metastaser

Om patienten är symtomfri, kan strålbehandlingen av huvudområdet inledas samma dag på Docrates Cancersjukhus. Om patienten har symtom på grund av tumörer får patienten läkemedelsbehandling med kortison. Strålbehandlingen kan vanligen inledas redan dagen efter påbörjandet av läkemedelsbehandlingen. Det är viktigt att behandlingen inleds genast, för att patienten ska ha nytta av strålbehandlingen och de skador som metastaserna orsakar inte ska förvärras i hjärnan. Enligt nuvarande kunskap finns det inte någon effektiv specifik läkemedelsbehandling för metastaser i hjärnan och därför den primära behandlingen är alltid strålbehandling.

Stereotaktisk strålbehandling är effektivare och säkrare än traditionell strålbehandling av hela hjärnan

För behandling av hjärnmetastaser orsakade av lungcancer användes tidigare helhjärnstrålbehandling. Enligt nuvarande kunskap är dock stereotaktisk strålbehandling av metastaser i hjärnan en effektivare behandlingsform än helhjärnstrålbehandling. Den stereotaktiska strålbehandlingen är en millimeternoggrann riktad strålbehandling där behandlingen styrs så noggrant som möjligt till tumören. Med hjälp av stereotaktisk behandling kan en kraftigare stråldos riktas mot metastasen, vilket ger också en effektivare behandling. Dessutom besparar man frisk vävnad i hjärnan från onödig bestrålning och undviker långvariga biverkningar, såsom minnesproblem.

Om det finns fler än tre metastaser i hjärnan är den effektivaste behandlingen enligt undersökningar en kombination av helhjärnstrålbehandling och stereotaktisk strålbehandling.

I bästa fall kan hjärnmetastaserna försvinna helt tack vare den stereotaktiska strålbehandlingen. För varje patient görs en särskild individuell plan för strålbehandlingen. Det är viktigt att det team som planerar och genomför patientens strålbehandling består av erfarna experter, som kommunicerar intensivt med varandra och känner patienten och patientens situation. Till exempel när patientens allmäntillstånd är gott trots hjärnmetastaserna kan man överväga en kraftigare behandling för patienten. Om patienten är i sämre skick kan målet vara en så effektiv behandling som möjligt med minimala biverkningar.

Lungcancer som har spritt sig till hjärnan kan behandlas effektivt

“I vissa fall kan patienten ha ett gott terapisvar på läkemedelsbehandlingen på några ställen i kroppen, men om metastaser har konstaterats i hjärnan ändras behandlingen till symtomatisk behandling, dvs. palliativ behandling. Även om metastaser har konstaterats i hjärnan betyder det inte att patienten inte kan få effektiv vård och behandling. Med stereotaktisk strålbehandling av hjärnmetastaserna i rätt tid är det möjligt att uppnå ett gott behandlingsresultat med få biverkningar. Om strålbehandlingen ger bra resultat kan man överväga en läkemedelsbehandling eller till exempel immunonkologiska behandlingar som kan hjälpa att hålla sjukdomen under kontroll även på andra ställen i kroppen”. 

– Specialistläkare i strålbehandling och cancersjukdomar (specialist på lungcancer) Maigo Riener, Docrates Cancersjukhus

Till specialistläkare på Docrates Cancersjukhus utan remiss och behandling utan dröjsmål

Vi erbjuder våra patienter bästa möjliga vård.  Det innebär att patienten kan komma till mottagningen och träffa specialister i cancersjukdomar utan remiss, snabb tillgång till behandlingen och en övergripande vård. Vår personal stödjer och ställer upp för patienten under hela vård- och behandlingstiden. Patientens behandlingsplan genomförs individuellt, och efter det första besöket får patienten en kostnadsbedömning.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)